Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 09.04.2013

KW_TAGS

zasiłek macierzyński

Osób pracujących na etacie (na podstawie umowy o pracę) zawsze podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Zarówno ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jaki ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i zdrowotne jest obowiązkowe. Bez względu na to ile pracownik zarabia i na ilu etatach pracuje, z każdego etatu zarówno pracownik jak i pracodawca obowiązany jest opłacać składki.

Drugą zasadą nie mającą odstępstw jest reguła, że jeśli tylko prowadzimy działalność gospodarczą (nie ma innego tytułu do ubezpieczenia), to podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrowolne jest tylko ubezpieczenie chorobowe.
Co jednak jeśli złączymy te dwa tytuły do ubezpieczenia? Jakim wtedy podlegamy obowiązkowo ubezpieczeniom i z jakiego tytułu?
W przypadku tzw. zbiegów ubezpieczeń (czyli łączenia pracy na etacie z prowadzeniem działalności gospodarczej czy z pracą na podstawię umowy zlecenia) sprawa nie jest już taka łatwa i oczywista.

Jeśli przedsiębiorca jest równocześnie pracownikiem i jego podstawa wymiaru składek z tego tytułu jego równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (1600,00 zł brutto w 2013, 1680 brutto w 2014 lub 80% tych kwot przez pierwszy rok pracy dla pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę w życiu) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (czyli składki emerytalnej i rentowej) z tytułu prowadzenia działalności jest dobrowolne.

Należy dodać, że znaczenie ma wysokość wynagrodzenia określona w umowie o pracę. Jeśli jest to kwota przynajmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu – to nawet wówczas jeśli w jakimś miesiącu pracownik zarobi trochę mniej np. z powodu choroby, to i tak opłacanie składek społecznych z tytuły działalności będzie dla niego tylko dobrowolne.
Ubezpieczenie zdrowotne (składka zdrowotna) jest obowiązkowe. I warto zapamiętać, że jest to jedyna składka, która za wyjątkiem jednej sytuacji (studenta do 26 roku życia wykonującego umowę zlecenia) jest zawsze obligatoryjna.

Najważniejsza kwestia w odniesieniu do pytania jednej z Was? Co ze składką chorobową w takim wypadku? Rodzi się pytanie, czy jeśli się zdecyduje opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu działalności to mogę również przystąpić do ubezpieczenia chorobowego? A tym samym nabyć prawo do zasiłku z tytułu choroby (po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego) lub zasiłku macierzyńskiego (bez okresu wyczekiwania). Odpowiedź brzmi – NIE.

Warunkiem objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym jest podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Osoba, która nie podlega w ogóle obowiązkowo tym ubezpieczeniom lub podlega im tylko dobrowolnie, nie może zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego, tym samym nie będą jej przysługiwać prawo do świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Do pełniejszej odpowiedzi na pytanie posłużę się także tezą z orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 03.10.2008r. II UK 32/08, która brzmi: „Podleganie przez kobietę obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu stosunku pracy i uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, wyklucza równoczesne podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej i uzyskanie prawa do drugiego zasiłku macierzyńskiego (art. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).

Jedynym wyjściem aby uzyskać zasiłek macierzyński z tytułu prowadzenia działalności jest rezygnacja z etatu i zgłoszenie się wtedy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytuły działalności gospodarczej.

Dużym plusem i zachętą jest fakt, że pracując na etacie i otwierając działalność gospodarczą do opłacania mamy tylko składki zdrowotnej od działalności. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności.

 

Komentarze  

Ciara
@ Ciara 01.03.2018 06:06
Doskonałe, że ktoś w końcu poświecił czas, aby opisać
to zagadnienie.

my weblog: pisanie pracy magisterskiej: http://[cenzura]kobi etyaktywne.pl/index. php?strona=rozwoj&nr f=5&pstr=2
Louise
@ Louise 07.01.2018 17:49
Nie wiem co do końca autor miał na myśli..ale i tak jest całkiem
nieźle.

Here is my page :: pomoc w pisaniu prac: http://[cenzura]kobi etyaktywne.pl/index. php?strona=strony&nr f=709
Bertie
@ Bertie 07.01.2018 13:03
Znakomity artykuł. Przeczytałem go jednym tchem.

Pozdrawiam

My web page prace licencjackie
na zamówienie: http://kobietyaktywne.pl/index.php?strona=strony&nrf=83
Joellen
@ Joellen 20.10.2017 10:54
Czy tak jest w rzeczywistości nie wiem, poza tym z wieloma
elementami nie mogę się zgodzić, ale i tak jest całkiem nieźle.


Also visit my web blog :: pisanie referatu: http://pisaniereferatu.pl/

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Amortyzacja i środki trwałe - w pytaniach i odpowiedziach.

Co to jest amortyzacja i jak ją obliczać? - definicje i pojęcia księgowe, które musi sobie przyswoić każdy przedsiębiorca

Rozliczenie usługi cateringowej w ujęciu przepisów PDOP

Co do zasady przepisy ustawy o PDOP uniemożliwiają zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług.

Prawa, skutki i obowiązki dwóch umów z jednym pracownikiem

Sytuacja w której pracownika łączą z tym samym pracodawcą np. dwie umowy o pracę – nie jest zabroniona przepisami Kodeksu pracy.

zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński z etatu i działalności gospodarczej jednocześnie

Osób pracujących na etacie (na podstawie umowy o pracę) zawsze podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.

AdWords, a chroniony znak towarowy. Postanowienie sądu w tej...

Część przedsiębiorców wykorzystuje jako słowa kluczowe nazwy, firmy, znaki towarowe swoich konkurentów.

Działalność gospodarcza a działalność rolnicza

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady regulują opodatkowanie wszelkich dochodów osób fizycznych.

Kontrola pracownika będącego na zwolnieniu chorobowym - L4

L4 może być wykorzystywane przez pracownika jako dodatkowy urlop. Czy pracodawca lub ZUS mają prawo do kontroli pracownika, który przebywa na zwolnieniu...

Reklamy na blogu a powstanie obowiązku podatkowego

Jak należy rozliczać się z przychodów osiąganych z reklamy na blogu? - odpowiedź na często zadawane pytanie o obowiązek podatkowy