Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 17.06.2014

KW_TAGS

Zdarzeń losowych nie da się przewidzieć, ale można się zabezpieczyć na wypadek ich zaistnienia już w momencie podpisywania umowy leasingu samochodu. Wszystko po to, by ich skutki były jak najmniej dotkliwe dla firmy.

Leasing auta to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorstw. I to nie tylko ze względu na możliwość odliczania podatku VAT i kosztów amortyzacji pojazdu, ale także obecność komplementarnych usług, wpływających na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego i komfort użytkowania pojazdu. Towarzyszące umowom leasingu Ubezpieczenia, mają szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, jak kolizja, wypadek drogowy lub kradzież. Warto zatem zapoznać się ze sposobem postępowania w przypadku stłuczki, czy utraty samochodu, jeszcze na etapie przystępowania do zawarcia umowy z firmą leasingową.

Pakiet assistance

Podstawowe zabezpieczenie stanowi oczywiście ubezpieczenie komunikacyjne OC – obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, ale także nieobowiązkowe AC – Autocasco i NNW – ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Przedmiotem ubezpieczenia komunikacyjnego mogą być zarówno nowe jak i używane pojazdy. Leasingodawcy – podobnie jak leasingobiorcy – zależy na tym, by użytkowany samochód był jak najbardziej sprawny, a po ewentualnym zdarzeniu drogowym szybko wrócił do działalności operacyjnej. Dobry partner dla przedsiębiorstwa użytkującego flotę, to taki, który współpracuje z profesjonalnymi ubezpieczycielami zabezpieczającymi obydwie strony umowy. Stąd też OC i AC są zasadniczo obowiązkowymi ubezpieczeniami przy leasingu.

W ubezpieczeniu komunikacyjnym ochrona obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu w trakcie okresu obowiązywania umowy, w zależności od wariantu ubezpieczenia. Z reguły są to koszty np. holowania, naprawy czy kradzieży pojazdu. Przy wykupieniu pakietu assistance, firma ma gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom często również na terenie całej Europy, przez 24 godziny na dobę. Umożliwia on nie tylko usunięcie usterek, transport medyczny, holowanie pojazdu do miejsca naprawy czy otrzymanie pojazdu zastępczego, ale również całodobowe wsparcie telefoniczne, dotyczące np. tras objazdów, sugerowanych połączeń czy najbliższych dostępnych stacji benzynowych.

Kontakt z miejsca zdarzenia

Ważna sprawa, o której użytkownicy pojazdów czasami zapominają, a od nich zależy możliwość skorzystania ze świadczeń w ramach assistance: z operatorem assistance należy skontaktować się z miejsca zdarzenia, wnioskując o organizację wszelkich świadczeń. Późniejszy kontakt będzie dla firmy assistance powodem do odmowy udzielenia świadczeń, a to jak wiadomo rodzi koszty oraz dużo innych problemów.

Coraz częściej wybieranym przez klientów firm leasingowych rodzajem ubezpieczenia pojazdu (ale także maszyn czy innych urządzeń) jest kompleksowe ubezpieczenie GAP. Przykładowo umożliwia ono otrzymanie przez klienta zwrotu pełnej wartości samochodu w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej, licząc razem z odszkodowanie podstawowym (a w przypadku maszyn lub urządzeń wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 20 procent ich wartości początkowej). Co warto podkreślić, stawki ubezpieczeniowe w firmach leasingowych, ze względu na ich skalę działania i stałą współpracę z ubezpieczycielami są często niższe od rynkowych. Popularne rozwiązanie stanowią także ubezpieczenia wieloletnie, dzięki którym nie ma potrzeby odnawiania polisy co roku, a mechanizmy płatności składek są elastycznie dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstwa.

