Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 22.11.2017

KW_TAGS

JPK - jednolity plik kontrolny

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną danych księgowych, związanych z prowadzeniem działalności, które posiadają określony układ oraz format - schemat xml.  Podatnik jest zobowiązany do ich prowadzenia i przekazania urzędowi w formie elektronicznej. Należy przy tym pamiętać, że niektóre struktury należy obowiązkowo przekazywać do Ministerstwa Finansów, inne z kolei będzie trzeba przekazywać do urzędu skarbowego tylko na jego żądanie. JPK - od kiedy obowiązuje przedsiębiorców i w jakim zakresie? Sprawdźmy!

Cel wdrożenia JPK

Wdrożenie JPK ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego i przeciwdziałanie luce podatkowej w VAT. Jest to cel główny, jednak poza nim można wyróżnić szereg celów pobocznych takich jak np.:

 • odejście od zbędnej papierologii
 • ułatwienia dla audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
 • szybszy przebieg kontroli podatkowych
 • automatyzacja.

Duży, mały, średni czy mikroprzedsiębiorca - kim jesteś?

W kontekście obowiązku stosowania JPK istotne jest, czy dane przedsiębiorstwo klasyfikuje się jako duże, małe, średnie czy mikro. Definicje dotyczące tych podmiotów znajdują się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, co prezentuje poniższa tabela:

Parametr/Firma

 

Mikro Mała Średnia Duża

Roczna średnia liczba pracowników (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

od 0 do 9,99*

od 10 do 49,99* od 50 do 249,99* od 250 w górę

 

Obroty netto (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

 

do 2 mln euro

 

do 10 mln euro

 

do 50 mln euro

 

powyżej 50 mln euro

* średnioroczne zatrudnienie przeliczane jest na etaty, stąd wartości mogą wyjść liczbą ułamkową

JPK - od kiedy obowiązuje?

JPK_VAT - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Jednolity Plik Kontrolny VAT:

 • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, które wynikają z rejestrów VAT za dany miesiąc,
 • dane do JPK_VAT są zaciągane  bezpośrednio z systemów księgowych firmy,
 • przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (nawet wówczas, gdy deklaracje VAT składa się za okresy miesięczne).

Co ważne, obowiązek wysyłki JPK_VAT do Ministerstwa Finansów został rozłożony przez ustawodawcę w czasie:

 • duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od lipca 2016 r.
 • małe i średnie firmy wysyłają JPK_VAT od stycznia 2017 r.
 • mikroprzedsiębiorcy przesyłają JPK_VAT od stycznia 2018 r.

JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego dotycząca KPiR dotyczy tylko tych podatników, którzy są zobligowani do jej prowadzenia (opodatkowanie wg skali podatkowej lub podatku liniowego - podatek dochodowy od osób fizycznych). Generuje się ją jedynie na żądanie urzędu skarbowego obowiązkowo od 1 lipca 2018 roku w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

JPK_FA - faktury

Jednolity Plik Kontrolny faktur obejmuje wszystkie wystawione faktury sprzedaży i informacje o nich, takie jak np. stawka VAT, rodzaj faktury czy data wystawienia, numer faktury itd. Analogicznie jak w przypadku JPK_PKPIR jest to struktura na żądanie, obowiązująca od 1 lipca 2018 roku (mikro, małe i średnie firmy).

JPK_EWP - ewidencja przychodów

Struktura jest przeznaczona dla podmiotów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Obejmuje takie informacje, jak np. numer dokumentu, stawka ryczałtu czy przychody ogółem. JPK_EWP jest generowany na żądanie urzędu skarbowego najwcześniej od 1 lipca 2018 roku (dla firm mikro, małych i średnich).

JPK_MAG - magazynf

JPK_MAG na żądanie urzędu skarbowego są zobligowani przedstawiać podatnicy, którzy prowadzą gospodarkę magazynową. Ewentualne prośby o przedstawienie tego typu struktury mogą pojawić się od lipca 2018 r., a w przypadku dużych firm obowiązują już od lipca 2016 r.

JPK_KR - księgi rachunkowe

Struktura przeznaczona dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o tzw. księgi rachunkowe, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co ważne, nie jest ona generowana przez podmioty prowadzące uproszczoną księgowość podatkową. W przypadku dużych firm urząd może jej zażądać od 1 lipca 2016 r., w przypadku pozostałych przedsiębiorców - od lipca 2018 roku.

JPK_WB - wyciąg bankowy

Struktury JPK_WB obejmują informacje o firmowych wyciągach bankowych takich jak np. numer IBAN,  saldo początkowe i końcowe czy dane dotyczące poszczególnych transakcji. Tak jak w przypadku prawie wszystkich JPK (poza JPK_VAT) jest to struktura, której US może zażądać od:

 • mikro, małych, średnich firm od lipca 2018 r.
 • dużych przedsiębiorstw od lipca 2016 r.
Angelika Borowska
Wfirma.pl
www.wfirma.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Terminy opłacania składek ZUS, kiedy płacić ubezpiecznie?

Opłacenie składek na ZUS 10 dnia miesiąca też może spowodować niedopełnienie terminu, jeśli zrobimy to późnym wieczorem. Dlaczego?

Kapitał zakładowy - charakterystyka pojęcia

Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników, które mogą przybrać postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną (tzn. aportu, np. wierzytelności,...

zasiłek

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców

Kiedy przysługuje im zasiłek macierzyński, pod jakimi warunkami, jak długo trzeba opłacać składki i jakich formalności należy dopełnić?

RODO-Privacy-by-design

RODO i privacy by design - ważne zmiany w przepisach o ochronie...

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych będą obowiązywać w pełni od maja 2018 roku. Przygotowań nie warto odkładać na ostatnią chwilę.

Czy opłaca się połączyć etat z własną firmą?

Etat i własna firma, a gdyby tak spróbować połączyć obie możliwości? Jakie są plusy, a jakie minusy takiego rozwiązania?

Reklamy na blogu a powstanie obowiązku podatkowego

Jak należy rozliczać się z przychodów osiąganych z reklamy na blogu? - odpowiedź na często zadawane pytanie o obowiązek podatkowy

Rower, skuter czy motocykl - co korzystniejsze dla przedsiębiorcy?

Choć z firmowym środkiem transportu kojarzy się najczęściej samochód, to warto pamiętać, że przepisy nie zabraniają używania w przedsiębiorstwie także...

Czy warto współpracować tylko z jedną firmą leasingową?

Lojalne korzystanie z usług jednego tylko leasingodawcy wiąże się z pewnego rodzaju wygodą. Poza tą wygodą niewiele jest jednak innych korzyści