Dziennik Przedsiebiorcy

Prawo i podatki

Należy prawidłowo przeliczyć podstawę opodatkowania na złotówki. Podatnik nie musi stosować kursów wymiany ogłaszanych przez NBP...

Każdy przedsiębiorca dochodzi w pewnym momencie do granic swoich możliwości i po dłuższym czasie nieustającej walki, musi naładować akumulatory.

Leasing należy do najpopularniejszych form zewnętrznego finansowania inwestycji w biznesie. Rynek rośnie w dynamicznym tempie.

Trudna sytuacja na rynku zmusiła wielu mikroprzedsiębiorców do znaczącego ograniczenia zakresu ochrony swojego biznesu.

Po pierwsze, w umowie należy bardzo precyzyjnie określić jej przedmiot, tj. czy umowa ma charakter ramowy, czy też dotyczy jednorazowej usługi...

Spółka cywilna ciągle pozostaje najpopularniejszą formą współpracy dwu i więcej przedsiębiorców. Jej zaletą jest łatwość i niskie koszty utworzenia... ...

Kiedy przysługuje im zasiłek macierzyński, pod jakimi warunkami, jak długo trzeba opłacać składki i jakich formalności należy dopełnić?

Pomimo wielu zapowiedzi i prób uproszczenia przepisów prawno-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności, sektor ten dalej kryje wiele pułapek.

Na jaki okres można zawiesić działalność, a kiedy można ją wznowić? Czy działalność można rozpocząć w dniu złożenia wniosku do Urzędu?

Lojalne korzystanie z usług jednego tylko leasingodawcy wiąże się z pewnego rodzaju wygodą. Poza tą wygodą niewiele jest jednak innych korzyści

 Aportem mogą być rzeczy prawa rzeczowe (własność nieruchomości, własność rzeczy ruchomych, ograniczone prawa rzeczowe) oraz prawa o charakterze...

Jest to jeden z największych mitów, jakie funkcjonują w świadomości milionów ludzi. Przyjrzyjmy się intercyzie trochę bliżej…

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w działalności gospodarczej wykorzystywać prywatny majątek przedsiębiorcy.