Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 29.05.2014

KW_TAGS

elastyczna windykacja strategia

Firmy zajmujące się odzyskiwaniem należności, od lat skutecznie przekonują zarówno wierzycieli, jak i dłużników, że stereotypowe spojrzenie na windykację kojarzonej z siłowym odzyskiwaniem należności, nie jest już prawdziwe. Działając według jasno wyznaczonych zasad etycznych, przekonują do siebie kolejnych klientów.

Bywa jednak, że firmy windykacyjne postępują nieetycznie. Stosują wobec dłużników agresywne praktyki windykacyjne: wprowadzają ich w błąd, grożą, nie szanują ich prywatności. Różne organy administracji publicznej lub sądy prowadzą przeciwko takim windykatorom postępowania za naruszenie praw dłużników. To może zniechęcić wierzycieli do współpracy z firmami windykacyjnymi.

- Rzeczywiście są na rynku firmy, które za nic mają kodeks dobrych praktyk windykacyjnych i wszelkie zasady etyki. To nieuniknione przy tak dużym rozwarstwieniu i zróżnicowaniu sektora. Jednak w moim odczuciu podmioty tego typu stanowią zaledwie ułamek rynku windykacyjnego w Polsce. Ogromna większość firm windykacyjnych, uczciwie pracuje na rzecz pozytywnego wizerunku własnego przedsiębiorstwa, jak i całej branży. Niektóre z nich budują taką reputację przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Dobra opinia jest lepsza niż najlepsza reklama. Jeśli firma odzyskuje długi dla swojego klienta, to tak naprawdę działa w jego imieniu. Który klient chciałby być firmowany przez agresywnego windykatora, kto chciałby być kojarzony z nieuczciwą windykacją? – mówi Radosław Koński, kierownik Departamentu Windykacji Kaczmarski Inkasso, pierwszej w Polsce firmy windykacyjnej.

Jasne zasady

Pojawia się więc pytanie, jak dowiedzieć się, czy firma, której chcemy zlecić odzyskanie należności działa etycznie? Sprawdzanie firmy warto zacząć od tego, czy jest zrzeszona w Polskim Związku Windykacji lub Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Zarówno jedna, jak i druga organizacja wymaga od swoich członków przestrzegania kodeksu dobrych praktyk windykacyjnych.

Kanon dobrych praktyk finansowych PZW wyraźnie określa szczegółowe zasady dotyczące podejmowanych czynności windykacyjnych: np. to, że wszelka korespondencja kierowana do dłużnika powinna być wysłana w zamkniętej kopercie bezpośrednio na jego adres zamieszkania lub adres siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku braku adresu miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika, korespondencja może zostać nadana na adres ustalony w trakcie prowadzonych działań, miejsca zatrudnienia dłużnika lub inny adres wskazany przez dłużnika. Treści znajdujące się na kopercie nie mogą naruszać dobrego imienia dłużnika, a także nie mogą zawierać informacji sugerujących istnienie zobowiązania dłużnika w stosunku do wierzyciela.
Firmie windykacyjnej nie wolno naliczać odsetek oraz innych opłat ubocznych w sytuacji, gdy dłużnik ureguluje wierzytelność w kwocie podanej na wezwaniu oraz w terminie w nim wskazanym.

Windykatorzy mogą prowadzić rozmowy telefoniczne z dłużnikami w dni powszednie pomiędzy godz. 06:00 a godz. 22:00, a w przypadku braku kontaktu z dłużnikiem lub na wyraźną jego prośbę w pozostałe dni tygodnia oraz w dni świąteczne pomiędzy godz. 08:00 a 20:00. W przypadku windykacji terenowej, mogą podejmować czynności windykacyjne w miejscu zamieszkania dłużnika w dni powszednie od godziny 07:00 do godziny 21:00, a w pozostałe dni tygodnia oraz w dni świąteczne od godziny 08:00 do godziny 20:00. Częstotliwość kontaktów z dłużnikiem nie powinna być dla niego uciążliwa i nie może nosić znamion szykany.
Firmy windykacyjne są zobowiązane do uwzględniania reklamacji dłużników, ochrony danych osobowych, zachowania tajemnicy na temat zobowiązania.

