Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 24.01.2015

KW_TAGS

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Począwszy od umowy o pracę a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny. W artykule zostaną omówione koszty zatrudnienia w oparciu o:

  • umowę o pracę,
  • umowę zlecenie,
  • umowę o dzieło.

Całkowity koszt zatrudnienia przy umowie o pracę

W przypadku umów o pracę kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto jak również składki ZUS obciążające pracodawcę.
Jak powszechnie wiadomo, przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również z kieszeni przedsiębiorcy - co prezentuje poniższa tabela:

 

Rodzaj
ubezpieczenia

Składki pokrywane
przez pracodawcę

Składki pokrywane
przez pracownika

emerytalne 9,76%

9,76%

rentowe 6,50%

1,50%

wypadkowe* 1,93%

-

chorobowe -

2,45%

zdrowotne -

9,00%

FP 2,45%

-

FGŚP 0,1%

-

* stopa procentowa dla ub. wypadkowa jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.


Pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.
Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2014

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto wynosi 1 680 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 roku) wówczas całkowity koszt zatrudnienia wynosi 2028,43 PLN (1680 PLN + 348,43 PLN), co prezentuje poniższa tabela:

 

Rodzaj
ubezpieczenia

Składki pokrywane
przez pracodawcę

Wartość składki
obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

1 680 x 9,76% = 163,97 PLN

rentowe

6,50%

1 680 x 6,50% = 109,20 PLN

wypadkowe 1,93%

1 680 x 1,93% = 32,42 PLN

FP 2,45%

1 680 x 2,45% = 41,16 PLN

FGŚP 0,1%

1 680 x 0,1% = 1,68 PLN

RAZEM 20,74%

348,43 PLN

 

[ ! ] Nie zawsze przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacania składek na FP oraz FGŚP.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2015

W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2015 wzrośnie, wzrosną również koszty zatrudnienia takiego pracownika. Bowiem tzw. najniższa krajowa w roku 2015 będzie wynosiła 1750 zł brutto. W takiej sytuacji pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika będzie kształtował się na poziomie 2112,96 PLN (1750 PLN + 362,96 PLN)

 

Rodzaj
ubezpieczenia

Składki pokrywane
przez pracodawcę

Wartość składki
obciążającej pracodawcę

emerytalne 9,76%

1 750 x 9,76% = 170,80 PLN

rentowe 6,50%

1 750 x 6,50% = 113,75 PLN

wypadkowe 1,93%

1 750 x 1,93% = 33,78 PLN

FP 2,45%

1 750 x 2,45% = 42,88 PLN

FGŚP 0,1%

1 750 x 0,1% = 1,75 PLN

RAZEM 20,74%

362,96PLN

 

Porównując całkowity koszt zatrudnienia pracownika etatowego, którego wynagrodzenie zasadnicze jest równe wynagrodzeniu minimalnemu, można zaobserwować jego wzrost o 84,53 PLN w roku 2015 w stosunku do roku 2014.

Pełny koszt zawarcia umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia sprawa odnośnie całkowitego kosztu zatrudnienia jest mniej skomplikowana, ale uzależniona od kilku czynników charakteryzujących zatrudnioną osobę.

 

Profil zatrudnionego  

Koszt pracodawcy

Umowa ta jest jedynym
źródłem zatrudnienia

 

Tak jak w przypadku umowy o pracę - wynagrodzenie brutto + składki ZUS (ub. społeczne, FP, FGŚP)

 

Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu

 

  

 

wynagrodzenie brutto

 

Student do ukończenia 26 roku życia  

wynagrodzenie brutto

 

Jaki jest koszt przy umowie o dzieło?

Przy umowach o dzieło nie ma żadnego problemu, gdyż w ich przypadku nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reasumując - w tym wypadku, kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego.
Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

 Andrzej Lazarowicz
WFirma.pl
www.wfirma.pl

 

Komentarze  

Frank
@ Frank 23.08.2017 07:36
I used to be able to find good information from your content.My web [cenzura] ... shijiew.com: http://shijiew.com/comment/html/index.php?page=1&id=383547
iwciaa
@ iwciaa 28.05.2015 10:44
Bardzo fajny artykuł. Szczególnie dla pracodawców, którzy powinni brać takie informacje pod uwagę.

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Kontrola pracownika będącego na zwolnieniu chorobowym - L4

L4 może być wykorzystywane przez pracownika jako dodatkowy urlop. Czy pracodawca lub ZUS mają prawo do kontroli pracownika, który przebywa na zwolnieniu...

AdWords, a chroniony znak towarowy. Postanowienie sądu w tej...

Część przedsiębiorców wykorzystuje jako słowa kluczowe nazwy, firmy, znaki towarowe swoich konkurentów.

Działalność w czasie choroby

Zawieszenie działalności w czasie choroby

Przedsiębiorcy z różnych względów decydują się na przerwę w prowadzeniu własnej firmy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zawieszenie działalności w czasie...

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie

W ramach urlopu wypoczynkowego, każdemu pracownikowi przysługują cztery dni tak zwanego urlopu na żądanie.

Samozatrudnienie - jaką umowę wybrać i jak obniżyć koszty?

W porównaniu do stosunku pracy, współpraca z jednoosobowym przedsiębiorcą umożliwia pracodawcy znaczne obniżenie kosztów.

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy - komu przysługuje i w jakim wymiarze

Jak pracownik nabywa prawa do urlopu, kiedy on przysługuje i w jakim wymiarze. Co się dzieje z niewykorzystanym i kiedy można pracownika odwołać z urlopu?

Działalność gospodarcza a działalność rolnicza

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady regulują opodatkowanie wszelkich dochodów osób fizycznych.

Obowiązki podatkowe - VAT 2014

Modyfikacjom uległy tak podstawowe instytucje jak podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy czy sposób fakturowania.