Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 06.02.2017

KW_TAGS

Definicje-forex

Ze względu na cechy sprzyjające zyskownym inwestycjom, rynek Forex cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród zaawansowanych traderów, ale także tych, którzy dopiero wkraczają w świat rynku walutowego.

Bez względu na stopień doświadczenia inwestycyjnego, przed zleceniem pierwszych operacji na Forex warto zapoznać się z najważniejszymi pojęciami rynku, dzięki którym zrozumienie mechanizmów nim rządzących staje się wyjątkowo proste. Do grupy tych najważniejszych z pewnością należy zaliczyć takie pojęcia jak: para walutowa, platforma inwestycyjna, dźwignia inwestycyjna, spread, cena ask i bid. Co oznacza każde z nich?

Para walutowa

Pojęciem, które otwiera listę tych najbardziej istotnych jest para walutowa, czyli podstawowy instrument inwestycyjny, który umożliwia traderowi zlecanie stosownych operacji. Każdą parą tworzy kolejno waluta bazowa i waluta kwotowana (dla przykładu w parze EUR/USD walutą bazową jest EUR, a walutą kwotowaną USD). Poszczególne waluty mogą występować w różnych kombinacjach, przy czym te najbardziej popularne, charakteryzujące się dużą płynnością finansową (miedzy innymi EUR/USD,GBP/USD,USD/JPY) określane są jako pary główne. Poza nimi wyróżnia się pary drugorzędne oraz pary egzotyczne – analogicznie cieszące się najmniejszą popularnością i wyróżniające się stosunkowo małą płynnością finansową.

Cena ask i bid oraz spread

Wartość poszczególnych par walutowych wyznacza ich kurs, który jest bezpośrednio związany z różnicą między popytem a podażą. Równowaga pomiędzy nimi wyznacza cenę rynkową danej pary walutowej. Na jej zachwianie wpływa każda operacja zlecona na rynku Forex, a wysokość owej ceny wynika między innymi z ceny zakupu pary walutowej (Ask – zawsze wyższa) oraz ceny sprzedaży (Bid). Różnica pomiędzy nimi to Spread, przy czym im większa płynność finansowa pary walutowej, tym mniejszy spread. Na jego wysokość wpływa również model rynkowy (stały lub zmienny) charakterystyczny dla każdego domu brokerskiego, zgodnie z uwzględnieniem płynności finansowej danej platformy inwestycyjnej.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa, inaczej określana jako lewar, to kolejne z ważnych pojęć rynku Forex. To swego rodzaju mechanizm, który domy brokerskie udostępniają klientom, aby zapewnić im możliwość zawierania transakcji na wyjątkowo korzystnych warunkach. Dzięki jego zastosowaniu każdy inwestor, także indywidualny, może zlecać operacje o dużej wartości nawet, jeśli nie dysponuje dużym kapitałem początkowym. Dźwignia finansowa może przybierać różne wartości, choć najbardziej popularną jest dźwignia w wysokości 1:100, co oznacza, że depozyt wyjściowy może być stukrotnie niższy niż 1% wartości inwestycji ( na przykład dla inwestycji o wartości 100 000 USD inwestor potrzebuje jedynie 100 USD kapitału początkowego). Istotnym pozostaje fakt, że inwestycja dokonywana z użyciem lewaru może okazać się korzystna nie tylko w przypadku wzrostu ceny instrumentu, ale także jej spadku. Należy pamiętać, że korzystanie z dźwigni może przynieść inwestorowi nie tylko bardzo wysoki zysk, bo wiąże się też z dużym ryzkiem inwestycyjnym.

Platforma inwestycyjna

Każda transakcja zawierana na rynku Forex odbywa się za pośrednictwem platformy inwestycyjnej, udostępnianej przez brokerów. Jej wybór jest niezwykle istotnym czynnikiem, który w dużym stopniu warunkuje powodzenie inwestycji. Do dyspozycji inwestorów pozostaje kilka różnych platform znajdujących się w ofercie różnych domów brokerskich. Każda z nich różni się od siebie między innymi stopniem zaawansowania narzędzi inwestycyjnych, choć zasady ich działania są do siebie zbliżone. W zależności od posiadanych umiejętności, każdy przystępujący do rynku Forex powinien wybrać platformę inwestycyjną najlepszą dla siebie.

W swoim wyborze warto kierować się ogólnymi warunkami, jakie stwarza dla inwestora dana platforma inwestycyjna – im więcej różnorodnych i zaawansowanych technologicznie narzędzi inwestycyjnych posiada wybrana platforma, tym szanse na powodzenie zlecanej operacji stają się większe.

Korzystając z platform znanych domów brokerskich, jak chociażby XTB, od lat cieszących się zaufaniem klientów, zapewnimy sobie optymalne warunki inwestycyjne, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i stwarzają realną szansę na powodzenie inwestycji.

Inwestycyjne ABC dla każdego

Dobra znajomość pojęć dotyczących rynku Forex jest niezwykle ważna. Umożliwia ona bowiem zrozumienie praw i mechanizmów, które obowiązują podczas zlecania operacji na rynku walutowym, co z kolei znacznie ułatwia zawieranie transakcji na korzystnych dla inwestora warunkach. Zdobycie elementarnej wiedzy na ich temat nie musi być trudne i absorbujące.

Wystarczy skorzystać z obszernej bazy wiedzy dostępnej na witrynie www.xtb.com/pl/edukacja/baza-wiedzy, gdzie zgromadzono cały szereg najważniejszych pojęć rynku Forex, wyjaśnionych w wyjątkowo czytelny i prosty sposób. Korzystając z tego typu rozwiązań można w rzetelny sposób przygotować się do zlecania pierwszych operacji na rynku walutowym i tym samym jak najbardziej ograniczyć ryzyko towarzyszące każdej inwestycji.

 
 
XTB
 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Miejsce pracy

Pieniądze na nowe miejsce pracy - gdzie po dotacje?

Młodzi przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację na utworzenie nowych miejsc pracy z urzędu pracy. Jakie warunki muszą spełnić?

Odwrocona hipoteka

Odwrócona hipoteka sposobem na wyższą emeryturę? Co jeszcze można...

Wprawdzie odwrócona hipoteka da więcej niż ostatnia, zapowiedziana, podwyżka emerytur, jednak nadal będą to pieniądze stosunkowo niewysokie. Jaka jest...

Firmowe konto bankowe - jak je wybrać?

Konto bankowe to niezbędne wyposażenie każdej, nawet jednoosobowej firmy. Jest ono potrzebne przede wszystkim do regulowania należności względem urzędu...

bizoncapital

Platforma pożyczkowa szansą dla firm zaniedbanych przez banki?

Okresowe lub stałe problemy z płynnością to smutna codzienność większości polskich przedsiębiorstw. Prawie co drugi przedsiębiorca w kraju jest bez...

konto fimowe vs prywatne

Konto firmowe, a konto prywatne - co je różni?

W większości przypadków konto firmowe nie będzie Ci potrzebne, nie zmienia to jednak faktu, że może być niezbędnym narzędziem

Trzy największe mity dotyczące windykacji - nie taki diabeł straszny?

9 na 10 przedsiębiorstw ma większe lub mniejsze problemy z odzyskiwaniem należności. Obecnie firmy wydają na windykację około 7% wszystkich kosztów

windykacja

Windykacja na własną rękę wciąż opłacalna?

Już prawie co czwarta polska firma nie otrzymuje na czas zapłaty za sprzedane towary i usługi – alarmuje w raporcie Krajowy Rejestr długów.

newconnect

3 2 1 - NewConnect

Kilka słów o warunkach wejścia na NewConnect