Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 24.08.2015

KW_TAGS

Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych

W badaniu cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych uczestniczy około 250 podmiotów, specjalizujących się w budownictwie drogowym i mostowym, wybranych metodą doboru celowego. Zakres badania obejmuje około 120 rodzajów robót wykonywanych w związku z realizacją 14 obiektów drogowych oraz około 180 rodzajów robót dotyczących 17 obiektów mostowych, tj. 7 wiaduktów, 6 mostów, 2 kładek i 2 estakad. 

Przedmiotem badania są ceny robót na 8-znakowym szczeblu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). Kryterium wyboru reprezentacji robót był udział wartości roboty w wartości obiektu oraz jej technologiczna odmienność. Indywidualne wskaźniki cen robót drogowych i mostowych oblicza się na podstawie informacji o średnich miesięcznych poziomach cen jako iloraz ceny roboty w miesiącu badanym i ceny tej samej roboty w miesiącu poprzednim. Miesięczny wskaźnik cen roboty w skali kraju obliczany jest jako średnia geometryczna wskaźników indywidualnych robót ze wszystkich badanych przedsiębiorstw. Formuła ta stosowana jest również przy opracowywaniu wskaźników cen poszczególnych grup robót realizowanych na drogach, ulicach, wiaduktach, mostach, kładkach i estakadach. Wskaźniki cen obiektów drogowych oraz mostowych obliczane są jako średnia ważona wskaźników cen robót na 2-znakowym szczeblu SST. Wagę stanowi udział poszczególnych rodzajów robót realizowanych w obiekcie, opracowany na podstawie kosztorysów modelowych utworzonych dla każdej grupy obiektow drogowych i mostowych. 

Z uwagi na zmiany strukturalne, organizacyjne i technologiczne zachodzące w budownictwie GUS, przy współpracy specjalistów, dokonał weryfikacji objętej badaniem reprezentacji obiektów drogowych i mostowych oraz aktualizacji systemów wagowych do obliczania wskaźników cen. W 2012 r., przy współudziale specjalistów z zakresu budownictwa drogowego z Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. opracowano systemy wagowe dla obiektów drogowych w oparciu o wybrane kosztorysy najczęściej realizowanych obiektów drogowych w 2011 r. W 2014 r. specjaliści w dziedzinie drogownictwa, mostownictwa i kalkulacji kosztów budowlanych z firmy VIVALO Sp. z o.o. opracowali systemy wagowe dla nowej reprezentacji obiektów mostowych w oparciu o kosztorysy mostów najczęściej aktualnie budowanych. W niniejszej publikacji zamieszczono wskaźniki cen dla nowej reprezentacji obiektów mostowych.

UWAGI ANALITYCZNE

W czerwcu 2015 r. w porównaniu do grudnia poprzedniego roku ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 0,3% (wobec spadku 0,6% przed rokiem). Zanotowano spadek cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,5%). Wzrosły natomiast ceny robót budowlanych specjalistycznych (o 0,3%). *

Większość cen robót budowlano-montażowych w czerwcu 2015 r. była niższa niż w grudniu ubiegłego roku. Najbardziej spadły ceny robót ziemnych zmechanizowanych, robót związanych z izolacjami, ze ściankami działowymi z cegieł budowlanych, betonu komórkowego oraz kształtek szklanych, a także robót z gipsu i prefabrykatów gipsowych (po 1,4%). Podniesiono natomiast ceny robót związanych z konstrukcjami stalowymi hal i budynków szkieletowych (o 0,9%) oraz robót związanych z rusztowaniami (o 1,5%). 

Większość cen obserwowanych obiektów budowlanych w czerwcu 2015 r. była niższa niż w grudniu 2014 r. Najbardziej spadły ceny budowy budynku wielomieszkaniowego IVkondygnacyjnego (o 0,9%). Ceny budowy budynku administracyjno-biurowego obniżono o 0,8%. Zanotowano natomiast wzrost cen budowy hali składowej ogólnego zastosowania (o 0,1%) oraz budynku magazynowego (o 0,2%). Z prezentowanych robót realizowanych na drogach i ulicach w czerwcu 2015 r. w porównaniu do grudnia ubiegłego roku najbardziej spadły ceny wykonania oznakowania pionowego dróg (o 2,6%). Spadły również ceny wykonania przepustów pod koroną drogi (o 0,9%) oraz podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem (o 0,7%). Wzrosły natomiast ceny robót związanych z karczowaniem drzew, wykonaniem podbudowy z kruszywa (po 0,1%), ułożeniem chodników z kostki brukowej betonowej (o 0,2%) oraz wyrównaniem podbudowy (o 0,6%). 

