Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 20.02.2014

KW_TAGS

Większość wydatków przedsiębiorcy, związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, można rozliczyć w ramach kosztów podatkowych, o ile firma rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub podatku liniowego. W ramach kosztów uzyskania przychodów można rozliczyć wydatki związane z wykorzystaniem prywatnego samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej, za pośrednictwem tzw. kilometrówki. Jak ją rozliczyć w działalności jednoosobowej, a jak w spółce?

Czym jest kilometrówka?

Tzw. kilometrówka to sposób wyliczania limitu kosztów związanych z pojazdem, które możliwe są do rozliczenia w ramach kosztów podatkowych, za dany okres. W każdym roku podatkowym stawki kilometrówki są inne. Na rok 2014 przedstawiają się następująco: • 0,5214 zł/1 km dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 900 cm3, • 0,8358 zł/1 km dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika większej niż 900 cm3, • 0,2302 zł/1 km dla motocykli i 0,1382 zł/1 km dla motorowerów. Kilometrówkę do celów rozliczenia wydatków związanych z użytkowaniem samochodu prowadzi się w przypadku samochodu prywatnego i użyczonego, jaki wykorzystywany jest do celów firmowych. Do obliczenia kilometrówki, czyli limitu odliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na transport, konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, w której zapisuje się trasy przebyte na cele związane z prowadzoną działalnością. Kilometrówkę wylicza się w taki sposób, że mnoży się liczbę przejechanych kilometrów przez stawkę ustaloną przez Ministerstwo Finansów.

Kilometrówka – osoby fizyczne i prawne

Nieco w inny sposób kilometrówka obowiązuje w przypadku osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a inaczej przy osobach prawnych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą uwzględnić pewnych kosztów w kosztach podatkowych „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika — w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.” Z kolei w spółkach, u osób prawnych, zastosowanie w kilometrówce ma art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazuje się w nim, że: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.” Kilometrówka dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wykorzystujących do celów firmowych samochód prywatny jest ograniczona w bardziej restrykcyjny sposób niż przy spółkach.

Stawka za 1 kilometr - kilometrówka 2015

W 2015 roku stawki kilometrówki nie ulegną zmianie i w dalszym ciągu będą wynosiły:

  • dla samochodów osobowych:
    • - 0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3
    • - 0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3
  • dla motocykli - 0,2302 zł
  • dla motorowerów - 0,1382 zł.

Ostatnia zmiana stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu miała miejsce w 2007 roku.

Ograniczenie dotyczy nie tylko wykorzystywania w firmie samochodów należących do innych podmiotów, ale także stanowiących własność przedsiębiorcy, jeżeli nie zostały one uznane za środki trwałe przedsiębiorstwa.

 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Bezpieczna jazda w zimowym okresie, 10 praktycznych wskazówek

Mgliste wieczory ze słabą widocznością, śliskie drogi i gołoledź – okres wytężonych opadów śniegu i deszczu zawsze niesie ze sobą tego rodzaju...

Kilometrówka - aktualna stawka za 1 kilometr

Jak ją rozliczyć w działalności jednoosobowej, a jak w spółce? W inny sposób kilometrówka obowiązuje w przypadku osób fizycznych, prowadzących...

Zakup samochodu

Jak nie dać się oszukać kupując samochód

Zakup samochodu używanego nie lada wyzwanie. Na takie zakupy warto zabrać ze sobą specjalistę oraz całą gamę akcesoriów, które pozwolą nam sprawdzić...

Kontrola zużycia paliwa - dlaczego warto?

Właściciele i menedżerowie w polskich przedsiębiorstwach poszukują środków na nowe inwestycje, a te – jak dobrze wiemy – stanowią fundament rozwoju

Motoryzacyjne nowości w 2014 roku

Rzadko spotykana kumulacja debiutów w grupie pojazdów użytkowych, liczne nowości w segmencie miejskim oraz dwie arcyważne premiery aut dla managerów...

Co zrobić z zatnkowanym złym paliwem?

Zdarza się, że przez chwilę nieuwagi kierowca omyłkowo zatankuje niewłaściwe paliwo. Wiąże się to z poważnymi konsekwencjami, często uniemożliwiającymi...

Mandat, czy trzeba podpisać? kiedy odmowa przyjęcia ma sens?

Mandat uprawomocnia się w momencie gdy zostaje podpisany przez kierowcę. Przyznaje się on w ten sposób do popełnienia zarzucanego mu wykroczenia.

Pułapki leasingu - co warto negocjować podpisując umowę?

Leasing zjednuje sobie coraz szersze kręgi zwolenników, którzy wybierają właśnie tę metodę jako sposób finansowania służbowych aut.