Dziennik Przedsiebiorcy

Prawo i podatki

Nie musisz zawieszać działalności gospodarczej, a możesz zgłosić przerwę w jej prowadzeniu. Jaka jest różnica?

W porównaniu do stosunku pracy, współpraca z jednoosobowym przedsiębiorcą umożliwia pracodawcy znaczne obniżenie kosztów.

Opłacenie składek na ZUS 10 dnia miesiąca też może spowodować niedopełnienie terminu, jeśli zrobimy to późnym wieczorem. Dlaczego?

Postępowanie w sprawach odwołań od decyzji ZUS jest wolne od kosztów i opłat sądowych, ale nie tylko dlatego warto się odwoływać!

ZUS może uznać, że nie doszło do współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej i też nie chcieć przyznać prawa do świadczeń 

Ubezpieczenie chorobowe jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą (również dla zleceniobiorców m.in) dobrowolne.

Od początku 2015 r. zmniejszy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Błędy na fakturze to utrapienie niejednego przedsiębiorcy. Oto 5 ważnych aspektów, których znajomość pomoże w walce z błędami na fakturze.

Każdy, kto miał do czynienia z wystawianiem faktur, znał ta zasadę: data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza, niż data sprzedaży.

Co do zasady przepisy ustawy o PDOP uniemożliwiają zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług.

Po powszechnej modzie na „przyjazne ostrzeżenia”, pochodzące od wszelakich stowarzyszeń pro-konsumenckich...

Konsument, który będzie chciał skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy będzie mógł złożyć oświadczenie w dowolnej formie.

Sytuacja w której pracownika łączą z tym samym pracodawcą np. dwie umowy o pracę – nie jest zabroniona przepisami Kodeksu pracy.

Osób pracujących na etacie (na podstawie umowy o pracę) zawsze podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Modyfikacjom uległy tak podstawowe instytucje jak podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy czy sposób fakturowania.