Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 16.01.2014

KW_TAGS

Biznesplan

System motywacyjny daje różne możliwości operowania pozamaterialnymi i materialnymi formami wynagradzania. Ich różnorodność i ilość zależy przede wszystkim od możliwości firmy i od przyjętego przez nią systemu motywowania pracowników. W poniższej poradzie omówimy finansowe sposoby motywowania pracowników.

W Polsce motywowanie pieniężne nadal wydaje się być głównym sposobem na wzrost zaangażowania pracowników. Praktyka pokazuje, że aby zdynamizować pracowników do nowych wyzwań, należy przenieść akcent na niestałe składniki wynagrodzenia, takie jak premie i świadczenia dodatkowe pokrywane przez pracodawcę.

Premie i nagrody pieniężne

Najbardziej efektywną nagrodą za wyniki pracy jest premia. Do pracodawcy należy określenie rodzaju premiowanych wyników. Premiować można wyniki:

mierzalne i ilościowe (zysk, obrót, np. premia za redukcję kosztów dla pracownika produkcji); jakościowe (realizacja określonych zadań); porównawcze do standardu.

Premia może mieć charakter: proporcjonalny do wyników, jednorazowej nagrody o ustalonej wartości, nagrody uznaniowej (za szczególne osiągnięcia indywidualne, niewymierne).

Ze względu na periodyczność wypłaty premie można podzielić na:

 • miesięczną,
 • kwartalną,
 • półroczną,
 • roczną.

Premie miesięczna i kwartalna są nagrodami za wyniki krótkoterminowe, a półroczna i roczna – za długoterminowe.

Premie można podzielić na premie indywidualne i premie zespołowe. Premie indywidualne otrzymują najczęściej pracownicy, których efekty pracy są możliwe do oceny, np. kierownicy, pracownicy działu sprzedaży.

W praktyce dokładny pomiar wyników pracy poszczególnych osób jest często niemożliwy. W takiej sytuacji właściwe wydaje się zastosowanie premii zespołowej. Premia zespołowa może być pomocna w budowaniu brand image (kultury firmy) i wywołaniu poczucia zespołowości. Możliwe są przynajmniej trzy obiektywne sposoby podziału premii zespołowej:

 • przez decyzję kierownika (na podstawie subiektywnej oceny wyników w pracy pracowników lub na podstawie formalnego systemu ocen);
 • przez wspólną decyzję podjętą przez wszystkich członków zespołu;
 • podział premii proporcjonalny do wynagrodzenia.

Natomiast nagrody pieniężne, np. wypłaty w gotówce i bonach oraz podwyżki mają bezpośredni wpływ na działania pracowników, działają najszybciej, a także wyraźnie pokazują, że pracodawca jest zadowolony z pracy pracownika.

Wykorzystując narzędzia pieniężne w systemie motywacyjnym, należy pamiętać, że pieniądze są ważnym i najbardziej uniwersalnym, ale nie jednym motywatorem, nie dla wszystkich i nie zawsze pieniądze stanowią wartość motywacyjną (uzależnione jest to od wyznawanych wartości, aktualnych potrzeb, oszczędności pracownika), zbyt niska, jak i za wysoka premia czy nagroda pieniężna może być demotywująca.

Świadczenia dodatkowe

Do katalogu stosowanych w firmie sposobów motywacji pracowników warto również wprowadzić świadczenia dodatkowe. Są to:

 • dodatkowa składka na ubezpieczenie na życie czy na fundusz emerytalny,
 • dodatkowa opieka medyczna dla pracowników i członków najbliższej rodziny,
 • samochody służbowe, opłaty parkingowe, opłaty za myjnie i naprawy
 • telefony komórkowe,
 • miesięczny abonament za lunch w wybranej restauracji i stołówce,
 • opłaty lub dopłaty do wynajmu mieszkania,
 • karty członkowskie w ośrodkach sportowych lub spa,
 • dofinansowanie do szkół, szkolenia,
 • niskooprocentowane pożyczki. 
 
Sukces na szpilkach
 

Komentarze  

Maritza
@ Maritza 21.02.2018 02:22
Hi there, every time i used to check web [cenzura] posts here in the early hours in the morning,
for the reason that i love to learn more and more.

Here is my blog post; sklep OLEJE ZDROWOTNE: https://[cenzura]wit amineraly.pl/pl/c/OL EJE-ZDROWOTNE/46

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Folwark Karczemka - detox od cywilizacji

W erze rozwoju technologii telekomunikacyjnych coraz bardziej przyzwyczajamy się do “bycia pod telefonem” w każdej sytuacji, nawet w czasie wakacji.

Siła Luksusu - o hotelu dla wymagających opowiada Dominika Krysztow

Hotel Czarny Potok Resort & SPA w Krynicy-Zdroju jest nowym hotelem – bo oddany do użytku został w 2012 roku

Lider w zespole - czy każdy może być przywódcą?

Dobry lider związany jest nierozłącznie z ludźmi. Osiąganie celów ma zupełnie inny wymiar, kiedy współpracuje się z grupą ludzi.

Kapitał intelektualny i edukacja - konferencja

Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz ALI Polska zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej współpracy nauki i biznesu.

Mediacja - najlepszy sposób rozwiązywania spornych sytuacji?

Polubowne rozwiązanie sporów stało się w ostatnich latach modne, głównie przy okazji wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji mediacji

Awansuj z głową - poradnik dla ambitnych pracowników

Wydaje się, że sukces na rynku pracy jest gwarantowany?  Czasami jednak błędna decyzja dotycząca kariery może zniweczyć dotychczasowe wysiłki.

Ucieczka z korporacji – najlepszy sposób na frustrację w pracy?

Praca w korporacji często rodzi różnego rodzaju negatywne emocje. Czy można znaleźć na nie dobre rozwiązanie?

Miękkie serce – twarde problemy, zwłaszcza dla kierownika

Wśród przełożonych spotyka się czasem tych bardzo mocno skupionych na celu, którzy ludzi traktują jak jedno z „narzędzi” do realizacji założeń.