Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 29.03.2013

KW_TAGS

windykacja

Już prawie co czwarta polska firma nie otrzymuje na czas zapłaty za sprzedane towary i usługi – alarmuje w raporcie Krajowy Rejestr długów. Indeks Należności Polskich Przed-siębiorstw (skala 0-100 pkt, gdzie 100 oznacza wynik najlepszy), który obrazuje przepływy należności pomiędzy firmami odnotowuje spadek od trzech kwartałów. Ponadto w I kwartale 2012 roku osiągnął on poziom 84,2 pkt, co jest najgorszym wynikiem od dwóch lat. Dla porównania w I kwartale ubiegłego roku wskaźnik ten wynosił 85,8 pkt. Sy-tuacja obserwowana na rynku polskim nie jest chwilowym zaburzeniem, lecz mamy do czynienia z niepokojącym trendem, który trwa już od prawie roku. W takiej sytuacji polscy przedsię-biorcy coraz częściej dochodzą swoich roszczeń za pomocą windykacji, jednak wciąż po-zostaje pytanie czy wykonywać ją we własnym zakresie czy w ramach umowy z firmą? Dane wtórne wskazują na wzrost popularności outsourcingu windykacyjnego, ale czy na pewno jest to korzystne dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw?

Niemoralność płatnicza w Europie

Jeśli chodzi o zjawisko nieregulowania płatności na czas, dobrym odniesieniem jest porównanie Polski z resztą Europy. W naszym kraju aż 40 % faktur nie jest płacona w terminie, a średnia dla starego kontynentu to 25 %. Najdłużej na zapłatę w całej Europie czeka się w Hiszpanii, Portugalii oraz w Polsce. Największą moralną płatnością odznaczają się obywatele Niemiec, Szwajcarii oraz Holandii. Warto wskazać, iż niecałe 30% faktur w Szwajcarii jest płaconych z opóźnieniem do 30 dni, a dłuższe przeterminowanie stanowi w tym kraju niemalże zjawisko marginalne. Polska wraz z Hiszpanią i Portugalią zajmują niechlubne 3 ostatnie miejsca, co oznacza, że w naszym kraju, jak i w krajach Europy Południowej na wpłatę należności trzeba czekać powyżej 4 miesięcy. Biorąc pod uwagę Unię Europejską zjawisko opóźnienia płatności jest powszechne w dużej skali, ponieważ aż milion firm w całej wspólnocie skarży się na tego typu działania, a małe firmy tracą ok. 600 mln Euro rocznie w związku z niesumiennymi kontrahentami.

Najdłużej na zapłatę w całej Europie czeka się w Hiszpanii, Portugalii oraz w Polsce. Największą moralną płatnością odznaczają się obywatele Niemiec, Szwajcarii oraz Holandii.

Rynek windykacji w Polsce jest stosunkowo młody, ponieważ rozwijać zaczął się na początku transformacji systemowej. Ówczesnymi zobowiązaniami były głównie długi wielkich przedsiębiorstw państwowych. Handel wierzytelnościami był wówczas popularny, ponieważ za ich pomocą można było regulować zobowiązania podatkowe. Od 1995 roku, kiedy to nastąpiła zmiana legislacyjna, takiej możliwości już nie było i wówczas mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem popularności wierzytelności komercyjnych, który apogeum osiągnął w połowie lat dziewięćdziesiątych. Niemal od początku na rynku polskim obecne były firmy windykacyjne z kapitałem zagranicznym, które miały już doświadczenie nabyte w Europie Zachodniej, dzięki którym do Polski napływał know-how cenny dla rodzimych firm rozpoczynających działalność w opisywanej branży. Najbardziej popularnym kryterium w przypadku podziału rynku windykacyjnego w Polsce są wierzytelności konsumenckie oraz gospodarcze.

Pierwsze z nich dotyczą wierzytelności, które osoby fizyczne mają wobec przedsiębiorstw (model B2C). Należy tutaj wyróżnić zaległości względem instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe), wobec usługodawców (dostawcy telefonii komórkowej czy telewizji kablowej) oraz względem spółdzielni mieszkaniowych. Wierzytelności gospodarcze pojawiają się wówczas gdy przedsiębiorstwo nie reguluje płatności względem innego przedsiębiorstwa (model B2B) z tytułu towarów lub usług. Należy zauważyć, iż długi powstałe w sektorze B2B nie mają charakteru masowego, jednak ich wartość jest znacznie wyższa od tych występujących w sektorze B2C.

Polski rynek usług windykacyjnych

W związku z nasilającym się problemem nieterminowych płatności polski rynek usług windykacyjnych rośnie w siłę. Z danych pozyskanych przez Instytut Badań nad Go-spodarką Rynkową wynika, że wartość tego sektora w latach 2006-2010 wzrosła o 100%. Z prognoz wynika, iż coraz więcej wierzytelności będzie obsługiwanych przez firmy windykacyjne i do 2014 roku wartość tego rynku wzrośnie o ponad 23% w porównaniu do roku 2010. Z analizy danych liczbowych wynika, iż coraz więcej przedsiębiorstw będzie rezygnowało z windykacji własnej na rzecz umowy z firmą windykacyjną. Wartość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach 2006-2010 wzrosła o 100%.

