Dziennik Przedsiebiorcy

W obecności Premiera Donalda Tuska i Wicepremiera, Ministra Finansów Jacka Rostowskiego Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z 22 bankami umowy, które rozszerzają gwarancje de minimis na kredyty inwestycyjne i rozwojowe. Dotychczas tą formą zabezpieczenia mogły być objęte tylko kredyty obrotowe. W ciągu 8 miesięcy skorzystało z niej już ponad 26 tysięcy firm.

Program de minimis wpasowuje się w dwa dodatkowe aspekty naszej polityki gospodarczej jako rządu w kontekście spowolnienia - antycykliczności i dążenia do stałej poprawy warunków pracy dla przedsiębiorców. Myślę, że na tych dwóch nogach - działaniach antycyklicznych, inwestycyjnych, programu dostarczania płynności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednej strony a z drugiej strony poprawianiu warunków pracy dla przedsiębiorców - możemy do końca spowolnienia zapewnić utrzymanie pozycji Polski jako lidera w Unii Europejskiej - powiedział Minister Finansów Jacek Rostowski.

Gwarancje de minimis cieszą się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Świadczy o tym zarówno skala programu (skorzystało z niego przeszło 26 tysięcy firm) oraz wartość kredytów zaciągniętych dzięki gwarancjom, która sięga już 9 mld złotych. Do 31 października br. BGK udzielił gwarancji na kwotę ok. 5,15 mld zł.

Ten program jest ogromnym sukcesem dla Banku Gospodarstwa Krajowego i dla wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Udało się osiągnąć założone cele wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenia w obszarze poręczeń i gwarancji - podkreśla Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu BGK. - Jako państwowy bank rozwoju wkraczamy teraz w zupełnie nową erę działalności - dysponujemy kompetencjami i kapitałem na niespotykanym dotąd poziomie, a dobra współpraca z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi pozwala skuteczniej realizować stojące przed nami wyzwania - dodał Prezes BGK.

Do tej pory gwarancje BGK zabezpieczały tylko kredyty obrotowe, związane z finansowaniem działalności bieżącej firm. Dzisiaj rusza drugi etap programu, który ułatwi dostęp firm do kredytów inwestycyjnych i rozwojowych.

Z analiz prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, że do tej pory z kredytów z gwarancją BGK najczęściej korzystały firmy zależne od dostawców i zakupu materiałów, mające okresowe problemy z płynnością finansową. Aż 42% z nich to firmy z sektora handlowego. Bank Gospodarstwa Krajowego oczekuje, że objęcie programem działań inwestycyjnych będzie miało szczególne znaczenie także dla sektora produkcyjnego.

Dzięki podpisanym dzisiaj umowom, program obejmie większość działających w Polsce banków, co sprawia że produkt ten będzie dostępny w każdym zakątku kraju. Proces udzielania gwarancji pozostanie taki sam jak do tej pory - firmy będą mogły złożyć wniosek o zabezpieczenie BGK w tym samym banku, w którym starają się o kredyt. Nie zmienią się również procedury - pozostaną przejrzyste i przyjazne dla przedsiębiorców, co zostało bardzo dobrze ocenione przez firmy.

Podstawowe warunki nowych gwarancji:

 • cel kredytu: inwestycje lub wydatki, które wpływają na rozwój działalności firmy,
 • gwarancje będą udzielane przez 24 miesiące, począwszy od 19 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku,
 • maksymalna kwota gwarancji to 3,5 mln zł lub do 60% kwoty kredytu,
 • maksymalny okres gwarancji to 99 miesięcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję 0,5% w stosunku rocznym.

W ocenie Banku Gospodarstwa Krajowego większa aktywność inwestycyjna ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy. Prognozowany wzrost nakładów na środki trwałe na 2014 rok wynosi 4,5 proc. Jednak skala wkładu inwestycji w przyśpieszenie wzrostu będzie ograniczona w porównaniu z poprzednimi epizodami ożywienia gospodarki po okresach spowolnienia. Znaczącym czynnikiem ograniczającym inwestycje (oprócz wspomnianego powyżej utrudnienia dostępu do kredytu) będzie fakt, że jest to okres przejściowy pomiędzy kolejnymi perspektywami finansowymi UE. Środki z bieżącej perspektywy będą w tym okresie wygaszane, podczas gdy wykorzystanie funduszy z kolejnej będzie jeszcze śladowe. Szczególnie dotknięte negatywnym działaniem tego czynnika będą MŚP, do których bezpośrednio kierowana była znaczna część funduszy UE w obecnej perspektywie. W latach 2006-2011 nakłady inwestycyjne MŚP stanowiły między 46 a 50 proc. nakładów przedsiębiorstw ogółem i około jednej czwartej wszystkich inwestycji w gospodarce.

