Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 17.05.2014

KW_TAGS

1 maja 2014 roku minęło 10 lat członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Dekada to dobry czas na dokonanie podsumowań. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej rozpoczęło bowiem bardzo ważny etap w rozwoju gospodarczym naszego kraju.

W przededniu integracji europejskiej wielu Polaków myślała o Unii Europejskiej jak o szansie przystąpienia do „lepszego świata”. Wstąpieniu do Unii towarzyszyły też poważne obawy – eurosceptycy tworzyli ciemne scenariusze, iż Polska stanie się płatnikiem netto, nie będzie umiała wykorzystać środków unijnych, stanie się rynkiem zbytu dla UE. Obawy te okazały się jednak bezpodstawne.

Od 1 maja 2004 roku do końca 2013r. do Polski wpłynęło z unijnego budżetu 92,4 mld euro. Dziesięcioletni bilans przepływów finansowych między Polską a UE jest zdecydowanie dla Polski korzystny: za każdą wpłaconą do wspólnego budżetu złotówkę otrzymaliśmy trzy złote (w sumie do Polski wpłynęło 61,4 mld euro więcej niż wpłaciliśmy, ponieważ w ramach składki członkowskiej Polska wpłaciła w tym samym czasie do unijnego budżetu 30,9 mld euro). Unijne pieniądze posłużyły w latach 2004–2013 do realizacji ponad 160 tys. projektów, z których część jest jeszcze w trakcie realizacji. Ze środków UE łącznie wybudowano 673 km autostrad, wybudowano lub zmodernizowano 808 km dróg ekspresowych. Dzięki unijnemu wsparciu powstało 36 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz wybudowano i zmodernizowano 683 oczyszczalnie ścieków.

Nie bez znaczenia członkostwo w strukturach UE miało na polską gospodarkę. Ze środków wspólnotowych korzystają bowiem również w dużym stopniu polscy przedsiębiorcy - od 2004 roku zrealizowali 62,6 tys. projektów, na które uzyskali dofinansowanie w wysokości około 85,5 mld złotych. Eksport towarów od 2004r. wzrósł trzykrotnie (z 208 mld zł w 2003 roku, do – 639 mld zł w zeszłym roku), a usług (do 2012 roku) - o ok. 160%. W porównaniu z pozostałymi krajami regionu, w Polsce eksport usług - zwłaszcza w dziedzinie transportu, wsparcia biznesu i w turystyce - rósł najszybciej. Deficyt w handlu z UE w wysokości 13,5 mld zł w 2003 roku zmienił się w nadwyżkę o wartości ponad 100 mld zł. Znacząco wzrosła też wartość inwestycji zagranicznych w Polsce: z 207 mld zł w 2003 roku, co stanowiło niecałą jedną czwartą (24%) PKB, do 759 mld zł, czyli niemal połowę (46%) PKB. Ponad 85% bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodzi z państw członkowskich UE. Kilkudziesięciokrotnie zwiększyły się także polskie inwestycje bezpośrednie w państwach Unii. Wzrosły bowiem z 4,6 mld zł w 2003 roku do 137 mld zł w roku 2012 i stanowiły 44% inwestycji całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Warto wspomnieć również o wpływie integracji europejskiej na edukację. Po 1 maja 2004 r. studenci z Polski uzyskali dostęp do uczelni innych państw członkowskich na takich samych zasadach, jak studenci tych państw. Jednak, jak wynika z danych Eurobarometru, na studia lub naukę za granicą wciąż decyduje się tylko 13 % młodych ludzi z Polski.
W ramach programu Erasmus ponad 120 tys. polskich studentów studiowało lub odbyło praktyki w innych państwach UE, a 37 tys. wykładowców prowadziło zajęcia za uczelniach tych państw lub odbyło w nich szkolenia. Najczęściej wybierane były przez studentów uczelnie m.in. z Hiszpanii, Niemiec czy Włoch.

Wzrosła też liczba studentów z innych państw unijnych, którzy zdecydowali się przyjechać na studia do Polski. Początkowo do Polski przyjeżdżało w ramach Erasmusa 1,5 tys. osób rocznie, a w ostatnich latach przyjeżdża już 9 tys. osób rocznie. Polskie uczelnie przyjęły w sumie około 42,5 tys. zagranicznych studentów, głównie z Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Portugalii i Francji.

