Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 03.04.2014

KW_TAGS

Zdarzyć się może, że podatnicy korzystający z usług cateringowych nie pomniejszają podatku należnego o podatek naliczony VAT wynikający z faktur za te usługi, jednocześnie wartość nieodliczonego podatku od towarów i usług zaliczając do kosztów uzyskania przychodu.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej – ustawa o PDOP) takie postępowanie uznać należy za nieprawidłowe.

Co do zasady przepisy ustawy o PDOP uniemożliwiają zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług. Wyjątek od tej zasady stanowi regulacja zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugie ww. ustawy. W myśl tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż podatek naliczony stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli nie może zostać odliczony od podatku należnego lub zwrócony zgodnie z regulacjami ustawy o VAT.

Jedynie więc w sytuacji gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku VAT, a ponadto podatek ten nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wówczas podatek ten będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit.a) ustawy o PDOP. Co za tym idzie, samo nieskorzystanie przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie jest równoznaczne z brakiem prawa do odliczenia.

W przypadku usług cateringowych ustawa o VAT zezwala na odliczenie podatku naliczonego w przypadku usług cateringowych (prawa tego nie wyłączają regulacje ustawy VAT, w tym art. 88 ustawy o VAT) – choć jest to uprawnienie podatnika, a nie jego obowiązek. W takim więc przypadku podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym – nawet jeśli podatnik nie odliczy naliczonego podatku VAT z omawianego tytułu, to podatek ten nie może być zaliczony do kosztów uzyskana przychodów. Na powyższy wniosek nie wpływa to, że podatnik nie skorzystał z przysługującej mu prawa.

Grzegorz Wachołek
ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego
www.ecddp.pl

Komentarze  

Janeen
@ Janeen 26.03.2018 11:31
I have checked your blog and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in google, but there is a tool that can help
you to create 100% unique content, search for; boorfe's tips unlimited content

my webpage: AmieChief: https://DonTalks.jimdo.com

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Zasiłek chorobowy, a prawo do zasiłku

Utrata prawa do zasiłku chorobowego następuje w kilku przypadkach, warto znać przepisy, gdyż mają charakter bezwzględny.

Rozliczenie diety zagranicznej przedsiębiorcy

Diety zagraniczne – wyliczenia nastręcza wielu kłopotów – jak ustalić czas podróży, gdzie znaleźć stawki diet i wg jakiego kursu je przeliczyć?

Kasy fiskalne dla lekarzy, prawników, samochodów i kosmetyczek

Od początku 2015 r. zmniejszy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Kapitał zakładowy - charakterystyka pojęcia

Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników, które mogą przybrać postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną (tzn. aportu, np. wierzytelności,...

okiem prawnika

Spółka cywilna - zalety i wady, okiem prawnika

Spółka cywilna ciągle pozostaje najpopularniejszą formą współpracy dwu i więcej przedsiębiorców. Jej zaletą jest łatwość i niskie koszty utworzenia... ...

zasiłek

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców

Kiedy przysługuje im zasiłek macierzyński, pod jakimi warunkami, jak długo trzeba opłacać składki i jakich formalności należy dopełnić?

Rejestr GIODO a regulamin sklepu www

Po powszechnej modzie na „przyjazne ostrzeżenia”, pochodzące od wszelakich stowarzyszeń pro-konsumenckich...

Cena na metce ceną sprzedaży - uważaj na błędy!

Co w sytuacji gdy przy kasie klient dowiaduje się że wybrany produkt, w rzeczywistości jest droższy niż cena na metce?