Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 09.04.2013

KW_TAGS

aport

Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki. Aportem mogą być rzeczy prawa rzeczowe (własność nieruchomości, własność rzeczy ruchomych, ograniczone prawa rzeczowe) oraz prawa o charakterze zobowiązaniowym (wierzytelności, prawo najmu). Mogą to być również prawa własności przemysłowej (patenty, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe) i prawa własności intelektualnej (majątkowe prawa autorskie). Wreszcie, przedmiotem aportu może być know-how, to jest pomysł, wiedza i umiejętności niezbędne dla przeprowadzenia określonego przedsięwzięcia gospodarczego.

Należy rozróżnić aport w spółkach osobowych oraz ten, dopuszczalny w spółkach kapitałowych. Regulacje pierwszej z tych grup są łagodniejsze i jako wkład wspólnika do spółki dopuszczają również jego pracę i świadczenie usług (które należy oczywiście wycenić, co jednak nie upoważnia w żaden sposób wspólnika do pobierania miesięcznej „pensji” za tego tupu działalność), co jest niedopuszczalne na gruncie spółek kapitałowych.

Wniesienie aportu do spółki akcyjnej jest utrudnione. Wymaga bowiem sporządzenia przez założycieli spółki pisemnego sprawozdania przedstawiającego w szczególności przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wydawanych za nie akcji. Sprawozdanie to poddawane jest badaniu przez biegłego rewidenta. W określonych w kodeksie spółek handlowych przypadkach zarząd może odstąpić przedstawienia sprawozdania biegłemu rewidentowi.

 

Adwokat Andrzej Jakubiec

partner w Kancelarii Derdzikowski, Szczepaniak, Jakubiec
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ.

 

 

 

 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Reklamy na blogu a powstanie obowiązku podatkowego

Jak należy rozliczać się z przychodów osiąganych z reklamy na blogu? - odpowiedź na często zadawane pytanie o obowiązek podatkowy

Etat-czy-wlasna-firma

Co lepsze: własna firma czy etat?

Pytanie postawione w tytule zdaje się być nierozstrzygalnym dylematem. To tak, jakby zapytać czy lepszy jest rosół czy pomidorowa? Nie ma dobrej...

Co trzeba wiedzieć wybierając Biuro rachunkowe

Pomimo wielu zapowiedzi i prób uproszczenia przepisów prawno-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności, sektor ten dalej kryje wiele pułapek.

Jakie koszty może odliczyć grafik i programista komputerowy?

Ujmowanie w kosztach wydatków związanych z działalnością gospodarczą to korzystna opcja pozwalająca na obniżenie podatku dochodowego. Oto 6 wydatków…

Terminy, które każdy przedsiębiorca musi znać

Na jaki okres można zawiesić działalność, a kiedy można ją wznowić? Czy działalność można rozpocząć w dniu złożenia wniosku do Urzędu?

zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński z etatu i działalności gospodarczej jednocześnie

Osób pracujących na etacie (na podstawie umowy o pracę) zawsze podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.

aport

Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki.

 Aportem mogą być rzeczy prawa rzeczowe (własność nieruchomości, własność rzeczy ruchomych, ograniczone prawa rzeczowe) oraz prawa o charakterze...

Ubezpieczenie dla małej firmy w związku z trudną sytuacją rynkową

Trudna sytuacja na rynku zmusiła wielu mikroprzedsiębiorców do znaczącego ograniczenia zakresu ochrony swojego biznesu.