Etycznie zrzeszeni

Podobne zasady obowiązują firmy windykacyjne zrzeszone w KPF. Wymaga się od nich, by komunikować się z dłużnikiem w sposób zapewniający ochronę interesów kontrahenta, a równocześnie przestrzeganie prawa, dobrych obyczajów oraz poszanowanie słusznych praw dłużnika. Aby zweryfikować uczciwość swoich członków, KPF co roku organizuje audyty etyczne. Ich celem jest dokonanie przeglądu wewnętrznych procedur i sposobu prowadzenia działalności firm zrzeszonych pod kątem zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk, opracowanymi i przyjętymi przez KPF. Najlepszym potwierdzeniem tego, że dana firma działa w zgodzie z zasadami dobrych praktyk, jest certyfikat etyczny wydawany przez KPF.
- Uzyskanie przez naszą firmę certyfikatu poświadczającego stosowanie przez nas etycznych zasad współpracy z dłużnikami, było bardzo istotnym elementem przyjętej przez nas strategii odpowiedzialnego prowadzenia biznesu – tłumaczy Joanna Zawadzka. – Dzięki dokumentowi wydawanemu przez zewnętrzną organizację, mamy dodatkowy i bardzo mocny argument w rozmowie z kontrahentami.

Branża bardzo mocno się rozwija, a jednocześnie mocno pracuje nad tym, aby zbudować wizerunek zaufanego partnera. Dla firm, które zmagają z problemami zatorów płatniczych, wsparcie udzielane przez doświadczoną firmę windykacyjną o rozpoznawalnej marce, stabilnej pozycji na rynku, a także czytelnych zasadach etycznych, jest dodatkowym argumentem w negocjacjach z dłużnikami.

Kornelia Hendżak
KACZMARSKI INKASSO
 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Trzy największe mity dotyczące windykacji - nie taki diabeł straszny?

9 na 10 przedsiębiorstw ma większe lub mniejsze problemy z odzyskiwaniem należności. Obecnie firmy wydają na windykację około 7% wszystkich kosztów

konto fimowe vs prywatne

Konto firmowe, a konto prywatne - co je różni?

W większości przypadków konto firmowe nie będzie Ci potrzebne, nie zmienia to jednak faktu, że może być niezbędnym narzędziem

Wymiana pieniędzy onlnie

Wymień pieniądze online

Wielu Polaków pracuje za granicą, a więc zarabiają w innych walutach niż polski złoty. Jak znaleźć najkorzystniejszy kurs, który pozwoli na zamianę...

Odwrocona hipoteka

Odwrócona hipoteka sposobem na wyższą emeryturę? Co jeszcze można...

Wprawdzie odwrócona hipoteka da więcej niż ostatnia, zapowiedziana, podwyżka emerytur, jednak nadal będą to pieniądze stosunkowo niewysokie. Jaka jest...

Finansowanie firmy

Jak finansować rozwój firmy?

Jeżeli posiadasz własną firmę, może się zdarzyć, że staniesz przed możliwością rozwoju, ale… nie skorzystasz z niej ze względu na brak funduszy.

unia-europejska-flaga-czesc

Polska wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej 2014-2020

W nowym okresie programowym Polska otrzyma 72,9 mld euro. Warto więc dowiedzieć się na co i gdzie szukać unijnego wsparcia

alternatywne finansowanie pieniadz

Alternatywne formy finansowania firmy - co zamiast kredytu?

Zdobywanie finansowania i racjonalne jego wykorzystywanie jest jednym z najważniejszych zadań jakie muszą realizować przedsiębiorcy

flaga-ue

Szlakiem Funduszy Europejskich… [część 1]

Przynależność do struktur europejskich przyczynił się do istotnych zmian w naszym kraju na każdej płaszczyźnie życia.