Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 29.10.2014

IP: Programy MBA adresowane są do właścicieli firm i menedżerów, którzy najczęściej mają na koncie wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym i nieobce są im trudy podejmowania kluczowych decyzji w firmie. Wiemy, że podstawą każdej nauki jest doświadczenie. Dlatego dla managerów najważniejsze są studia przypadków i związane z nimi innowacyjne narzędzia, gwarantujące praktyczność zajęć. Czym Katalyst MBA różni się od innych programów realizowanych w Polsce?

Profesor Witold Orłowski: Katalyst MBA to nowa jakość w edukacji menedżerskiej nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy mamy do czynienia z programem w pełni międzynarodowym, a w dodatku nie przywiezionym z zewnątrz, ale specjalnie stworzonym z myślą o całym regionie przez dwie spośród najlepszych istniejących tu szkół biznesu. Pierwszą jest Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, stworzona 23 lata temu przez Politechnikę Warszawską oraz trzy europejskie szkoły biznesu. Drugą jest Szkoła Biznesu Central European University, amerykańskiego uniwersytetu z siedzibą w Budapeszcie, założonego 25 lat temu przez George’a Sorosa.

W Polsce, tak jak w wielu innych krajach regionu, powstało w ciągu minionego ćwierćwiecza sporo dobrych programów MBA. Miały one jednak w większości charakter lokalny – prowadzone były zazwyczaj w językach narodowych, skierowane w zasadzie do studentów z kraju.

Dobrej jakości nauczania towarzyszyła bardzo nikła rozpoznawalność marki na poziomie europejskim, a w ślad za tym stosunkowo mały prestiż dyplomu. Dziś chcemy to zmienić, tworząc pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej markę, która będzie mogła konkurować z najlepszymi.

IP: Podnoszenie efektywności i optymalizacja kosztów, budowanie przewag konkurencyjnych i nowych modeli biznesowych, definiowanie innowacji i dobór nowoczesnych technologii... te i wiele innych zadań stoją przed współczesnym liderem. Ale lider, aby wygrywać w tych niepewnych czasach, musi być kimś więcej, niż tylko sprawnym menedżerem. Jak zintegrowanie programów MBA w ramach Katalyst MBA wpłynie na atrakcyjność oferty dla przyszłych liderów?

Profesor Witold Orłowski: Wielonarodowościowe grupy studentów w Warszawie i Budapeszcie będą pracować razem, spotykając się ze sobą podczas specjalnych sesji i wykorzystując intensywnie narzędzia współpracy na odległość. Siatka zajęć jest ułożona w sposób, który pozwala wykładowcom na stałe podróże między obu miastami i równoległe prowadzenie zajęć, a studentom otworzy możliwość korzystania z oferty obu szkół – przykładowo, uczestnik programu będzie miał dzięki temu do wyboru odbycie zajęć fakultatywnych w Warszawie lub w Budapeszcie, albo uczestnictwa w interesujących dla niego zajęciach w obu szkołach. Odbywające się zazwyczaj co 3 tygodnie, intensywne zjazdy poprzedzone sesjami przygotowawczymi realizowanymi poprzez internet, pozwolą studentom łączyć program z pracą.

Katalyst MBA będzie pierwszym w Europy Środkowo-Wschodniej programem w pełni międzynarodowym, o rozpoznawalnej na poziomie europejskim marce, porównywalnej z marką najlepszych szkół biznesu z Zachodniej Europy.

IP: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że Katalyst MBA jest odpowiedzią Europy Środkowo-Wschodniej na programy Europy Zachodniej i jest przełomowy na rynku polskim?

Profesor Witold Orłowski: Tak, nie mam co do tego wątpliwości. W naszej szkole uznaliśmy, że utrzymanie wysokiej jakości studiów MBA w Warszawie, przy rosnącej konkurencji ze strony najbardziej renomowanych szkół zarządzania z Europy Zachodniej i USA, możliwe jest tylko w przypadku awansu do wyższej ligi – a więc stworzenia marki programów MBA o charakterze nie krajowym, ale regionalnym. Żadna ze szkół biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest dziś w stanie wypromować takiej marki własnymi siłami. Stąd pomysł na to, by pójść drogą strategicznego aliansu. W USA i Zachodniej Europie jest to rzecz dobrze znana. U nas – całkowita nowość. Ale uważamy, że bez takiego wysiłku, nie bylibyśmy w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi.

Dziękuję za rozmowę

Profesor Witold Orłowski
Szkoła Biznesu Politechnika Warszawska

   Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks