Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 09.04.2013

KW_TAGS

aport

Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki. Aportem mogą być rzeczy prawa rzeczowe (własność nieruchomości, własność rzeczy ruchomych, ograniczone prawa rzeczowe) oraz prawa o charakterze zobowiązaniowym (wierzytelności, prawo najmu). Mogą to być również prawa własności przemysłowej (patenty, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe) i prawa własności intelektualnej (majątkowe prawa autorskie). Wreszcie, przedmiotem aportu może być know-how, to jest pomysł, wiedza i umiejętności niezbędne dla przeprowadzenia określonego przedsięwzięcia gospodarczego.

Należy rozróżnić aport w spółkach osobowych oraz ten, dopuszczalny w spółkach kapitałowych. Regulacje pierwszej z tych grup są łagodniejsze i jako wkład wspólnika do spółki dopuszczają również jego pracę i świadczenie usług (które należy oczywiście wycenić, co jednak nie upoważnia w żaden sposób wspólnika do pobierania miesięcznej „pensji” za tego tupu działalność), co jest niedopuszczalne na gruncie spółek kapitałowych.

Wniesienie aportu do spółki akcyjnej jest utrudnione. Wymaga bowiem sporządzenia przez założycieli spółki pisemnego sprawozdania przedstawiającego w szczególności przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wydawanych za nie akcji. Sprawozdanie to poddawane jest badaniu przez biegłego rewidenta. W określonych w kodeksie spółek handlowych przypadkach zarząd może odstąpić przedstawienia sprawozdania biegłemu rewidentowi.

 

Adwokat Andrzej Jakubiec

partner w Kancelarii Derdzikowski, Szczepaniak, Jakubiec
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ.

 

 

 

 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Jak płacić niski PIT, czyli koszty uzyskania przychodów

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności mogą to być wydatki związane np. z zakupem towarów, materiałów czy też poniesione w celu wynajęcia...

Czy ZUS może podważyć wysokość wynagrodzenia?

ZUS może uznać, że nie doszło do współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej i też nie chcieć przyznać prawa do świadczeń 

Podatek VAT od samochodu osobowego w firmie

W jaki więc sposób należy dokonywać odliczenia podatku VAT w przypadku wykorzystania pojazdów użytkowanych wyłącznie w działalności oraz zarówno w...

Dlaczego warto składać odwołanie od decyzji ZUSu?

Postępowanie w sprawach odwołań od decyzji ZUS jest wolne od kosztów i opłat sądowych, ale nie tylko dlatego warto się odwoływać!

Umowa z firmą windykacyjną - na co warto zwrócić uwagę?

Po pierwsze, w umowie należy bardzo precyzyjnie określić jej przedmiot, tj. czy umowa ma charakter ramowy, czy też dotyczy jednorazowej usługi...

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Ubezpieczenie chorobowe jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą (również dla zleceniobiorców m.in) dobrowolne.

Działalność gospodarcza a działalność rolnicza

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady regulują opodatkowanie wszelkich dochodów osób fizycznych.

Auto na firme za granica

Czy warto kupić auto na firmę za granicą?

Polacy coraz chętniej sprowadzają samochody z krajów Unii Europejskiej. Kupujący chwalą sobie dobry stan pojazdów, ich bogate wyposażenie, a także duży...