Instrumentem wsparcia przedsiębiorców w dostępie do środków finansujących rozwój w okresie niskiej aktywności gospodarczej i do czasu uruchomienia środków w ramach nowej perspektywy finansowej mogą być gwarancje spłaty kredytów przeznaczonych na szeroko rozumiane cele inwestycyjne, czyli standardowych kredytów inwestycyjnych jak również kredytów obrotowych finansujących wydatki bieżące związane z prowadzeniem inwestycji (np. kredyt na finansowanie VAT) oraz innych kredytów obrotowych finansujących cele rozwojowe (wydatki, które wpływają na rozwój działalności firmy takie jak np. stworzenie nowego majątku lub modernizację już istniejącego, wdrożenie nowego produktu, wdrożenie nowego procesu).

Gwarancje będą ułatwiać dostęp do finansowania szeroko rozumianych celów inwestycyjnych, jak również - jako instrument nie wiążący się z faktycznym przekazaniem środków finansowych - będą elementem wpisującym się w charakter wsparcia, jaki planowany jest w nowej perspektywie finansowej.

Lista banków, które będą udzielać kredytów objętych gwarancjami BGK:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • BGŻ S.A.
 • BNP Paribas Bank Polsk S.A.
 • BOŚ S.A.
 • BPH S.A.
 • BPS S.A.
 • BRE Bank S.A.
 • BZ WBK S.A.
 • Deutsche Bank PBC S.A. 
 • FM Bank S.A. 
 • Getin Noble Bank S.A.
 • Idea Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • INVEST-BANK S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Millennium S.A.
 • Pekao S.A.
 • PKO BP S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A
 • SGB-Bank S.A.
 • Toyota Bank Polska S.A.


Więcej informacji dla przedsiębiorców na stronie www.deminimis.gov.pl.

 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

obligacje-dla-poczatkujacych

Akcje i obligacje - papiery wartościowe dla początkujących

Akcje, obligacje - papiery wartościowe, co to takiego? Przeczytaj definicję ważnych pojęć z objaśnieniem zanim zaczniesz inwestować

ksiegowosc-online

Księgowość online – o co pytać przed podpisaniem umowy?

Rosnąca popularność usług zdalnej księgowości, a także płynąca z nich wygoda i oszczędność sprawiają, że coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw,...

Wymiana pieniędzy onlnie

Wymień pieniądze online

Wielu Polaków pracuje za granicą, a więc zarabiają w innych walutach niż polski złoty. Jak znaleźć najkorzystniejszy kurs, który pozwoli na zamianę...

Definicje-forex

Pięć najważniejszych pojęć rynku Forex

Ze względu na cechy sprzyjające zyskownym inwestycjom, rynek Forex cieszy się coraz większą popularnością

bank-vs-msp

Kredyty dla firm, nierówna walka - BANK VS. MŚP

Dynamika przyrostu kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych w bankach spada wyraźnie już od 7 lat, spadki od 2012 roku są już tylko wynikiem polityki...

condohotel - osiedle

Condo - niedoceniana inwestycja, dlaczego warto?

Sprawdź, czy pomysł wspólnego kupienia hotelu może być opłacalny, czy wiesz czym jest system condo (aparthotele) i na jakich zasadach działają?

Pałac inwestycja w zabytki

Inwestycje w zabytki - od strony zarówno biznesowej jak i emocjonalnej

Hotele w zabytkach to temat obszerny i niejednorodny, z punktu widzenia realizacji głównego celu w jakim podjęto się kosztownego remontu, a więc zysku.

Trzy największe mity dotyczące windykacji - nie taki diabeł straszny?

9 na 10 przedsiębiorstw ma większe lub mniejsze problemy z odzyskiwaniem należności. Obecnie firmy wydają na windykację około 7% wszystkich kosztów