Dziennik Przedsiebiorcy

Prawo i podatki

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady regulują opodatkowanie wszelkich dochodów osób fizycznych.

Choć z firmowym środkiem transportu kojarzy się najczęściej samochód, to warto pamiętać, że przepisy nie zabraniają używania w przedsiębiorstwie także...

W każdej firmie prowadzone są różnorodne działania marketingowe. Sprawdź, jak powinno wyglądać przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Jak należy rozliczać się z przychodów osiąganych z reklamy na blogu? - odpowiedź na często zadawane pytanie o obowiązek podatkowy

Diety zagraniczne – wyliczenia nastręcza wielu kłopotów – jak ustalić czas podróży, gdzie znaleźć stawki diet i wg jakiego kursu je przeliczyć?

L4 może być wykorzystywane przez pracownika jako dodatkowy urlop. Czy pracodawca lub ZUS mają prawo do kontroli pracownika, który przebywa na zwolnieniu...

W jaki więc sposób należy dokonywać odliczenia podatku VAT w przypadku wykorzystania pojazdów użytkowanych wyłącznie w działalności oraz zarówno w...

Jak pracownik nabywa prawa do urlopu, kiedy on przysługuje i w jakim wymiarze. Co się dzieje z niewykorzystanym i kiedy można pracownika odwołać z urlopu?

Ujmowanie w kosztach wydatków związanych z działalnością gospodarczą to korzystna opcja pozwalająca na obniżenie podatku dochodowego. Oto 6 wydatków…

Utrata prawa do zasiłku chorobowego następuje w kilku przypadkach, warto znać przepisy, gdyż mają charakter bezwzględny.

Część przedsiębiorców wykorzystuje jako słowa kluczowe nazwy, firmy, znaki towarowe swoich konkurentów.

Co to jest amortyzacja i jak ją obliczać? - definicje i pojęcia księgowe, które musi sobie przyswoić każdy przedsiębiorca

Etat i własna firma, a gdyby tak spróbować połączyć obie możliwości? Jakie są plusy, a jakie minusy takiego rozwiązania?

Ile kosztuje zatrudnienie przez przedsiębiorcę pracownika w oparciu o różnorodne umowy, ile wynoszą składki na ZUS, a ile pokrywa pracownik.

Fakturowanie online jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, które docenia coraz więcej przedsiębiorców w Polsce.