Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 28.05.2015

KW_TAGS

umowa franczyzy

Czym jest franczyza?

Franczyza to sposób na własny biznes pod cudzym szyldem. Jest rodzajem umowy, polegającym na prowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności w ramach już istniejącej sieci, która udziela zezwolenia na sprzedaż jej dóbr lub świadczenie usług. Franczyzodawca zezwala na korzystanie ze znaku firmowego, udziela licencje na markę, a także przekazuje wszystkie niezbędne informacje na temat prowadzenia tego biznesu. Nowy przedsiębiorca działa już na własną odpowiedzialność. Ma jednak powinność przestrzegać zasad wspólnych dla całej sieci.

Podstawowe zasady współpracy na zasadzie franczyzy

 • właścicielem znaku towarowego i marki sieci jest franczyzodawca;
 • franczyzodawca prowadzi firmę pod danym logo i osiąga z tego zyski;
 • franczyzobiorca prowadzi biznes pod logo franczyzodawcy jako niezależny przedsiębiorca. Jego dochód to zysk z prowadzonej działalności;
 • kluczową część inwestycji, m.in. otwarcie punktu i zakup towaru pokrywa franczyzobiorca;
 • właścicielem majątku znajdującego się w punkcie jest franczyzobiorca;
 • informacje o właściwym prowadzeniu działalności (know how) franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy;
 • do opłat franczyzobiorcy zalicza się: opłatę za licencję franczyzową oraz miesięczną opłatę franczyzową;
 • ceny towarów lub usług w punkcie franczyzowym ustalane są przez franczyzobiorcę;
 • zazwyczaj franczyzobiorca ma częściowy wpływ na rodzaj i różnorodność oferty w punkcie;
 • zasady współpracy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą są określane w umowie franczyzy.

Umowa franczyzy

Jak w każdym biznesie – tak i tutaj szczególnie ważne jest sporządzenie odpowiedniej umowy. Franczyza jest to bowiem forma umowy nienazwanej, co oznacza że nie jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym, ani w żadnej innej ustawie. Trzeba już od początku ustalić zasady współpracy, aby uniknąć nieporozumień. Umowa to podstawa w stosunku o którą będą budowane stosunki między franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

Jak stworzyć odpowiednią umowę franczyzy?

Bardzo trudne jest opracowanie jednego wzorca umowy franczyzy, ponieważ branże rozwijające się w ten właśnie sposób mają dużą różnorodność. Istnieje jednak szkielet, na podstawie którego może powstać treść umowy. Stosunkowo często wstępem do umowy franczyzy jest określenie stanu faktycznego oraz celu działania, na podstawie których to będzie istniała współpraca między stronami. Warto też na początku zawrzeć definicje podstawowych pojęć pojawiających się w tekście umowy.

W umowie franczyzy należy pamiętać również o:

 • postanowienia związane z zawarciem umowy,
 • postanowienia dotyczące praw i obowiązków stron umowy podczas jej trwania,
 • postanowienia określające przyczyny oraz sposoby rozwiązania umowy.

Tak zbudowana umowa będzie czytelna i zrozumiała, oparta jest bowiem na logicznej kolejności. Opracowanie kolejnych kroków postępowania znacznie ułatwia pracę.

Elementy, które warto zawrzeć w umowie franczyzy

Do wspomnianego powyżej szkieletu umowy ułatwiającego współpracę można też zaliczyć szereg zagadnień, które warto ująć w umowie franczyzy. Są to:

 • zasady przystąpienia do systemu,
 • czas trwania umowy,
 • obszar, na którym działa franczyzobiorca,
 • prawa oraz obowiązki stron,
 • zabezpieczenie znaków towarowych i oznaczeń sieci,
 • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • działalność konkurencyjna,
 • szkolenia,
 • wysokość opłat licencyjnych i marketingowych,
 • kwestie dotyczące promocji i reklamy,
 • uprawnienia kontrolne franczyzodawcy,
 • rozwiązanie umowy.

Od woli obu stron umowy zależy, czy chcą zawrzeć postanowienia dotyczące kar umownych, zabezpieczeń oraz zobowiązań po wygaśnięciu umowy franczyzy. Jak w każdej innej umowie, na samym końcu umieszcza się akty prawne, na które można się powołać w kwestiach nieuregulowanych.

Dla kogo franczyza?

Franczyzę powinny prowadzić osoby, które wolą podporządkować się zewnętrznie narzuconym zasadom oraz nie potrafią znaleźć dla siebie niszy rynkowej. Jeśli nie posiada się znaczącej liczby środków oraz odpowiedniego doświadczenia w danej branży, wówczas lepiej skorzystać z możliwości współpracy z franczyzodawcą. Daje to szanse na szybszy rozwój.

Franczyza jest popularnym sposobem na prowadzenie firmy. Liczba punktów franczyzowych z roku na rok staje się coraz większa i z dużym prawdopodobieństwem będzie wzrastać.

Andrzej Lazarowicz
WFirma.pl
 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Skąd więc wziąć fundusze na realizację swoich pomysłów i marzeń?

Każda firma potrzebuje kapitału, który zapewnia nie tylko funkcjonowanie ale i rozwój. Gdzie najlepiej szukać źródła finansowania?

zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa - czym jest i w jak sposób banki ją ustalają?

Osoby, które starały się o kredyt w banku doskonale wiedzą, iż nie jest to takie proste. Poznanie sposobu analizy danych może przedsiębiorcy bardzo pomóc

elastyczna windykacja strategia

Etyczna windykacja - czas przełamać stereotypowe spojrzenie

Firmy windykacyjne, działając według jasno wyznaczonych zasad etycznych, przekonują do siebie kolejnych klientów.

bank-vs-msp

Kredyty dla firm, nierówna walka - BANK VS. MŚP

Dynamika przyrostu kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych w bankach spada wyraźnie już od 7 lat, spadki od 2012 roku są już tylko wynikiem polityki...

odsetki-od-kredytu-kalkulator

Jak rozliczać raty i odsetki od kredytu firmowego?

Przedsiębiorcy mogą zaciągnąć kredyt na różne cele, ale jakie ma to konsekwencje i jakie niesie to konsekwencje podatkowe?

Prawnik w firmie – koszt czy inwestycja

Prowadząc własną działalność gospodarczą często stajemy przed koniecznością wyboru....

alternatywne finansowanie pieniadz

Alternatywne formy finansowania firmy - co zamiast kredytu?

Zdobywanie finansowania i racjonalne jego wykorzystywanie jest jednym z najważniejszych zadań jakie muszą realizować przedsiębiorcy

unia-europejska-flaga-czesc

Polska wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej 2014-2020

W nowym okresie programowym Polska otrzyma 72,9 mld euro. Warto więc dowiedzieć się na co i gdzie szukać unijnego wsparcia