Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 07.01.2018

KW_TAGS

Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej zatwierdziło zmianę w systemie opłacania składek dla przedsiębiorców. Od 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualne konto ZUS, na które będzie dokonywał wpłat z tytułu składek. Zamiast jak dotychczas czterech numerów kont dla wpłat z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz funduszu emerytur pomostowych przedsiębiorca będzie dokonywał jeden przelew na swoje indywidualne konto, które jednocześnie będzie jego identyfikatorem i nie będzie konieczności dodatkowej identyfikacji płatnika. Zdaniem Zus-u w numerze konta będzie ukryty numer identyfikacyjny przedsiębiorcy, np. jego numer identyfikacji podatkowej NIP. Ma to umożliwić większa przejrzystość w płatnościach. Jak uzyskać jedno konto ZUS.

Jak uzyskać jedno konto ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do  31 grudnia 2017 roku przekazywał i udostępniał informacje płatnikom składek o indywidualnym numerze rachunku składkowego. Jak to zrobił? ZUS uczynił to za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając informację listem poleconym lub dla przedsiębiorców, którzy utworzyli profil informacyjny PUE na platformie ZUS - za pośrednictwem informacji na ich profilu. W sytuacji, gdy taka informacja nie dotarła w terminie do płatnika składek, ma on obowiązek upomnieć się o numer indywidualnego rachunku ZUS w swoim oddziale.

Od kiedy obowiązuje jedno konto ZUS?

Zmiana w sposobie opłacania składek obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.  Zatem już składki za grudzień płatne w styczniu będą przekazane na jedno konto ZUS.

Z dniem 31.12.2017 dotychczasowe konta ZUS ulegają zamknięciu!

Indywidualne konto ZUS - ułatwienia dla płatników

Zmiana ma ułatwić dostęp do informacji o płatnościach dla wszystkich ubezpieczonych, a także otwiera drogę do połączenia przelewów składkowych i podatkowych. Oprócz mniejszych kosztów związanych z obsługą bankową (przedsiębiorca zapłaci tylko za jeden przelew, a nie jak dotychczas za trzy lub cztery) zmiana ma także ułatwić wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Do tej pory zaświadczenie możliwe było tylko w wersji papierowe wydanej przez daną jednostkę ZUS.

Ważne!

Jeden przelew do ZUS zastąpi dotychczasowe oddzielne przelewy na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmiana będzie polegała na zrównaniu pod względem prawnym zaświadczeń papierowych i tych, które będzie można samodzielnie wygenerować w wersji elektronicznej z systemów ZUS. Zmiany będą też dotyczyły zasad zaliczania wpłat na indywidualne konto – pierwsze będą zaspokajane najstarsze zaległości w składkach. Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy także nakładania opłat przez ZUS. Według niej, przepisy obligujące Zakład do nakładania opłaty dodatkowej są niepotrzebne, bo pomimo zawartego w ustawie wyłączenia sytuacji, w której opłata nie przekracza 2 zł – jest bardzo wiele przypadków, w których same koszty przesyłki przekraczają jej wartość.

Andrzej Lazarowicz
Wfirma.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Rozliczenie usługi cateringowej w ujęciu przepisów PDOP

Co do zasady przepisy ustawy o PDOP uniemożliwiają zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług.

Prawa, skutki i obowiązki dwóch umów z jednym pracownikiem

Sytuacja w której pracownika łączą z tym samym pracodawcą np. dwie umowy o pracę – nie jest zabroniona przepisami Kodeksu pracy.

Dlaczego warto składać odwołanie od decyzji ZUSu?

Postępowanie w sprawach odwołań od decyzji ZUS jest wolne od kosztów i opłat sądowych, ale nie tylko dlatego warto się odwoływać!

zawiedzenie działalności

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

Każdy przedsiębiorca dochodzi w pewnym momencie do granic swoich możliwości i po dłuższym czasie nieustającej walki, musi naładować akumulatory.

Rozliczenie podatki

Rozliczanie usług budowlanych w świetle nowelizacji ustawy o podatku...

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w...

Ubezpieczenie dla małej firmy w związku z trudną sytuacją rynkową

Trudna sytuacja na rynku zmusiła wielu mikroprzedsiębiorców do znaczącego ograniczenia zakresu ochrony swojego biznesu.

Poprawianie błędów na fakturach – 5 praktycznych kwestii

Błędy na fakturze to utrapienie niejednego przedsiębiorcy. Oto 5 ważnych aspektów, których znajomość pomoże w walce z błędami na fakturze.

Czy opłaca się połączyć etat z własną firmą?

Etat i własna firma, a gdyby tak spróbować połączyć obie możliwości? Jakie są plusy, a jakie minusy takiego rozwiązania?