Jak widać z poniższego wykresu w roku 2009 wartość wierzytelności między przedsiębiorcami sięgała 16% w całej strukturze długów. Tylko długi wynikające z kredytów konsumenckich stanowiły większą kwotę w ogólnym zestawieniu. 30% windykowanych należności (4,4 mld PLN) stanowiło zadłużenie wobec innych podmiotów gospodarczych niż banki. Dane te pokazują, iż coraz częściej właściciele firm decydują się na zakup usług od firm windykacyjnych.

Windykacja we własnym zakresie czy w ramach umowy z firmą windykacyjną?

Piotr Krupa, prezes największej firmy windykacyjnej w Polsce Kruk S.A. potwierdza, że zauważalny jest wzrost popularności outsourcingu usług windykacyjnych. Spowodowane jest to głównie faktem, iż większość przedsiębiorstw nie posiada rozbudowanego zaplecza windykacyjnego, przez co w sektorze MŚP istnieją trudności z odzyskaniem należnych długów. W przypadku większych podmiotów koszty związane z utrzymaniem odpowiednio wyspecjalizowanej komórki przewyższają dochody z uzyskanych środków. To z pewnością można uznać za zalety omawianego outsourcingu, ale czy są one jedynymi?
Proces windykacyjny jest rozłożony w czasie i składa się na niego szereg różnych działań prowadzonych za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi windykacyjnych. Składa się on z czterech etapów:

  • monitoring należności,
  • windykację przedsądową (polubowną),
  • windykację sądową i egzekucyjną,
  • windykację po bezskutecznej egzekucji komorniczej

Należy zauważyć, iż do obsługi niezapłaconych należności w firmie należy stworzyć osobną komórkę zajmującą się tylko tego rodzaju kwestiami. Zaletą outsourcingu usług windykacyjnych jest fakt, iż przedsiębiorstwo może skupić się na podstawo-wym rodzaju działalności. Dodatkowo firmy zajmujące się odzyskiwaniem niezapłaconych pieniędzy mają większą skuteczność, a zleceniodawca poprzez odpowiednie zapisy w umowie może na bieżąco śledzić postępy prac i kontrolować działania usługodawcy.
Kolejną korzyścią jaką daje outsourcing procesów windykacyjnych jest zachowanie dobrej reputacji na rynku. Potencjalni partnerzy handlowi nie będą ko-jarzyć przedsiębiorstwa z działalnością mającą na celu odzyskanie długów, a z pierwotną działalnością, co zwiększa szanse na nawiązanie współpracy w przyszłości.

Warto jednak zauważyć, że w porównaniu z Europą Zachodnią windykacja zewnętrzna wciąż nie jest tak bardzo popularna w Polsce, ponieważ przedsiębiorcy nie mają świadomości korzyści związanych z tego typu usługami.

Dzięki outsourcingowi usług windykacyjnych firma może skupić się na podstawowym rodzaju działalności a poza tym zachować dobrą reputację na rynku.

Odpowiadając na pytanie postawione na początku artykułu jasno należy wskazać, iż dane dotyczące popularności windykacji w Polsce nie kłamią. Oddanie procesu od-zyskiwania zaległych płatności profesjonalistom nie wiąże się z dużymi kosztami, a także nie obciąża budżetu firmy kosztami stałymi. O wiele wyższa skuteczność, a także możliwość kontrolowania całego procesu powinny być korzyściami, które przekonają właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw do podjęcia współpracy z firmą windykacyjną.

Więcej na temat windykacji w poradniku Conquest

Paweł Marszałek
ConQuest Consulting

 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Kredyt za zamochód

Przewłaszczenie samochodu pod pożyczkę alternatywą dla kredytu...

Prowadząc lub zakładając działalność gospodarczą, powinniśmy zainteresować się tematem dodatkowych źródeł finansowania własnej firmy.

Menedżer finansowy w małej firmie - eksces czy konieczność?

Przedsiębiorstwa, które wyrosły z mikrofirm często nie wiedzą, które z ich działań są opłacalne, a które przynoszą straty.

Biznesplan

BiznesPlan - czy rzeczywiście jest konieczny?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej bez stworzenia biznesplanu jest...

czek

Kredyt vs grant – finansowanie inwestycji

Niezależnie czy ubiegamy się o przyznanie kredytu inwestycyjnego, czy grantu, należy...

bizoncapital

Platforma pożyczkowa szansą dla firm zaniedbanych przez banki?

Okresowe lub stałe problemy z płynnością to smutna codzienność większości polskich przedsiębiorstw. Prawie co drugi przedsiębiorca w kraju jest bez...

condohotel - osiedle

Condo - niedoceniana inwestycja, dlaczego warto?

Sprawdź, czy pomysł wspólnego kupienia hotelu może być opłacalny, czy wiesz czym jest system condo (aparthotele) i na jakich zasadach działają?

Wymiana pieniędzy onlnie

Wymień pieniądze online

Wielu Polaków pracuje za granicą, a więc zarabiają w innych walutach niż polski złoty. Jak znaleźć najkorzystniejszy kurs, który pozwoli na zamianę...

alternatywne finansowanie pieniadz

Alternatywne formy finansowania firmy - co zamiast kredytu?

Zdobywanie finansowania i racjonalne jego wykorzystywanie jest jednym z najważniejszych zadań jakie muszą realizować przedsiębiorcy