Definicja szkody częściowej

Podstawowe czynności związane z umową leasingu regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, co bardzo ważne, za uszkodzenia leasingowanego pojazdu odpowiedzialny jest leasingobiorca, na którym ciąży obowiązek utrzymywania sprzętu w należytym stanie. Jeżeli pojazd został należycie ubezpieczony, w przypadku uszkodzenia wszelkie koszty, związane z likwidacją szkody znajdą się po stronie ochronodawcy. Warto więc zadbać o to, żeby samochód posiadał zawsze aktualne i możliwie pełne ubezpieczenie. Firmy leasingowe wymagają zresztą często okazania przedłużenia umowy ubezpieczenia w terminie, lub – żeby odciążyć przedsiębiorcę – zajmują się tym w ramach obsługi klienta.

W przypadku uszkodzenia samochodu ubezpieczyciel (podczas oględzin lub na podstawie dokumentów) kwalifikuje uszkodzenie do określonej kategorii: szkody częściowej lub całkowitej. Szkoda częściowa, to taka, przy której koszty naprawy samochodu nie przekraczają 70 procent jego wartości. Wtedy niezależnie od charakteru kolizji, której uległ leasingowany samochód, w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia, a w razie konieczności wezwać pomoc lub policję. W ciągu trzech dni od zdarzenia (chyba, że Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią inaczej) przedstawiciel firmy użytkującej środek lokomocji powinien powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe.

Standard reguluje umowa

Zazwyczaj wystarczy telefon na infolinię, do firmy, z którą jest zawarte ubezpieczenie za pośrednictwem spółki leasingowej. Jeżeli za kolizję odpowiada inny uczestnik ruchu, wówczas informujemy towarzystwo ubezpieczeniowe (chroniące sprawcę w zakresie OC). Po poinformowaniu ubezpieczyciela pojazd powinien zostać udostępniony ubezpieczycielowi do oględzin, w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej i najwygodniejszej metody naprawy auta. Ważne, żeby przy likwidacji szkody pamiętać o ścisłej współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której koszty naprawy będzie trzeba pokryć z własnych środków. Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, pokrywa podatek związany z naprawą auta.

Warto pamiętać, że w leasingu, gdzie właścicielem leasingowanego auta w okresie obowiązywania umowy jest leasingodawca, standard działania warsztatów naprawczych często zostaje określany w umowie. Mogą to być na przykład wyłącznie autoryzowane stacje obsługi lub też w niektórych przypadkach warsztaty niezależne. Po poinformowaniu ubezpieczyciela, należy także wypełnić formularz zgłoszenia szkody, trafiający do leasingodawcy. Na tej podstawie udzielano zostaje „dyspozycja do wypłaty odszkodowania”, która może być wystawiona na przedsiębiorcę, w sytuacji, gdy to on płaci za naprawę, lub na warsztat, jeśli naprawa zostanie przeprowadzona bezgotówkowo.

Koniec leasingu

Jeżeli z leasingowanego auta skradziono radio lub inne elementy wyposażenia, bądź też nastąpiła kradzież samego samochodu, czyli szkoda całkowita, najpóźniej w ciągu 12 godzin od odkrycia tego faktu – poza policją – należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe. Numery infolinii ubezpieczycieli przeważnie są dostępne przez całą dobę, również z zagranicy. Dokumenty z policji, świadczące o przyjęciu zgłoszenia kradzieży oraz potwierdzenie zgłoszenia szkody od ubezpieczyciela powinny następnie zostać przekazane leasingodawcy wraz z odpowiednim formularzem.

Szkoda całkowita albo kradzież pojazdu są podstawą do wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu. Określają to przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku utraty rzeczy oddanej do korzystania w ramach leasingu, z powodów, za które firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności – umowa kończy się – nie może bowiem dotyczyć przedmiotu, gdy go nie ma. W ogólnych warunkach porozumienia powinny zostać zapisane kwestie dotyczące kosztów, z jakimi jest to związane.

