Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 29.03.2016

KW_TAGS

Choć z firmowym środkiem transportu kojarzy się najczęściej samochód, to warto pamiętać, że przepisy nie zabraniają używania w przedsiębiorstwie także jego alternatyw. W związku z tym można zdecydować się na rower, motorower bądź też motocykl - szczególnie, że często są one bardziej atrakcyjne podatkowo.

Czy można i jak umieścić rower, skuter lub motocykl w kosztach działalności gospodarczej?

Podstawową zasadą zaliczania wydatków do kosztów firmowych jest związek pomiędzy takim wydatkiem a uzyskaniem przychodu albo utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu. Jednocześnie dany koszt nie może zostać wymieniony w art. 23 ustawy o PIT.

W przypadku firmowych jednośladów powyższe warunki najczęściej mogą zostać spełnione. Zarówno właściciel firmy, jak i jego pracownicy mogą bowiem poruszać się na rowerze, motorowerze lub motocyklu w celu dopełnienia służbowych obowiązków. Co więcej, uznania jednośladu za firmowy wcale nie wyklucza fakt posiadania samochodu, i odwrotnie. Organy skarbowe w większości przychylają się do oświadczenia, iż np. rower wykorzystywany jest przez przedsiębiorcę w okresie od wiosny do jesieni, natomiast przez pozostałą część roku, ze względu na warunki pogodowe, używany jest samochód. Oczywiście, planując zaliczenie do kosztów roweru, motoroweru albo motocykla, należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.

Jeśli jednak - jak już wspomniano - podatnik ma racjonalne argumenty na zaliczenie wydatku na jednoślad do kosztów, to takie działanie jest dozwolone.

Jeśli wartość jednośladu jest niższa niż 3 500 zł, można taki wydatek zaliczyć bezpośrednio do kosztów, do 13 kolumny KPiR bądź skorzystać z jednorazowej amortyzacji w przypadku, gdy postanowimy go wprowadzić do ewidencji środków trwałych.

Jeśli natomiast cena przekroczy 3 500 zł, a planowany okres użytkowania pojazdu będzie dłuższy niż rok, to musi on zostać zaliczony do środków trwałych, a jego wartość rozliczona w KPiR w postaci odpisów amortyzacyjnych. Przy czym należy zwrócić uwagę, że ze względu na to, że motocykl spełnia definicję samochodu osobowego na potrzeby podatku dochodowego, motocykle zostały wyłączone z możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, z której mogą skorzystać mali podatnicy lub osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Ważne!

Na gruncie podatku dochodowego motocykl traktuje się jak samochód osobowy. To zaś oznacza, że został wyłączony z możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.

Odliczenie podatku od roweru, motoroweru czy motocyklu w firmie

W przypadku czynnych podatników VAT zakup jednośladu także generuje pewne korzyści. W zależności bowiem od tego, jaki pojazd zostanie wybrany, możliwe jest odliczenie VAT-u nawet w jego pełnej kwocie.

Ograniczenia w kwestii odliczania podatku VAT dotyczą zakupu pojazdów samochodowych  (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony). Podczas nabycia takiego pojazdu, podatnik ma do wyboru dwie opcje odliczenia podatku VAT, w zależności od tego, na jaką formę użytkowania pojazdu w firmie się zdecyduje:

  • pojazd wykorzystywany wyłącznie w celach działalności gospodarczej - forma uprawniająca podatnika do odliczenia 100% podatku VAT od zakupu motocykla oraz kosztów eksploatacyjnych. Wymaga jednak zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym za pomocą formularza VAT-26 oraz prowadzenia dodatkowej kilometrówki dla celów VAT,
  • pojazd wykorzystywany w celach mieszanych (w firmie i prywatnie) - forma uprawniająca podatnika do odliczenia 50% naliczonego podatku VAT od zakupu pojazdu, nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności.

