Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 08.03.2014

KW_TAGS

Prowadzenie małej firmy bywa bardzo chaotyczne. Łatwo zatracić się w zadaniach operacyjnych zajmujących całe dnie. Oczywiście są one niezbędne, aby zapewniać firmie ciągłość i stałe źródło przychodu. Jednak żeby wprowadzić firmę na wyższy poziom należy umieć oderwać się od operacyjnej działalności i skupić się na strategicznym myśleniu nad przyszłością naszej firmy.

Twoja wizja – sformułuj swój cel, misję oraz kluczowe wartości

Sformułowanie wizji i trzymanie się jej jest najważniejszym zadaniem, jakie posiadasz jako lider przedsiębiorstwa. Prosta, klarowna wizja jest niezbędna do rozpoczęcia procesu strategicznego planowania rozwoju firmy. Ma ona określać wyzwania i aspiracje przedsiębiorstwa w przyszłości. Postaw sobie pytanie: ‘Co jest celem mojej firmy?’

Kiedy już odpowiesz sobie na to kluczowe pytanie, należy zidentyfikować co za tym stoi – misja firmy na najbliższe 3-5 lat. Twoja misja powinna być inspirująca i przekonująca. Ma ona dopełniać wizję, czyli przedstawiać w jaki sposób Twoja firma wypełni wizję. Misja odpowiada na pytanie: ‘Kim jesteśmy, co robimy (aby wizja naszej firmy się spełniła) i dla kogo?’

Masz już swoją wizję oraz misję, ostatnim elementem, którego potrzebujesz są kluczowe wartości Twojego biznesu. Powinny one opisywać aktualne cechy Twojej firmy, a nie to jak mają wyglądać za 5 lat. Odpowiedz sobie na następujące pytania:

  • Co cenisz w sobie i swoich pracownikach?
  • Co wyróżnia Twoją firmę na tle konkurencji?
  • Co najbardziej cenią Twoim klienci w Twojej firmie?

Gdy już poskładałeś wszystkie niezbędne elementy, Twoim zadaniem jest zatrudniać, szkolić albo zwalniać ludzi, którzy nie potrafią się do nich dostosować. Brzmi jak dodatkowa praca, jednak zauważysz, że gdy sformułujesz wspomniane wartości, dużo łatwiej będzie Ci wybrać odpowiednich pracowników, którzy będą potrafili dopasować się do misji i wizji Twojej firmy.

Strategia napędza plan

Po tym jak sformułowałeś cel, misję oraz kluczowe wartości firmy, przyszedł czas na stworzenie strategii, która pozwoli osiągnąć poczynione założenia. Na początku należy zidentyfikować najmocniejsze strony przedsiębiorstwa, które odpowiednio rozwijane zapewnią wysoki zwrot z inwestycji. Poszukaj takich, które możesz maksymalnie wykorzystać. Aby osiągnąć stałą przewagę konkurencyjną skup się na 3 do 5 podstawowych atutach.

Tworzenie strategii to ćwiczenie asertywności. Musisz umieć odpuścić w pewnym momencie i skupić się tylko na tym co przyniesie Twojej firmie największą wartość. Stosowanie zasady Pareto ma tu swoje uzasadnienie. Tylko w taki sposób zmaksymalizujesz szanse na osiągnięcie sukcesu.

Połącz swoją wizję z rocznymi i kwartalnymi priorytetami

Zbudowanie połączenia pomiędzy długoterminową wizją a codziennymi zadaniami operacyjnymi wydaje się bardzo ciężkim zadaniem. Można w tym celu użyć ‘Metodologii Strategicznego Planowania’. Polega ona na rozbicie naszej misji na roczne i kwartalne zadania, które musimy wypełnić, aby podążać wyznaczoną wcześniej misją. Praca nad kwartalnymi wyzwaniami jest z kolei dzielona na SMART (z ang. mądre – Specific (konkretne), Measurable (mierzalne), Achievable (osiągalne), Relevant (istotne), Time-Bound – określone w czasie) cele, które są delegowane do pracowników.

