Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 09.04.2013

KW_TAGS

zasiłek

Kobieta zatrudniona na podstawię umowy o pracę i planująca ciąże zapewne się nawet nie zastanawia, czy przysługiwać jej będzie zasiłek macierzyński, urlop rodzicielski. To się wydaje i jest oczywiste. Co jednak w przypadku przedsiębiorczych przyszłych Mam, kiedy przysługuje im zasiłek macierzyński? pod jakimi warunkami? czego muszą dopełnić? na co zwrócić uwagę? To wszystko postaram się wyjaśnić w tym i kolejnych wpisach. Dziś przedstawię podstawowe informację jak to wygląda w prawie, na dzień dzisiejszy. W następnych wpisach rozwiąże co ciekawsze wątpliwości i niejasności z tym związane? A w ostatnim wpisie, przestawię proponowane zmiany, jakie planuje nasz ustawodawca.

Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński osobie prowadzącej działalność gospodarczą?

  • warunek: zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym przysługującym z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie.
  • warunek: przysługuje kobiecie (czasem mężczyźnie) prowadzącej działalność gospodarczą, która podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
  • warunek: składka na ubezpieczenie chorobowe jest opłacana terminowo.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą co do zasady obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednakże ubezpieczenie chorobowe już nie jest obowiązkowe, jest dobrowolne – uzależnione od woli / chęci przedsiębiorcy.

- Co daje opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe? -

W skrócie pisząc – daje nam prawo (pod pewnymi warunkami=okres wyczekiwania) prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego oraz do nie płacenia innych składek zusowskich (oprócz składki zdrowotnej, która jest zawsze obowiązkowa) w czasie trwania zwolnienia.

Czyli daje nam prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu zachorowania, narodzin dziecka…

Jak długo trzeba opłacać ubezpieczenie chorobowe?

O ile prawo do zasiłku na czas choroby pojawia się dopiero po upływie „okresu wyczekiwania”, który trwa 90dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu (3 miesiące opłacania składek), o tyle w przypadku zasiłku macierzyńskiego nie ma okresu wyczekiwania. Wystarczy opłacić przynajmniej jedną pełną składkę na czas, aby otrzymać świadczenia z ZUS.

W jakiej wysokości opłacać składkę chorobową?

Jeśli zdecydujesz się podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, wtedy należy z tego tytułu co miesiąc terminowo opłacać składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Jej maksymalna wysokość (podstawy) nie może jednak przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Minimalna wysokość podstawy wymiaru składek wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w roku.

Na rok 2014 jest to kwota 2247,60 -> składka chorobowa wynosie wtedy 55,07

Maksymalna wysokość podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w roku 2014 wynosi 9365

Tak więc, samodzielnie podejmujesz decyzje kiedy chcesz się zgłosić do ubezpieczenia chorobowego i sama deklarujesz podstawę, od której chcesz opłacać składkę (w ramach min i max podstaw wskazanych przez ustawodawce). Jeśli zgłosisz najwyższą podstawę i będziesz dokonywać wpłat składek terminowo, będziesz mieć zasiłek w najwyższej wysokości.

Na jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński przedsiębiorczej Mamie?

Dzień 17 czerwca 2013, jest dniem od którego liczymy rewolucje w uprawnieniach rodzicielskich rodziców, również tych przedsiębiorczych.
Pokrótce napiszę tylko, że obecnie maksymalny czas wypłaty zasiłku macierzyńskiego wynosi 52 tygodnie. Na ten okres składają się 3 rodzaje urlopów:

  • urlop macierzyński - trwa 20 tygodni
  • dodatkowy urlop macierzyński - urlop dodatkowy, udzielany na wniosek osoby przebywającej na urlopie podstawowym - trwa 6 tygodni,
  • urlop rodzicielski - trwa 26 tygodni (zasiłek w tym czasie wynosi 60%, lub 80% podstawy wymiaru).

Z powyższych uprawnień może korzystać matka dziecka, podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, jak również z niektórych tych uprawnień np. dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego, oraz niezależnie od powyższych uprawnień – urlopu ojcowskiego, może korzystać ojciec dziecka, będący przedsiębiorcą i opłacający za siebie składkę chorobową.

Co ważne w tym aspekcie przedsiębiorcy na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich mogą równolegle / jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do zasiłku. Ponad to w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie muszą opłacać składek ZUS społecznych, uwaga – opłacanie składki zdrowotnej nadal jest obowiązkowa w tym okresie.

