Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 09.08.2016

KW_TAGS

Sprzedaż samochodu wiąże się z formalnościami, które sprzedający jak i kupujący muszą dopełnić, aby transakcja mogła zostać sfinalizowana. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat kupna - sprzedaży samochodu.

Zawieranie umowy kupna-sprzedaży

Forma w jakiej umowa kupna-sprzedaży samochodu może zostać zawarta nie jest regulowana przez kodeks cywilny, co oznacza że może być ona zawarta nawet ustnie.  

Mało kto jednak decyduje się na tak odważne zawieranie umów.  W przypadku przedsiębiorców natomiast, forma pisemna jest wymogiem, zwłaszcza jeśli samochód będzie służył do celów związanych z działalnością gospodarczą. W tym przypadku umowa kupna - sprzedaży będzie zarówno dokumentem potwierdzającym zakup, jak i dowodem księgowym.

Umowa kupna – sprzedaży samochodu powinna zawierać:

 • datę i miejsce sprzedaży (prawy górny róg)
 • dane sprzedającego:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • seria i numer dokumentu (dowód osobisty)
  • PESEL
  • NIP
  • numer telefonu (opcjonalne)
 • dane sprzedającego:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • seria i numer dokumentu (dowód osobisty)
  • PESEL
  • NIP
  • numer telefonu (opcjonalne)
 • dane sprzedawanego samochodu
  • marka
  • model
  • nr rejestracyjny
  • rok produkcji
  • przebieg
  • nr identyfikacyjny VIN
  • ustaloną, ostateczną cenę kupna - sprzedaży pojazdu

Oprócz kopii umowy kupna-sprzedaży samochodu, osoba kupująca powinna otrzymać dodatkowo:

 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • kartę pojazdu
 • potwierdzenie że samochód jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, oraz dowód potwierdzający jego opłacenie

Kupujący, który zdecyduje się na samochód sprowadzony z zagranicy powinien dodatkowo otrzymać potwierdzenie uregulowania opłat:

 • opłata recyklingowa
 • opłat celnych
 • akcyzy

Dodatkowo umowa powinna zawierać oświadczenie że:

 • sprzedawany pojazd jest wyłączną własnością sprzedającego
 • samochód wolny jest od wad prawny oraz praw osób trzecich, oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego jest przedmiotem
 • sprzedawany pojazd jest wolny od wad o których mu wiadomo i o których nie powiadomił kupującego
 • jedna ze stron ponosi koszty opłaty skarbowej
 • w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
 • umowę stworzono w dwóch jednakowych egzem plażach
 • podpisy kupującego i sprzedającego

Umowa kupna – sprzedaży przygotowana odręcznie

Przygotowując umowę kupna - sprzedaży odręcznie należy pamiętać aby dane wpisywane były z należytą starannością, najlepiej wpisywać dane drukowanymi literami. Czytelnie sporządzona umowa pozwoli uniknąć ewentualnych problemów w urzędzie, gdzie istnieje możliwość odmowy przyjęcia dokumentu sporządzonego w nieczytelnej formie.

Generatory umowy kupna - sprzedaży

W Internecie można znaleźć wiele dostępnych generatorów umów kupna – sprzedaży, na ogół są one w pełni bezpieczne i darmowe. Zdarza się jednak, że informację o płatności otrzymujemy dopiero po wypełnieniu dokumentów, dlatego warto wziąć pod uwagę samodzielne przygotowanie dokumentu. zwłaszcza że umowy kupna – sprzedaży nie są skomplikowanymi dokumentami i ich przygotowanie nie zajmuje zbyt wiele czasu.

Przygotowaliśmy w pełni darmową umowę kupna-sprzedaży:

Umowa kupna-sprzedaży
Marcin Madej
Dziennik Przedsiębiorcy
www.dziennikprzedsiebiorcy.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Ochrona danych RODO

Zmiany w RODO – jak się do nich przygotować?

Ze względu na rozporządzenia UE pracodawcy będą zmuszeni do tego czasu wdrożyć rozwiązania i procedury, które zagwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa...

VAT: jak przeliczyć walutę obcą na złotówki?

Należy prawidłowo przeliczyć podstawę opodatkowania na złotówki. Podatnik nie musi stosować kursów wymiany ogłaszanych przez NBP...

Co trzeba wiedzieć wybierając Biuro rachunkowe

Pomimo wielu zapowiedzi i prób uproszczenia przepisów prawno-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności, sektor ten dalej kryje wiele pułapek.

Auto na firme za granica

Czy warto kupić auto na firmę za granicą?

Polacy coraz chętniej sprowadzają samochody z krajów Unii Europejskiej. Kupujący chwalą sobie dobry stan pojazdów, ich bogate wyposażenie, a także duży...

Rejestr GIODO a regulamin sklepu www

Po powszechnej modzie na „przyjazne ostrzeżenia”, pochodzące od wszelakich stowarzyszeń pro-konsumenckich...

Dlaczego warto składać odwołanie od decyzji ZUSu?

Postępowanie w sprawach odwołań od decyzji ZUS jest wolne od kosztów i opłat sądowych, ale nie tylko dlatego warto się odwoływać!

Działalność w czasie choroby

Zawieszenie działalności w czasie choroby

Przedsiębiorcy z różnych względów decydują się na przerwę w prowadzeniu własnej firmy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zawieszenie działalności w czasie...

Kapitał zakładowy - charakterystyka pojęcia

Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników, które mogą przybrać postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną (tzn. aportu, np. wierzytelności,...