Przyjrzyjmy się bliżej "Metodologii Strategicznego Planowania":

  • Misja – osiągalna w ciągu najbliższych 3-5 lat. Musi być odważna i inspirująca.
  • Atuty do wykorzystania – 3-5 mocnych stron jakie posiada Twoja firma, wykorzystanych do wypełnienia misji.
  • Aspekty do rozwoju – 3-5 mocnych stron, które musisz jeszcze rozwinąć, aby wypełnić misję.
  • Roczne priorytety – 3-5 priorytetów, nad którymi skupisz się w danym roku i które pomogą rozwinąć istniejące mocne strony firmy lub wykreować zupełnie nowe, aby zbliżyć się do wypełnienia misji. Ważne jest aby roczne priorytety: wspierały misję, były ustalane rok rocznie przez liderów przedsiębiorstwa i aby były spójne dla całej firmy (nie można ich indywidualizować dla poszczególnych działów czy pracowników).
  • Kwartalne priorytety oraz taktyczne priorytety operacyjne – 3-5 priorytetów, które wspierają cele roczne.
  • SMART cele – projekty lub zadania niezbędne do wykonania kwartalnych priorytetów.

Rytm sukcesu

Strategiczne planowanie nie jest jednorazowym wydarzeniem. Po tym jak już zaplanowałeś swoją strategię, ważne jest aby się na niej skupić i być jej wiernym przez dłuższy czas. Niezbędne jest ustalenie cyklicznych spotkań – rocznych, kwartalnych, miesięcznych, tygodniowych i dziennych. Podczas tych spotkań ewaluuj swój plan, sprawdź co działa, a co musi zostać dostosowane, aby jak najlepiej wpisywało się w założenia strategii. Mierzenie wydajności jest w przedsiębiorstwie sprawą kluczową, aby zapewnić firmie i pracownikom stały rozwój w ustalonym wcześniej kierunku.

Michał Bożek
ConQuest Consulting

 

 

 

 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Jak zredukować koszty domowego biura? Porady dla freelancera!

Kilka słów o rozwiązaniach pasywnych, które raz wdrożone przynoszą oszczędności stale, długofalowo i bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Zmiany w normie ISO 9001

Zarządzanie organizacją w oparciu o jakość jest standardem na całym świecie. Do tej pory już ponad milion firm, instytucji, fundacji oraz innego rodzaju...

Staż w firmie - jak ubiegać się o stażystę? Jaki wniosek złożyć?

Staż w firmie jest w równym stopniu korzyścią dla kandydata, jak i dla pracodawcy. Od czego zacząć? Sprawdzić  jak zorganizować staż w swojej firmie?

Jakie korzyści otrzymuje pracodawca dzięki współpracy z freelancerem

Współpraca z freelancerem wiąże się przede wszystkim z mniejszymi kosztami pracodawcy w porównaniu do zatrudniania kogoś na umowę o pracę...

Zakładanie firmy - podsawowe informację jak założyć przedsiębiorstwo

Niezbędna wiedza dla przyszłych przedsiębiorców - 10 kwestii, o których należy pomyśleć zanim otworzymy firmę

Strategia-dystrybucji-leadsmansion

Strategia dystrybucji treści dla portalu informacyjnego. Jakimi...

Z prowadzeniem portalu informacyjnego wiąże się dość ważna rola – dostarczanie użytkownikom wiadomości na temat szybko zmieniającej się rzeczywistości...

Pasja kontra sprzedaż i marketing

Stare powiedzenie mówi ‘wybieraj mądrze swoich przyjaciół’, to samo tyczy się klientów. Taka rada wydaje się sprzeczna z intuicją i logicznym myśleniem

Reklama natywna

Reklama natywna – czym jest, albo czym być powinna

Reklama natywna (ang. native advertising) – rodzaj reklamy, która stanowi integralną część treści medialnej. Jest maksymalnie zaadaptowana do stylistyki...