Ceny większości realizowanych obiektów drogowych w czerwcu 2015 r. były niższe niż w grudniu 2014 r. Ceny budowy miejskiej drogi ekspresowej (klasa „S”) oraz ulicy głównej (klasa „G”) obniżono po 0,5%, a autostrady (klasa „A”) oraz ronda – po 0,4%. Ceny budowy drogi gminnej/osiedlowej (klasa „L”) ukształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego w grudniu 2014 r. Podniesiono natomiast ceny budowy chodnika (o 0,1%). Większość cen obserwowanych robót realizowanych na mostach i wiaduktach w czerwcu 2015 r. była wyższa niż w grudniu poprzedniego roku. Najbardziej wzrosły ceny robót związanych z wykonaniem izolacji powłokowych (o 1,9%). Podniesiono również ceny robót związanych z wykonywaniem barier ochronnych (o 1,4%), krawężników, barier ochronnych „sztywnych” oraz próbnego obciążenia obiektu mostowego (po 1,3%). Spadły natomiast ceny robót związanych z wykonawstwem konstrukcji oporowych (o 1,2%) oraz łożysk garnkowych (o 1,4%). Z prezentowanych obiektów mostowych w czerwcu 2015 r. w porównaniu do grudnia 2014 r. najbardziej wzrosły ceny realizacji mostów drogowych o konstrukcji ustroju niosącego – z betonu sprężonego – prefabrykowane belki typu „KUJAN” oraz estakad drogowych o konstrukcji ustroju niosącego – zespolonej – dźwigary stalowe – blachownica (po 0,2%). Spadły natomiast ceny realizowanych mostów drogowych o konstrukcji ustroju niosącego – z betonu sprężonego „na mokro” – belkowego (o 0,3%) oraz wiaduktów drogowych o konstrukcji ustroju niosącego – z betonu sprężonego „na mokro” – belkowego (o 0,4%).

Raport:

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.

W przekroju: Obiekty budowlane wg PKOB, roboty budowlano-montażowe wg: KNNR - w zakresie budynków i wybranych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, SST w zakresie obiektów drogowych i mostowych

Pełny raport GUS można znaleźć na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ceny/ceny-robot-budowlano-montazowych-i-obiektow-budowlanych-czerwiec-2015-r-,5,37.html

 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

PR-imo

Polacy chcą zostać programistami, ale 83 proc. z nich nie wie jak

12,6 tys. zł brutto miesięcznie - tyle średnio zarabia specjalista IT w Polsce. Wysokie zarobki kuszą, ale nie rozwiązują problemu związanego z...

Elastyczność umów najmu. Czy można coś zmienić?

Rolą dobrego doradcy jest - między innymi - pomoc klientowi przy sformułowaniu odpowiednich zapisów w umowach najmu dotyczących powierzchni biurowych.

Popularność wynajmu długoterminowego samochodów w sektorze MŚP nadal...

Już 18,5 proc. firm z sektora MŚP korzysta z wynajmu długoterminowego samochodów

Wymiana walut przez internet? Ile można oszczędzić?

Kupujesz w zagranicznych sklepach internetowych? A może wyruszasz w podróż? Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić, wymieniając pieniądze w sieci.

PR-imo

Najgroźniejsze cyberprzestępstwa przeciw domenom w 2017 roku

Cybersquatting, typosquatting, phishing i… napad z bronią w ręku – Hekko.pl wskazuje na najpopularniejsze taktyki przestępców działających przeciw...

PR-imo

Jak odzyskać stronę, sklep lub bloga, gdy stało się najgorsze, a nie...

Atak hakerski, błąd ludzki, zła wola lub awaria serwera – to cztery częste przyczyny utraty strony, sklepu internetowego czy bloga. Co zrobić, gdy taka...

Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych

W badaniu cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych uczestniczy około 250 podmiotów,  specjalizujących się w budownictwie drogowym i mostowym,...

Dzieci kupują w sieci – informacja prasowa Lizard Media

Światowe rekordy to 14-miesięczna Sorella, która w Stanach przez telefon taty kupiła samochód na eBayu, 3-letni Jack z Anglii – również samochód i...