Jak obliczyć wysokość przysługującego zasiłku macierzyńskiego?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wyliczana jest biorąc pod uwagę podstawę, od której przedsiębiorca opłaca składki ZUS społeczne.

W pierwszej kolejności ZUS oblicza średnią podstawę dla ostatnich 12 miesięcy, w których było opłacane ubezpieczenie chorobowe.

Od tak wyliczonej średniej odejmuje się 13,71% tej kwoty, a uzyskaną wartość dzieli się przez 30. W ten sposób oblicza się stawkę zasiłku za jeden dzień przebywania na urlopie macierzyńskim. Aby uzyskać kwotę zasiłku za miesiąc należy pomnożyć wynik przez liczbę dni w miesiącu. Należy też pomniejszyć tą kwotę o podatek dochodowy, który za przedsiębiorcę odprowadza ZUS.

Jeżeli okres opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe jest krótszy niż 12 miesięcy, to do wyliczenia kwoty zasiłku macierzyńskiego brana jest średnia podstawa w tym krótszym okresie. Przykład: jeśli przedsiębiorca przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, z zadeklarowaną najwyższą podstawą, na miesiąc przed narodzinami dziecka, podstawą wyliczenia zasiłku macierzyńskiego będzie tylko ten jeden miesiąc.

Należy także pamiętać, że zasiłek macierzyński wypłacany w trakcie podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego stanowi 100% podstawy zasiłku, w przypadku urlopu rodzicielskiego – zasiłek to 60% podstawy.

Można jednak od razu zadeklarować chęć skorzystania z obu urlopów (tj. macierzyńskiego i rodzicielskiego), składając do ZUS odpowiednie dokumenty w ciągu 14 dni od urodzenia dziecka. Wtedy przez 52 tygodnie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego otrzymuje się 80% kwoty zasiłku.

Zasiłek macierzyński za tzw. urlop ojcowski to oczywiście 100% podstawy zasiłku.

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUSu aby uzyskać zasiłek macierzyński?

Aby otrzymać zasiłek macierzyński przedsiębiorca musi złożyć do właściwego oddziału ZUS-u 3 dokumenty:

  • wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał),
  • druk Z-3B, na którym należy podać numer rachunku bankowego na który ZUS przekaże zasiłek.

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie podania o zasiłek macierzyński. Jeżeli podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, ZUS nie przesyła o tym żadnej informacji, tylko po prostu wypłaca zasiłek na podany numer konta.

Co ciekawsze wątpliwości, pojawiające się na forach postaram się rozwiązać w kolejnych wpisach.

 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy - komu przysługuje i w jakim wymiarze

Jak pracownik nabywa prawa do urlopu, kiedy on przysługuje i w jakim wymiarze. Co się dzieje z niewykorzystanym i kiedy można pracownika odwołać z urlopu?

Cena na metce ceną sprzedaży - uważaj na błędy!

Co w sytuacji gdy przy kasie klient dowiaduje się że wybrany produkt, w rzeczywistości jest droższy niż cena na metce?

Ubezpieczenie dla małej firmy w związku z trudną sytuacją rynkową

Trudna sytuacja na rynku zmusiła wielu mikroprzedsiębiorców do znaczącego ograniczenia zakresu ochrony swojego biznesu.

Czy opłaca się połączyć etat z własną firmą?

Etat i własna firma, a gdyby tak spróbować połączyć obie możliwości? Jakie są plusy, a jakie minusy takiego rozwiązania?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Forma w jakiej umowa kupna-sprzedaży samochodu może zostać zawarta nie jest regulowana przez kodeks cywilny, co oznacza że może być ona zawarta nawet...

Jakie koszty może odliczyć grafik i programista komputerowy?

Ujmowanie w kosztach wydatków związanych z działalnością gospodarczą to korzystna opcja pozwalająca na obniżenie podatku dochodowego. Oto 6 wydatków…

zasiłek

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców

Kiedy przysługuje im zasiłek macierzyński, pod jakimi warunkami, jak długo trzeba opłacać składki i jakich formalności należy dopełnić?

Rodo-zmiany-w-ustawach

RODO wymusza zmiany w 133 ustawach

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało we wrześniu br. projekt nowej ustawy o ochronie danych.  Liczy on ponad 170 stron, na których wskazane zostały...