Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 17.01.2015

KW_TAGS

Podatniku - odprowadzasz podatek w formie karty podatkowej? Nie musisz zawieszać działalności gospodarczej, a możesz zgłosić przerwę w jej prowadzeniu. Jaka jest różnica między jednym a drugim działaniem oraz jakie są ich skutki - dowiesz się z poniższego artykułu.

Możliwość zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej reguluje bezpośrednio art. 34 Ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Kto może zgłosić przerwę w działalności gospodarczej?

Przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej może zgłosić osoba, która opłaca podatek na podstawie karty podatkowej. W tym celu wystarczy pisemnie poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Forma złożenia powiadomienia zależna jest od przyczyny przerwy. Ww. ustawa rozróżnia przerwę spowodowaną chorobą oraz przerwę z innych przyczyn, o czym stanowi art. 34 ust. 1 i 2.

Przerwa w działalności gospodarczej, która powstała na skutek inny niż choroba, musi trwać co najmniej 10 dni. O zamiarze przerwy podatnik powinien powiadomić naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia, natomiast o jej zakończeniu w dniu poprzedzającym to zakończenie.

W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności jest spowodowana chorobą, podatnik powiadamia urząd skarbowy o okresie przerwy już po jej zakończeniu, w dniu ponownego rozpoczęcia działalności. Powiadomienie powinno być sporządzone na podstawie zwolnienia lekarskiego.

Skutki zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej

Zgłoszenie przerwy w działalności gospodarczej będzie rzutowało wyłącznie na wysokość podatku wynikającego z karty podatkowej. Natomiast nie zwalnia podatnika z obowiązku opłacania składek ZUS, jak to jest w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Co więcej, przerwę można zgłosić w trakcie zatrudnienia pracowników.
Podczas trwania przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej podatnik zwolniony jest z obowiązku płacenia podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień trwania przerwy.

Jak to wygląda w praktyce?

Podatnik odprowadza do urzędu skarbowego co miesiąc podatek w formie karty podatkowej.
Zgłosił przerwę w prowadzeniu działalności od 16 czerwca do 30 czerwca 2014 r.
Zatem podatnik powinien odprowadzić zaliczkę mniejszą o 15/30 należnego podatku za czerwiec, czyli zapłaci podatek dochodowy proporcjonalnie do dni, w których działalność była aktywna.

W trakcie przerwy w działalności gospodarczej podatnik nie może wykonywać czynności wchodzących w zakres jego działalności. Zgłoszenie przerwy nie jest związane z dodatkowymi opłatami względem urzędu skarbowego.

Andrzej Lazarowicz
WFirma.pl
www.wfirma.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Ubezpieczenie dla małej firmy w związku z trudną sytuacją rynkową

Trudna sytuacja na rynku zmusiła wielu mikroprzedsiębiorców do znaczącego ograniczenia zakresu ochrony swojego biznesu.

Etat-czy-wlasna-firma

Co lepsze: własna firma czy etat?

Pytanie postawione w tytule zdaje się być nierozstrzygalnym dylematem. To tak, jakby zapytać czy lepszy jest rosół czy pomidorowa? Nie ma dobrej...

Podatek VAT od samochodu osobowego w firmie

W jaki więc sposób należy dokonywać odliczenia podatku VAT w przypadku wykorzystania pojazdów użytkowanych wyłącznie w działalności oraz zarówno w...

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie

W ramach urlopu wypoczynkowego, każdemu pracownikowi przysługują cztery dni tak zwanego urlopu na żądanie.

aport

Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki.

 Aportem mogą być rzeczy prawa rzeczowe (własność nieruchomości, własność rzeczy ruchomych, ograniczone prawa rzeczowe) oraz prawa o charakterze...

Działalność gospodarcza a działalność rolnicza

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady regulują opodatkowanie wszelkich dochodów osób fizycznych.

Czy warto współpracować tylko z jedną firmą leasingową?

Lojalne korzystanie z usług jednego tylko leasingodawcy wiąże się z pewnego rodzaju wygodą. Poza tą wygodą niewiele jest jednak innych korzyści

Obowiązki podatkowe - VAT 2014

Modyfikacjom uległy tak podstawowe instytucje jak podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy czy sposób fakturowania.