Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 07.04.2013

KW_TAGS

Każdy przedsiębiorca musi uzbroić się w cierpliwość, zanim w końcu uda się rozwinąć skrzydła, z powodu licznym formalności i zezwoleń zanim otworzy sklep. Warto jednak podjąć wyzwanie, bo nadal może to być dochodowy interes.

Zanim przystąpimy do zastanawiania się nad asortymentem, znajdźmy odpowiednią lokalizację. Najkorzystniej jest otworzyć sklep w ruchliwym punkcie :

 • na osiedlu,
 • w pobliżu głównych ulic, podziemi
 • przystanków komunikacji miejskiej
 • albo w miejscu, gdzie w okolicy niewiele jest placówek handlowych.

Są dwie możliwości w przypadku sklepu -  musimy albo znaleźć gotowy lokal, który przystosujemy do potrzeb działalności, albo taki obiekt wybudować od podstaw, co związane jest z licznymi formalnościami.

Dużo prościej jest otworzyć sklep w już istniejącym lokalu, choć i w tym przypadku często może się okazać, że konieczna jest zmiana sposobu użytkowania. Pamiętajmy, że jeśli tak się stanie, trzeba to zgłosić w starostwie i dopiero po otrzymaniu decyzji wolno przystąpić do prac adaptacyjnych. Musimy także ocenić zakres tych prac, gdyż niekiedy jest on na tyle duży, że  konieczne będzie pozwolenie na budowę- to wiąże się z wystąpieniem o warunki  zabudowy na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania.

Formalności

Co jeszcze musimy zrobić, aby rozpocząć biznes? Oprócz tradycyjnych obowiązków przedsiębiorą musi dokonać:

 • rejestracji działalności,
 • wyboru formy prowadzonej działalności
 • wyboru sposobu rozliczania z fiskusem,
 • dopełnić formalności związanych z zatrudnieniem pracowników
 • znaleźć odpowiedni lokal,
 • powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS).

Pamiętajmy, że przedsiębiorca, który zamierza otworzyć sklep, ma obowiązek zgłosić lokal, w którym będzie prowadzona działalność handlowa do sanepidu w celu wydania opinii.

Po zakończeniu czy to prac budowlanych czy adaptacyjnych należy złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru. Wniosek składa się do powiatowego inspektora sanitarnego i trzeba to zrobić najpóźniej na 14 dni przed planowanym uruchomieniem działalności.

Co powinny znaleźć się we wniosku

 • imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy, numery REGON oraz NIP,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,
 •  określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • aktualny odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w zależności od formy prowadzonej działalności – indywidualnie czy w spółce).

Jeśli spełnione są stawiane przez przepisy wymagania, zostanie wydana decyzja o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu i na tej podstawie nastąpi wpis do rejestru zakładów.

Sanepid i HACCP

W sklepie spożywczym nie obejdzie się też bez zasad HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej. Przy czym w małych obiektach wystarczą zasady uproszczone, w dużych – nie obejdzie się już bez pełnego HACCP.

Warto pamiętać, że działalność będzie podlegać rutynowej kontroli inspektorów, którzy co jakiś czas będą sprawdzać, czy sklep spełnia określone wymagania higieniczno-techniczne.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejsze jest zatem opisanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy dystrybucji i przechowywaniu żywności. Trzeba uwzględnić zagrożenia: mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne (np. brud, kurz, odchody gryzoni). Ważna jest temperatura, czas przechowywania produktów, i wilgotność w pomieszczeniach. W sklepie trzeba badać przyjmowane produkty, sprawdzać, czy nie są przeterminowane, nadpsute, czy mają odpowiednie specyfikacje. Załoga sklepu musi czuwać nad pracą chłodziarek, trzeba gromadzić i przeglądać otrzymywane od producentów deklaracje i specyfikacje.

Kolejne zezwolenia i koncesje

Wizyta w sanepidzie to niestety nie koniec formalności. Jeżeli w sklepie planujemy sprzedaż napojów alkoholowych, to musimy postarać się o zezwolenie na ich dystrybucję.

Wydaje je wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację sklepu. Są trzy rodzaje zezwoleń:

 • A (piwo),
 • B (wino)
 • C (wódka).

Zezwolenia wydawane są oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi zasad usytuowania sklepu i ustalonego limitu zezwoleń. Jeśli jednak na terenie danej gminy jest już sporo sklepów monopolowych, to możemy spodziewać się problemów z uzyskaniem koncesji. Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku ustanowienia pełnomocników – ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres sklepu,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt notarialny albo umowa najmu),
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Za zezwolenie trzeba również uiścić opłatę. Wnosi się ją na rachunek gminy, jeszcze przed wydaniem zezwolenia dla początkującego przedsiębiorcy:

 • 525 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc., do 18 proc. (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł – przy sprzedaży napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu sprzedaży alkoholu w sklepie wiedzieć, że w następnych latach będziemy musieli do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Jeżeli wartość ta przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa – opłata wynosi 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5 do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 proc. – wynosi 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorca wnosi opłatę na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Myjnia ręczna – biznes opłacalny stale czy jedynie sezonowy?

Myjnie samochodowe cieszą się dużą popularnością, która wzrasta wraz z coraz większą ilością samochodów na ulicach

Reseller skyshop

Sky-Shop.pl poszukuje Resellerów

W ostatnim czasie platforma sklepowa Sky-Shop.pl postawiła na intensywny rozwój. Sky-Shop.pl proponuje pracę na intuicyjnym i funkcjonalnym...

Hostel – coraz popularniejszy, czym różni się od hotelu?

Nie jest trudno założyć hostel, pod warunkiem, że znajdzie się odpowiednio duży lokal, najlepiej w centrum miasta i posiada chociaż 50 tys. zł.

Salon fryzjerski - wyczesany biznes?

Sprawdź bez czego nie powinno się zaczynać inwestycji w salon fryzjerski i jak przygotować biznesplan

Bar mleczny - smacznie i tanio, działalność z dofinansowaniem!

Bary mleczne święciły swoje triumfy w przeszłości, jako miejsca gdzie można tanio i dobrze zjeść, choć miały czarny PR nadal mają wiernych zwolenników.

Własny blog - jak zarabić na blogowaniu?

Blog - to już nie tylko znana i popularna forma prowadzenia własnej strony, wielu blogerów zajmuje się tym zawodowo i czerpie stałe zyski

Sklep spożywczy - jak otworzyć i prowadzić osiedlowy sklepik

Każdy przedsiębiorca musi uzbroić się w cierpliwość, zanim w końcu uda się rozwinąć skrzydła

Otwieramy niewielki pensjonat – sprawdź co ma największe znaczenie!

Branża turystyczna oraz noclegowa w Polsce wciąż się prężnie rozwija, a prowadzenie własnego, nawet niewielkiego, pensjonatu to poważny choć sezonowy...