Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 18.02.2014

KW_TAGS

1 stycznia 2014 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie podatku VAT. Modyfikacjom uległy tak podstawowe instytucje jak podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy czy sposób fakturowania. Poniżej przedstawiamy nowe, obowiązujące już od 1 stycznia 2014 r. reguły określania momentu powstania obowiązku podatkowego.

Do końca 2013 r. moment powstania obowiązku podatkowego skorelowany był najczęściej z datą wystawienia faktury, co następowało najpóźniej 7. dnia licząc od dnia wydania towaru bądź wykonania usługi. Od 1 stycznia 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego nie jest już związany z chwilą wystawienia faktury. Zgodnie z obowiązującą obecnie zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów bądź wykonania usługi.

Przykład: Kancelaria prawna udzieliła jednorazowej porady prawnej 30 marca 2014 r. Faktura została wystawiona 2 kwietnia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstał z chwilą wykonania usługi, czyli 30 marca 2014 r., co oznacza, że należny podatek należy rozliczyć w deklaracji za marzec 2014 r. Gdyby opisana sytuacja miała miejsce w 2013 r., obowiązek podatkowy powstałby w kwietniu, ponieważ wtedy kancelaria wystawiła fakturę.

Opisana powyżej i zobrazowana przykładem reguła określająca moment powstania obowiązku podatkowego, znajdzie zastosowanie do usług przyjmowanych częściowo, dla których to części określono zapłatę. W przypadku świadczenia usługi częściowej, z chwilą wykonania jej części będzie powstawał obowiązek podatkowy w stosunku do tej właśnie części.

Przykład: Firma „Garden” realizuje usługę sporządzenia projektu ogrodu. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Po wykonaniu każdego z etapów nastąpi jego odbiór oraz zapłata określona odrębnie dla poszczególnych etapów. Pierwszy etap, dla którego ustalono zapłatę w wysokości 8 tys zł. zakończy się 12 lipca 2014 r. Obowiązek podatkowy w stosunku do tej części projektu powstanie 12 lipca 2014 r.

Reguła generalna, w myśl której powstanie obowiązku podatkowego związane jest z dostawą towaru bądź wykonaniem usługi, nie znajdzie zastosowania we wszystkich przypadkach. Poniżej przedstawiamy listę najistotniejszych wyjątków, dla których przewidziano szczególny sposób ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.

Usługi ciągłe

Obowiązek podatkowy przy usługach ciągłych powstaje z upływem każdego okresu rozliczeniowego, ponieważ wtedy usługę uważa się za wykonaną. Jeżeli usługa ciągła świadczona jest przez dłuższy okres czasu niż jednego roku, a w danym roku nie upłynie termin płatności, wtedy obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego roku aż do momentu zakończenia świadczenia usługi.
Przykład: Firma „Konsultant” świadczy usługi konsultingowe w ramach umowy zawartej na czas określony wynoszący 2 lata, rozliczane za okresy miesięczne (miesiące kalendarzowe). W takim przypadku ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego (ostatni dzień miesiąca) będzie dniem w którym należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku VAT dla danego okresu rozliczeniowego.

Zaliczki, przedpłaty, zadatki

Gdy przed dokonaniem dostawy towarów lub przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty w formie np. zaliczki, przedpłaty obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
Przykład: 17 czerwca 2014 r. biuro tłumaczeń otrzymało zaliczkę na tłumaczenie, które ma być wykonane w lipcu 2014 r. W stosunku do otrzymanej zaliczki obowiązek podatkowy powstał 17 czerwca 2014 r.

Najem

Z tytułu wykonania usługi najmu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie później niż z upływem terminu płatności, jaki określono w umowie najmu.
Przykład: Firma „Merlin” wynajmuje lokale użytkowe. Czynsz płatny jest z dołu, do 10. dnia miesiąca. Za najem w czerwcu 2014 r. , firma wystawiła fakturę 5 lipca 2014 r. Tego dnia powstał obowiązek podatkowy.

Usługi budowlane

Decydujące znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych ma moment wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, którą należy wystawić nie wcześniej niż 30 dnia przed wykonaniem usługi i nie później niż 30 dnia po jej wykonaniu.
Przykład: Firma budowlana X wykonywała na rzecz firmy Y prace wykończeniowe w okresie od 12 marca 2014 r. do 27 marca 2014 r. Faktura za usługi budowlane została wystawiona 28 marca 2014 r. Obowiązek podatkowy powstał więc 28 marca 2014 r. 

Magdalena Kozłowska
Młodszy Konsultant Podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.
www.ecddp.pl

Komentarze  

Skye
@ Skye 01.11.2017 18:07
Dobry, rzeczowy, konkretny, bez przysłowiowego lania wody.
Nie cierpię artykułów które nic nie wnoszą i są pisane chyba
dla samego pisania. Tutaj mamy ewidentne przeciwieństwo tego.

I to mnie niezmiernie cieszy. Pozdrawiam autora i czekam na więcej

my web[cenzura]; prawnik: http://[cenzura]ocen iono.pl/index.php?st rona=strony&nrf=6558

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Zawieszenie działalności na czas choroby

Zawieszenie działalności w czasie choroby również jest możliwe.  Czy świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacane z ZUS-u nie będą w takiej...

Prawa, skutki i obowiązki dwóch umów z jednym pracownikiem

Sytuacja w której pracownika łączą z tym samym pracodawcą np. dwie umowy o pracę – nie jest zabroniona przepisami Kodeksu pracy.

Działalność gospodarcza a działalność rolnicza

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady regulują opodatkowanie wszelkich dochodów osób fizycznych.

Prywatne rzeczy w firmie - mogą stanowić koszt?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w działalności gospodarczej wykorzystywać prywatny majątek przedsiębiorcy.

Umowa z firmą windykacyjną - na co warto zwrócić uwagę?

Po pierwsze, w umowie należy bardzo precyzyjnie określić jej przedmiot, tj. czy umowa ma charakter ramowy, czy też dotyczy jednorazowej usługi...

AdWords, a chroniony znak towarowy. Postanowienie sądu w tej...

Część przedsiębiorców wykorzystuje jako słowa kluczowe nazwy, firmy, znaki towarowe swoich konkurentów.

Co trzeba wiedzieć wybierając Biuro rachunkowe

Pomimo wielu zapowiedzi i prób uproszczenia przepisów prawno-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności, sektor ten dalej kryje wiele pułapek.

Czy ZUS może podważyć wysokość wynagrodzenia?

ZUS może uznać, że nie doszło do współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej i też nie chcieć przyznać prawa do świadczeń