Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 22.04.2015

KW_TAGS

Kontrolerzy ZUS coraz częściej sprawdzają, czy przedłożone zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA przedsiębiorca wykorzystuje na dojście do siebie w czasie choroby, czy też mimo wszystko wykonuje pracę zarobkową lub korzysta z wolnego czasu dla innych celów niż leczenie. Co ważne zakaz wykonywania pracy zarobkowej w tym czasie ma charakter bezwzględny.

Utrata prawa do zasiłku chorobowego

Przedsiębiorca traci prawo do zasiłku chorobowego w następujących przypadkach:

  • kiedy wydaje dyspozycje i wskazówki zatrudnionym,
  • wystawia faktury,
  • sprawuje nadzór nad zatrudnionymi,
  • spotyka z klientami lub kontrahentami w celu uzyskania nowych zamówień.

Regulacje te zawarte są w art. 17 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Art. 17. 1. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

W takich sytuacjach, pracownik ZUS, który postanowił skontrolować przedsiębiorcę, może zakwestionować wypłatę zasiłku. Zanim jednak to zrobi musi wziąć pod uwagę:

  • treść zaświadczenia lekarskiego
  • rodzaj choroby
  • jaki rodzaj czynności przedsiębiorca wykonywał podczas choroby.

Bez znaczenia jest przy tym, w którym dniu zostanie stwierdzone wykonywanie pracy, a więc czy będzie to na początku okresu objętego zwolnieniem lekarskim, czy np. w ostatnim dniu tego okresu. Zawsze utrata prawa do zasiłku chorobowego obejmuje cały okres ostatniego zwolnienia lekarskiego

[ ! ] W przypadku gdy przez część zakwestionowanego zwolnienia lekarskiego przedsiębiorca przebywał w szpitalu, to za ten okres zachowuje prawo do świadczenia chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może odmówić wypłaty zasiłku w przypadku pobytu w szpitalu.

Dni niezdolności do pracy, za które przedsiębiorca utracił prawo do zasiłku chorobowego wskutek wykonywania pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego, nie podlegają wyłączeniu z okresu zasiłkowego.

Uprawnienia przedsiębiorcy w czasie choroby

Przedsiębiorca może podczas choroby podpisywać dokumenty finansowe, takie jak listy płac, listy przelewów oraz dokumenty rozliczeniowe sporządzone przez innych zatrudnionych. Samo podpisywanie faktur w okresie pobierania zasiłku (w sytuacji, gdy nie ma możliwości jej zawieszenia) może zostać uznane za działalność, która nie ma zarobkowego charakteru.
Pracy zarobkowej nie może stanowić uzyskiwanie w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego dochodów, niepołączonych z osobistym świadczeniem pracy. Wykonywanie formalnoprawnych czynności związanych z funkcjonowaniem firmy w okresie choroby osoby prowadzącej działalność, nie powoduje utraty przez nią prawa do zasiłku.
Zakwestionowanie decyzji ZUS-u dotyczącej utraty prawa do zasiłku chorobowego

Przedsiębiorca ma prawo odwołać się od decyzji o utracie prawa do zasiłku. Ma na to 1 miesiąc (30 dni) od otrzymania zawiadomienia, odwołanie kieruje do sądu właściwego terytorialnie.

Aleksandra Mazur
WFirma.pl
www.wfirma.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Deklaracja-PCC3

PCC-3(5) - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Formularz PCC-3(5) - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w formacie PDF.

Zawieszenie działalności na czas choroby

Zawieszenie działalności w czasie choroby również jest możliwe.  Czy świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacane z ZUS-u nie będą w takiej...

Terminy, które każdy przedsiębiorca musi znać

Na jaki okres można zawiesić działalność, a kiedy można ją wznowić? Czy działalność można rozpocząć w dniu złożenia wniosku do Urzędu?

VAT: jak przeliczyć walutę obcą na złotówki?

Należy prawidłowo przeliczyć podstawę opodatkowania na złotówki. Podatnik nie musi stosować kursów wymiany ogłaszanych przez NBP...

Ubezpieczenie dla małej firmy w związku z trudną sytuacją rynkową

Trudna sytuacja na rynku zmusiła wielu mikroprzedsiębiorców do znaczącego ograniczenia zakresu ochrony swojego biznesu.

Rejestr GIODO a regulamin sklepu www

Po powszechnej modzie na „przyjazne ostrzeżenia”, pochodzące od wszelakich stowarzyszeń pro-konsumenckich...

zawiedzenie działalności

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

Każdy przedsiębiorca dochodzi w pewnym momencie do granic swoich możliwości i po dłuższym czasie nieustającej walki, musi naładować akumulatory.

JPK - jednolity plik kontrolny

JPK - Jednolity Plik Kontrolny, od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną danych księgowych, związanych z prowadzeniem działalności, które posiadają określony układ...