Polska należy dziś do liderów wykorzystania środków dostępnych w ramach programu Erasmus – nasze średnie wykorzystanie budżetu w ostatnich latach wynosiło 99%.

Poza tym dzięki środkom z UE dofinansowano działania związane z budową i modernizacją infrastruktury edukacji. Możliwe było m.in. otwarcie nowych przedszkoli, komputeryzacja bibliotek oraz wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach. Uczelnie z kolei - dzięki unijnym środkom - mogły m.in. rozszerzać swoją ofertę dydaktyczną czy podnosić kwalifikacje kadry akademickiej. Dzięki funduszom strukturalnym dofinansowano ponad tysiąc inwestycji, w ramach których powstawała lub modernizowana była infrastruktura edukacyjna.

15,4 mld zł przeznaczono w latach 2007–2013 ze środków strukturalnych na projekty dotyczące działalności i infrastruktury badawczo-rozwojowej w Polsce. Ponadto dofinansowane były m.in. szkolenia z zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B+R.

Dzięki środkom z UE było również możliwe finansowanie tzw. kierunków zamawianych. Dzięki temu wzrasta odsetek kandydatów na studia matematyczne, techniczne i przyrodnicze (z 25% w 2007 r. do prawie 33 % w 2012 r.). Fundusze strukturalne przeznaczono też na podniesienie kwalifikacji polskiej kadry dydaktycznej. Dzięki unijnemu dofinansowaniu nauczyciele mogli np. podjąć studia podyplomowe. Poza tym UE dofinansowała działania na rzecz kształcenia zawodowego.

Łącznie w perspektywie finansowej 2007–2013 polskie uczelnie i jednostki naukowe uzyskały z funduszy strukturalnych – w ramach czterech programów operacyjnych – dofinansowanie w wysokości około 18,6 mld zł.

Podsumowując można stwierdzić, iż Polska najlepiej ze wszystkich państw, które przystąpiły do UE zarówno w 2004, jak i 2007 roku, wykorzystała szanse, jakie daje unijne członkostwo. Staliśmy się bowiem liderem wzrostu gospodarczego osiągając najlepsze wyniki nie tylko wśród państw regionu, ale w całej UE i to w czasie kryzysu gospodarczego.

Agnieszka Żurawska-Tatała
Trener Europejskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o.
Europejska Grupa Doradcza

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Project Manager - zawód pożądany, zwłaszcza dla UE

Armia profesjonalnych menadżerów niezbędna do wydatkowania funduszy UE. Dlaczego menadżerów, a nie tylko sprawnych administracyjnych urzędników?

Raport - Branża leasingu raporty i prognozy

Związek Polskiego Leasingu podczas konferencji pt. „Branża leasingowa na plusie  – czy inwestycje MSP nadal będą rosły?”

Freelancera zatrudnię - wnioski z badania mogą być inspirujące

Uczestnicy badania, którzy zadeklarowali, że obecnie współpracują albo mają już doświadczenie we współpracy z fachowcami – „wolnymi strzelcami”

Kto kupuje pod wpływem informacji emitowanych w mediach In-store?

Mediami In-store nazywamy  kanały reklamowe obecne w miejscach handlowo-usługowych. Należy do nich reklama audio

Polska w UE - kilka słów o ostatnich 10 latach

1 maja 2014 roku minęło 10 lat członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Dekada to dobry czas na dokonanie podsumowań

Rekordowa aktywność najemców na polskim rynku magazynowym

Rekordowa aktywność najemców na polskim rynku magazynowym Ponad 2,2 mln mkw. magazynów wynajęto w 2015 r. w Polsce. Poziom pustostanów spadł do 6,2% na...

Promocja polskiej firmy za granicą - standaryzacja, czy adaptacja?

Wchodzenie na rynek zagraniczny wiąże się ze wszystkimi problemami wprowadzenia nowego produktu, nawet jeśli dla firmy produkt nie jest już nowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z podziałem na województwa

[ GUS ] Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 29 maja 2015 r. - dane za pierwszy kwartał 2015 r.