Ustawa o VAT przy definiowaniu pojazdu samochodowego odsyła nas do przepisów prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z zawartym tam opisem:

  • pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, za wyjątkiem ciągnika rolniczego.
  • motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy niewiększej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
  • motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

W kontekście przytoczonych definicji oczywiste jest, że za pojazd samochodowy nie można uznać roweru, który napędzany jest nie silnikiem, a siłą mięśni jadącego. Także motorower nie podlega definicji pojazdu samochodowego. Szczególną uwagę należy natomiast zwrócić na skutery - niektóre z nich będą uznane za motorowery, niektóre jednak, ze względu na potencjalne osiągi mogą wyjść poza definicję motoroweru, wobec czego w świetle przepisów o VAT traktowane będą jak motocykl, czyli - pojazd samochodowy.

Ważne!

W myśl ustawy o VAT motocykl stanowi pojazd samochodowy. Co oznacza, że od jego zakupu i eksploatacji można odliczyć podatek VAT na takiej samej zasadzie, na jakiej odlicza się go od zakupu i eksploatacji samochodu.

Podsumowując - kupując rower, motorower albo skuter o ograniczonych osiągach, podatnik będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT od takiego sprzętu w całej jego wysokości.

Jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na skuter o potencjalnych osiągach większych niż te ujęte w definicji motoroweru albo też na motocykl, wtedy będą go obowiązywały wspomniane wcześniej ograniczenia w odliczaniu podatku VAT, analogiczne do tych, jakim podlegają nabywcy samochodów osobowych.

Możliwość zaliczenia kosztów zakupu roweru, skutera czy motocyklu w koszty działalności gospodarczej, oraz prawo do odliczenia kosztów:

  • Rower można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej z prawem do odliczenia 100% VATu i prawem do odliczenia VATu od kosztów eksploatacyjnych w wysokości 100% kosztów.
  • Skuter można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej z prawem do odliczenia 100% VATu, i prawem do odliczenia 100% VATu od zakupu paliwa i prawem do odliczenia VATu od kosztów eksploatacyjnych w wysokości 100% kosztów.
  • Motocykl można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej z prawem do odliczenia 50-100%* VATu, i prawem do odliczenia 50-100%* VATu od zakupu paliwa i prawem do odliczenia VATu od kosztów eksploatacyjnych w wysokości 50-100%* kosztów.

* jeśli pojazd wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej, po dopełnieniu dodatkowych warunków.

Ilona Kosnowicz
WFirma.pl
www.wfirma.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Działalność gospodarcza a działalność rolnicza

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady regulują opodatkowanie wszelkich dochodów osób fizycznych.

aport

Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki.

 Aportem mogą być rzeczy prawa rzeczowe (własność nieruchomości, własność rzeczy ruchomych, ograniczone prawa rzeczowe) oraz prawa o charakterze...

Rozliczenie podatki

Rozliczanie usług budowlanych w świetle nowelizacji ustawy o podatku...

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w...

RODO-Privacy-by-design

RODO i privacy by design - ważne zmiany w przepisach o ochronie...

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych będą obowiązywać w pełni od maja 2018 roku. Przygotowań nie warto odkładać na ostatnią chwilę.

Kontrola pracownika będącego na zwolnieniu chorobowym - L4

L4 może być wykorzystywane przez pracownika jako dodatkowy urlop. Czy pracodawca lub ZUS mają prawo do kontroli pracownika, który przebywa na zwolnieniu...

Komputer w firmie - rozliczenie jako środek trwały?

Korzysta się z nich nie tylko w biurach - większość firm prowadzi komputerową ewidencję, przechowywana jest w nich ważna dokumentacja czy elektroniczne...

Prawa, skutki i obowiązki dwóch umów z jednym pracownikiem

Sytuacja w której pracownika łączą z tym samym pracodawcą np. dwie umowy o pracę – nie jest zabroniona przepisami Kodeksu pracy.

Poprawianie błędów na fakturach – 5 praktycznych kwestii

Błędy na fakturze to utrapienie niejednego przedsiębiorcy. Oto 5 ważnych aspektów, których znajomość pomoże w walce z błędami na fakturze.