Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 17.01.2015

KW_TAGS

Podatniku - odprowadzasz podatek w formie karty podatkowej? Nie musisz zawieszać działalności gospodarczej, a możesz zgłosić przerwę w jej prowadzeniu. Jaka jest różnica między jednym a drugim działaniem oraz jakie są ich skutki - dowiesz się z poniższego artykułu.

Możliwość zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej reguluje bezpośrednio art. 34 Ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Kto może zgłosić przerwę w działalności gospodarczej?

Przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej może zgłosić osoba, która opłaca podatek na podstawie karty podatkowej. W tym celu wystarczy pisemnie poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Forma złożenia powiadomienia zależna jest od przyczyny przerwy. Ww. ustawa rozróżnia przerwę spowodowaną chorobą oraz przerwę z innych przyczyn, o czym stanowi art. 34 ust. 1 i 2.

Przerwa w działalności gospodarczej, która powstała na skutek inny niż choroba, musi trwać co najmniej 10 dni. O zamiarze przerwy podatnik powinien powiadomić naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia, natomiast o jej zakończeniu w dniu poprzedzającym to zakończenie.

W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności jest spowodowana chorobą, podatnik powiadamia urząd skarbowy o okresie przerwy już po jej zakończeniu, w dniu ponownego rozpoczęcia działalności. Powiadomienie powinno być sporządzone na podstawie zwolnienia lekarskiego.

Skutki zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej

Zgłoszenie przerwy w działalności gospodarczej będzie rzutowało wyłącznie na wysokość podatku wynikającego z karty podatkowej. Natomiast nie zwalnia podatnika z obowiązku opłacania składek ZUS, jak to jest w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Co więcej, przerwę można zgłosić w trakcie zatrudnienia pracowników.
Podczas trwania przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej podatnik zwolniony jest z obowiązku płacenia podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień trwania przerwy.

Jak to wygląda w praktyce?

Podatnik odprowadza do urzędu skarbowego co miesiąc podatek w formie karty podatkowej.
Zgłosił przerwę w prowadzeniu działalności od 16 czerwca do 30 czerwca 2014 r.
Zatem podatnik powinien odprowadzić zaliczkę mniejszą o 15/30 należnego podatku za czerwiec, czyli zapłaci podatek dochodowy proporcjonalnie do dni, w których działalność była aktywna.

W trakcie przerwy w działalności gospodarczej podatnik nie może wykonywać czynności wchodzących w zakres jego działalności. Zgłoszenie przerwy nie jest związane z dodatkowymi opłatami względem urzędu skarbowego.

Andrzej Lazarowicz
WFirma.pl
www.wfirma.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Rower, skuter czy motocykl - co korzystniejsze dla przedsiębiorcy?

Choć z firmowym środkiem transportu kojarzy się najczęściej samochód, to warto pamiętać, że przepisy nie zabraniają używania w przedsiębiorstwie także...

Komputer w firmie - rozliczenie jako środek trwały?

Korzysta się z nich nie tylko w biurach - większość firm prowadzi komputerową ewidencję, przechowywana jest w nich ważna dokumentacja czy elektroniczne...

Co trzeba wiedzieć wybierając Biuro rachunkowe

Pomimo wielu zapowiedzi i prób uproszczenia przepisów prawno-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności, sektor ten dalej kryje wiele pułapek.

Zawieszenie działalności na czas choroby

Zawieszenie działalności w czasie choroby również jest możliwe.  Czy świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacane z ZUS-u nie będą w takiej...

Przedawnienie składek ZUS. Czy na pewno musisz opłacić zaległe...

Masz zaległości z tytułu płatności składek w ZUS? Przeczytaj co zrobić w sytuacji, gdy ZUS domaga się zwrotu składek za okres kilku lat wstecz?

Ubezpieczenie dla małej firmy w związku z trudną sytuacją rynkową

Trudna sytuacja na rynku zmusiła wielu mikroprzedsiębiorców do znaczącego ograniczenia zakresu ochrony swojego biznesu.

RODO-Privacy-by-design

RODO i privacy by design - ważne zmiany w przepisach o ochronie...

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych będą obowiązywać w pełni od maja 2018 roku. Przygotowań nie warto odkładać na ostatnią chwilę.

AdWords, a chroniony znak towarowy. Postanowienie sądu w tej...

Część przedsiębiorców wykorzystuje jako słowa kluczowe nazwy, firmy, znaki towarowe swoich konkurentów.