Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 09.08.2016

KW_TAGS

Sprzedaż samochodu wiąże się z formalnościami, które sprzedający jak i kupujący muszą dopełnić, aby transakcja mogła zostać sfinalizowana. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat kupna - sprzedaży samochodu.

Zawieranie umowy kupna-sprzedaży

Forma w jakiej umowa kupna-sprzedaży samochodu może zostać zawarta nie jest regulowana przez kodeks cywilny, co oznacza że może być ona zawarta nawet ustnie.  

Mało kto jednak decyduje się na tak odważne zawieranie umów.  W przypadku przedsiębiorców natomiast, forma pisemna jest wymogiem, zwłaszcza jeśli samochód będzie służył do celów związanych z działalnością gospodarczą. W tym przypadku umowa kupna - sprzedaży będzie zarówno dokumentem potwierdzającym zakup, jak i dowodem księgowym.

Umowa kupna – sprzedaży samochodu powinna zawierać:

 • datę i miejsce sprzedaży (prawy górny róg)
 • dane sprzedającego:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • seria i numer dokumentu (dowód osobisty)
  • PESEL
  • NIP
  • numer telefonu (opcjonalne)
 • dane sprzedającego:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • seria i numer dokumentu (dowód osobisty)
  • PESEL
  • NIP
  • numer telefonu (opcjonalne)
 • dane sprzedawanego samochodu
  • marka
  • model
  • nr rejestracyjny
  • rok produkcji
  • przebieg
  • nr identyfikacyjny VIN
  • ustaloną, ostateczną cenę kupna - sprzedaży pojazdu

Oprócz kopii umowy kupna-sprzedaży samochodu, osoba kupująca powinna otrzymać dodatkowo:

 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • kartę pojazdu
 • potwierdzenie że samochód jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, oraz dowód potwierdzający jego opłacenie

Kupujący, który zdecyduje się na samochód sprowadzony z zagranicy powinien dodatkowo otrzymać potwierdzenie uregulowania opłat:

 • opłata recyklingowa
 • opłat celnych
 • akcyzy

Dodatkowo umowa powinna zawierać oświadczenie że:

 • sprzedawany pojazd jest wyłączną własnością sprzedającego
 • samochód wolny jest od wad prawny oraz praw osób trzecich, oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego jest przedmiotem
 • sprzedawany pojazd jest wolny od wad o których mu wiadomo i o których nie powiadomił kupującego
 • jedna ze stron ponosi koszty opłaty skarbowej
 • w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
 • umowę stworzono w dwóch jednakowych egzem plażach
 • podpisy kupującego i sprzedającego

Umowa kupna – sprzedaży przygotowana odręcznie

Przygotowując umowę kupna - sprzedaży odręcznie należy pamiętać aby dane wpisywane były z należytą starannością, najlepiej wpisywać dane drukowanymi literami. Czytelnie sporządzona umowa pozwoli uniknąć ewentualnych problemów w urzędzie, gdzie istnieje możliwość odmowy przyjęcia dokumentu sporządzonego w nieczytelnej formie.

Generatory umowy kupna - sprzedaży

W Internecie można znaleźć wiele dostępnych generatorów umów kupna – sprzedaży, na ogół są one w pełni bezpieczne i darmowe. Zdarza się jednak, że informację o płatności otrzymujemy dopiero po wypełnieniu dokumentów, dlatego warto wziąć pod uwagę samodzielne przygotowanie dokumentu. zwłaszcza że umowy kupna – sprzedaży nie są skomplikowanymi dokumentami i ich przygotowanie nie zajmuje zbyt wiele czasu.

Przygotowaliśmy w pełni darmową umowę kupna-sprzedaży:

Umowa kupna-sprzedaży
Marcin Madej
Dziennik Przedsiębiorcy
www.dziennikprzedsiebiorcy.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Kontrola pracownika będącego na zwolnieniu chorobowym - L4

L4 może być wykorzystywane przez pracownika jako dodatkowy urlop. Czy pracodawca lub ZUS mają prawo do kontroli pracownika, który przebywa na zwolnieniu...

Ubezpieczenie dla małej firmy w związku z trudną sytuacją rynkową

Trudna sytuacja na rynku zmusiła wielu mikroprzedsiębiorców do znaczącego ograniczenia zakresu ochrony swojego biznesu.

Jakie plusy ma fakturowanie online i czy jest opłacalne?

Fakturowanie online jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, które docenia coraz więcej przedsiębiorców w Polsce.

intercyza

Czy intercyza pomoże uchronić majątek?

Jest to jeden z największych mitów, jakie funkcjonują w świadomości milionów ludzi. Przyjrzyjmy się intercyzie trochę bliżej…

Prawa, skutki i obowiązki dwóch umów z jednym pracownikiem

Sytuacja w której pracownika łączą z tym samym pracodawcą np. dwie umowy o pracę – nie jest zabroniona przepisami Kodeksu pracy.

Reklamy na blogu a powstanie obowiązku podatkowego

Jak należy rozliczać się z przychodów osiąganych z reklamy na blogu? - odpowiedź na często zadawane pytanie o obowiązek podatkowy

zawiedzenie działalności

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

Każdy przedsiębiorca dochodzi w pewnym momencie do granic swoich możliwości i po dłuższym czasie nieustającej walki, musi naładować akumulatory.

aport

Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki.

 Aportem mogą być rzeczy prawa rzeczowe (własność nieruchomości, własność rzeczy ruchomych, ograniczone prawa rzeczowe) oraz prawa o charakterze...