GAP-a pomoże

Najczęściej na skutek zakończenia umowy leasingu, leasingobiorca jest zobowiązany do jednorazowej zapłaty sumy wszystkich pozostałych czynszów leasingowych, przewidzianych w umowie, z uwzględnieniem ewentualnego odszkodowania z polisy autocasco lub równowartości pozostałości czy też wraku samochodu, pochodzącej z jego sprzedaży przez leasingodawcę. To jedna z najtrudniejszych sytuacji dla przedsiębiorcy w przebiegu umowy leasingu. Po spłacie umowy z ubezpieczenia może nie być go bowiem stać na zakup nowego auta.

Jedno z rozwiązań zapobiegających takiej sytuacji stanowi wspomniane ubezpieczenie GAP. W połączeniu z autocasco, gwarantuje ono uzyskanie do 100 procent wartości początkowej pojazdu, w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej. Właśnie dlatego już 75 procent nowych umów leasingowych podpisujemy w pakiecie z GAP. W przypadku maszyn, zakres ubezpieczenia obejmuje zarówno wartość sprzętu jak i dodatkowe wydatki wynikające ze zdarzenia, dając przedsiębiorcy pewność, że nawet szkoda całkowita nie uniemożliwi mu prowadzenia działalności.

(Bez)cenny doradca

Uważna lektura umowy leasingowej i wyjaśnienie wszystkich kwestii związanych z jej przedterminowym zakończeniem czy skutkami formalno-prawnymi zdarzeń losowych już na etapie zakupu pojazdu jest więc dla przedsiębiorcy sprawą kluczową. Decyduje bowiem o tym, czy leasing, dzięki swoim zaletom podatkowym i inwestycyjnym, będzie realnym wsparciem dla działalności przedsiębiorcy. Pierwszym źródłem informacji, niezależnie od rodzaju problemu jaki może się pojawić w trakcie trwania umowy leasingowej, powinien być zawsze doświadczony i służący fachową pomocą doradca firmy leasingowej.

Tomasz Sęba 
Dyrektor Ubezpieczeń i Produktów Komplementarnych
BZ WBK Leasing

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Oświetlenie w aucie - jak dbać by nie wpaść w kłopoty

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każdy pojazd, który został dopuszczony do ruchu musi mieć sprawne oświetlenie. Dotyczy to wszystkich...

Jak bezpiecznie kupić samochód używany i na co uważać?

Każdy kupujący samochód używany powinien liczyć się z dodatkowymi wydatkami po jego zakupie. Czy w „stanie idealnym” można kupić "używkę"?

Amortyzacja samochodu jak ją obliczyć i rozliczyć

Rozliczenie wydatku jako kosztu podatkowego na gruncie ustaw o podatku dochodowym nie jest sprawą prostą i wymaga znajomości zasad amortyzacji

Pułapki leasingu - co warto negocjować podpisując umowę?

Leasing zjednuje sobie coraz szersze kręgi zwolenników, którzy wybierają właśnie tę metodę jako sposób finansowania służbowych aut.

Kilometrówka - aktualna stawka za 1 kilometr

Jak ją rozliczyć w działalności jednoosobowej, a jak w spółce? W inny sposób kilometrówka obowiązuje w przypadku osób fizycznych, prowadzących...

Zakup samochodu

Jak nie dać się oszukać kupując samochód

Zakup samochodu używanego nie lada wyzwanie. Na takie zakupy warto zabrać ze sobą specjalistę oraz całą gamę akcesoriów, które pozwolą nam sprawdzić...

pożyczyć leasingowy samochód

Czy można komuś pożyczyć leasingowany samochód?

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wzięcie samochodu w leasing, ponieważ uznaje, że jest to rozwiązanie bardziej opłacalne.

Rynek motoryzacyjny - liczą się przedsiębiorcy

W zeszłym roku obserwowaliśmy poprawę koniunktury na polskim rynku motoryzacyjnym, która w największym stopniu dotyczyła rejestracji samochodów w firmach.