Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 06.08.2016

KW_TAGS

Zamawiając tłumaczenia ważnych dokumentów, często stawiamy sobie pytanie: potrzebujemy przekładu zwykłego czy przysięgłego? Dla klienta, jedną z najważniejszych różnic między tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi jest cena, jednak przed podjęciem współpracy z biurem tłumaczeń warto dowiedzieć się, jakie jeszcze rozbieżności istnieją między tymi dwoma rodzajami przekładu.

Na początku, należy rozwiać wątpliwości dotyczące powszechnie używanego nazewnictwa.

Czy tłumaczenia przysięgłe, uwierzytelnione i poświadczone to ten sam rodzaj przekładu?

Biura tłumaczeń, przygotowując swoje oferty, często używają popularnego wśród laików terminu „tłumaczenie przysięgłe”, aby nie narażać klientów na konsternację. Faktem jest jednak, że przysięgły może być tłumacz, natomiast ustawa regulująca ten zawód mówi już o „tłumaczeniach uwierzytelnionych” lub „tłumaczeniach poświadczonych”. Używając terminu „tłumaczenia przysięgłe” w materiałach marketingowych, pracownicy biur tłumaczeń chcą po prostu uniknąć nieporozumień. Oczywiście chodzi o tą samą usługę, jednak warto wiedzieć, że w nomenklaturze specjalistycznej ma ona inną nazwę.

Wielu klientów zleca tłumaczenia przysięgłe dokumentów lub materiałów, które wcale poświadczenia nie potrzebują. Zamawiający często myślą, że taka forma tłumaczenia zagwarantuje im wyższą jakość i bezbłędnie wykonaną usługę. Jaka jest prawda?

Niestety, tłumaczenie przysięgłe nie gwarantuje jakości, a jedynie w pewnym stopniu na nią wpływa. Dla klienta, ważniejszą kwestią powinno być doświadczenie i kompetencje tłumacza. Tłumaczenie zwykłe może być równie wartościowe jak przysięgłe.

Najważniejszą różnicą między tymi formami przekładu, jest gotowość do wzięcia odpowiedzialności cywilnej przez tłumacza przysięgłego w przypadku wystąpienia błędów w tłumaczeniu.

W konsekwencji, zlecający może pozwać tłumacza przysięgłego i wymagać od niego odszkodowania. Oczywiście, takie ryzyko na pewno ma wpływ na pracę tłumacza  — świadomość dużej odpowiedzialności może przyczynić się do większej dokładności i precyzji w przekładzie.

Kolejną różnicą między tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi jest kwestia wykształcenia. Zawód tłumacza zwykłego nie jest regulowany prawnie, więc jego wykonawcą może zostać dosłownie każdy. Oczywiście, rynek bardzo szybko zweryfikuje umiejętności, jednak to nie zmienia faktu, że nieznający realiów klient, może zlecić tłumaczenie ważnego tekstu osobie bez odpowiednich kompetencji. Tłumacze przysięgli z kolei muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Co więcej, są objęci obowiązkiem zdania egzaminu państwowego z zakresu tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i z obcego na polski. Tłumacze przysięgli muszą także prowadzić rejestr wszystkich zleceń, zwany repertorium. Jest ono pomocne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub wątpliwości.

Jakie dokumenty wymagają więc tłumaczenia uwierzytelnionego?

Przede wszystkim takie, które posiadają moc prawną i które musimy przedstawić w jakiejkolwiek instytucji państwowej. Poświadczenia wymagają na pewno tłumaczenia umów kupna i sprzedaży (np. pojazdów, mieszkania), umowy o pracę, dokumenty bankowe, akty stanu cywilnego, dokumentacja sądowa.

Po czym poznać że tłumaczenie zostało przygotowane przez tłumacza przysięgłego?

Merytorycznie, przekład zwykły nie różni się od przysięgłego. W praktyce jednak, przysięgłe tłumaczenie umowy wygląda trochę inaczej. Po pierwsze, zawsze musi być w formie papierowej. Po drugie, musi zostać opatrzone odpowiednią pieczęcią. Po trzecie, stempel zawierający imię i nazwisko tłumacza, musi pojawić się na każdej stronie tłumaczonej umowy.

Jak już zostało wspomniane, status tłumaczenia uwierzytelnionego nie gwarantuje jakości, jednak ma na nią pewny wpływ. Tłumacze zwykli także wkładają wiele pracy w dokształcanie się, specjalizację i wykonywanie swojej pracy z dużą dokładnością i precyzją. Przed zleceniem usługi translatorskiej, warto upewnić się co do kwestii uwierzytelnienia i kierować się sugestiami pracowników biura tłumaczeń —  są oni w tej dziedzinie ekspertami i odpowiednio ocenią wymogi, towarzyszące tłumaczeniom umów, aktów i certyfikatów.

 
Artykuł przy współpracy z Summa Linguae S.A.
Biurem tłumaczeń, oferującym m.in. tłumaczenia umów.
Więcej informacji: www.summalinguae.pl/tlumaczenia-umow

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Zarządzanie cenami - strategia cenowa nie polega na podniesieniu cen

Efektywne zarządzanie cenami powinno się rozpocząć od zrozumienia zależności pomiędzy ceną, a sprzedawanym wolumenem.

Eden-woda-dla-firmy

Dostawa wody do firmy – jakie rozwiązania wybrać?

64% firm w Polsce korzysta tylko z jednego rozwiązania dostarczającego wodę pitną pracownikom – wynika z badania Eden.pl (2017 r.). Czy jeden sposób...

Zwolnienie dyscyplinarne - w jakich sytuacjach można je zastosować?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest możliwe tylko przy wystąpieniu okoliczności przewidzianych w Kodeksie pracy.

CATI i CAWI jako narzędzie służące do analizy popytu

Szczegółowa analiza popytu, kluczem do poznania preferencji klientów, prezentujemy metody CATI i CAWI

Siedziba firmy we własnym mieszkaniu?

Rejestracja działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu może być opłacalna w kilku przypadkach

Obowiązki e-sklepów i telemarketerów – poznaj swoje prawa i obowiązki

Za nieprzestrzeganie przepisów przedsiębiorca musi liczyć się z karą grzywny do 5 000 zł, alby jej uniknąć wystarczy zastosować się do nowych przepisów

Cross-selling, definicja pojęcia marketingowego

Cross-selling czyli technika sprzedaży produktów uzupełniających. Często nazywana jest sprzedażą krzyżową lub sprzedażą komplementarną.

Przegląd najczęstszych błędów popełnianych na stronach www

82 proc. polskich stron www zawiera elementy zniechęcające do konwersji, 19,7 proc. – treści egoistyczne, wykazujące nadmierne skupienie na firmie, 31...