Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 09.03.2016

KW_TAGS

Najnowszy raport Accenture „Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work” wskazuje, że nowe technologie mogą wspierać kobiety w walce o równość w środowisku pracy. Kompetencje cyfrowe pomagają im godzić życie zawodowe z prywatnym - ułatwiają zarządzenie czasem i wspierają jego efektywne wykorzystanie. Aż 2/3 badanych przyznaje, że cyfryzacja pozwala po prostu lepiej pracować. Co więcej, według badaczy dzięki przyspieszeniu jej tempa, dysproporcje między kobietami a mężczyznami w pracy uda się wyrównać dwa razy szybciej niż planowano. W krajach rozwiniętych ma to nastąpić około 2040 roku.

Przepaść między kobietami i mężczyznami w środowisku biznesowym to stale aktualny temat. Brak równości w kwestii wynagrodzenia, awansów czy nawet w obszarze edukacji - studiów, kursów, certyfikatów - jest nadal bardzo widoczny. Tymczasem z najnowszych analiz Accenture wynika, że duży wpływ na zmniejszanie różnic mają kompetencje cyfrowe, czyli biegłość w posługiwaniu się nowymi technologiami. Jak wskazują badania - im wyższe umiejętności cyfrowe u kobiet, tym większa równość płci w środowisku pracy. Studentki, absolwentki i specjalistki wykorzystują cyfrowe kompetencje do zdobycia przewagi w przygotowaniu do pracy, znalezienia zatrudnienia i postępów w karierze.

Szybciej w kierunku równości

Mężczyźni w dalszym ciągu wyprzedzają kobiety w biegłości w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych, ale odpowiednie działania mogą zmienić ten stan rzeczy. Cyfryzacja przynosi ogromne szanse wdrażania w życie równości płci, co obrazuje najnowsze badanie Accenture. Jak prognozują badacze, przyśpieszenie tempa cyfryzacji przez ustawodawców i przedsiębiorstwa spowoduje, że kraje rozwinięte osiągną równość ok. 2040 roku, a rozwijające – do 2060. Umiejętności swobodnego poruszania się po świecie technologii usuną też bariery powstrzymujące wiele kobiet od podjęcia pracy, pozwalając im na wykonywanie obowiązków z domu, za pomocą elastycznego rozkładu dnia. Dlatego tak ważne jest podjęcie przez przedstawicieli biznesu i państwa kroków, które wspierają kobiety w uzyskiwaniu dostępu do Internetu, zdobywaniu kompetencji cyfrowych, uczestniczeniu w kursach i szkoleniach czy studiowaniu kierunków technicznych, inżynierskich i informatycznych.

Kobiety stanowią ogromny, choć często niewykorzystany, potencjał firmy, oferując pracodawcom idealne proporcje między kompetencjami twardymi i miękkimi. Wspieranie kobiet w zdobywaniu umiejętności cyfrowych to zadanie dla sektora publicznego i prywatnego, które przyspieszy wyrównywanie sposobu traktowania pracowników ze względu na płeć – mówi Magdalena Sawicka, Marketing & Communications Manager w Accenture.

Specjalistki z coraz wyższej półki

Choć kompetencje cyfrowe pomagają kobietom rozwijać karierę, ich wpływ nie zmniejszył dysproporcji w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Dotyczy to m.in. osób pracujących na stanowiskach kierowniczych czy nierówności płac. Mężczyźni w dalszym ciągu dominują pod względem zarobków w gospodarstwie domowym we wszystkich trzech badanych pokoleniach - Y (Millenials), generacji X i tzw. baby boomers.

Taki stan rzeczy ulegnie jednak zmianie, ponieważ coraz więcej kobiet z generacji Y i pokolenia epoki cyfrowej odważnie rozwija swoją karierę i jest gotowa na objęcie kierowniczych stanowisk. Badania wykazały, że 49% wszystkich kobiet pracujących i 56% kobiet z pokolenia Millenials aspiruje do stanowisk menedżerskich. Według wyników ankiety, 56% specjalistek z tego pokolenia i ponad połowa wszystkich zatrudnionych kobiet uważa, że ma odpowiednie umiejętności do bycia liderem. Kompetencje cyfrowe pomagają im w szybszym rozwoju kariery, dlatego można się spodziewać, że napływ specjalistek na stanowiska menedżerskie będzie stopniowo wyrównywał dysproporcje w wynagrodzeniach.

Z najnowszego raportu Accenture wynika także, że kobiety mające taki sam poziom umiejętności cyfrowych, co mężczyźni, osiągają zdecydowanie lepsze wyniki w nauce. Co więcej, potrafią lepiej wykorzystać nowe technologie do tego, by się dokształcać. Badania wykazały także, że kobiety lepiej wykorzystują kompetencje cyfrowe do poszukiwania pracy od mężczyzn, którzy charakteryzują się taką samą znajomością technologii. W 16 spośród krajów objętych analizą panie uzyskały wyższy poziom wykształcenia, niż mężczyźni. Jednocześnie wskaźnik wyższego wykształcenia dla pracujących kobiet zwiększył się niemalże dwukrotnie w ciągu jednego pokolenia. Według wyników ankiety ponad połowa kobiet z generacji X uzyskała dyplom uczelni wyższej, w porównaniu do jedynie 27% ich matek.

Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, jednak umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych mogą nabrać szczególnego znaczenia. Nie chodzi tu tylko o samo korzystanie z technologii, ale o tworzenie nowych standardów wykonywania swoich obowiązków, zwłaszcza przez liderów. Kontakt z naszymi zespołami odbywa się już nie tylko poprzez tradycyjne spotkania, ale w dużej mierze oparty jest także na interakcji w sferze wirtualnej, chociażby poprzez dzielenie się informacjami w mediach społecznościowych - twierdzi Edyta Gałaszewska-Bogusz, Zastępca Dyrektora Zarządzającego Accenture Operations Polska. - Pomimo faktu, że równouprawnienie płci nie nastąpi z dnia na dzień, inwestycje w budowanie kompetencji cyfrowych wśród kobiet — poprzez edukację w miejscu pracy — pomagają przyśpieszyć postęp na każdym etapie kariery. Mamy w Accenture Operations przykłady matek, które czas urlopu macierzyńskiego chciały wykorzystać także na poszerzenie swoich kwalifikacji, co w wielu przypadkach doprowadziło do awansu w bardzo krótkim czasie po powrocie do pracy – dodaje.

 
 
Informacja prasowa
 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Postępowanie UOKiK w sprawie: 1&1 Internet i home.pl

UOKiK wydał postanowienie o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez 1&1...

PR-imo

Znaleźli niszę na rynku usług kurierskich

Ich pomysł na biznes upraszcza do minimum procesy związane z wysyłaniem paczek. Aplikacja Mitto+, którą stworzyli samodzielnie od podstaw, to pierwsze...

Rośnie rynek wypożyczalni miejsc pracy

Według prognoz do 2020 r. ponad połowa osób zatrudnionych na etat w Stanach Zjednoczonych i Europie będzie pracowała jako freelancerzy czy start-upowi...

Freelancer - zawód przyszłości?

w Polsce przybywa osób decydujących się na rozwój swoich pomysłów biznesowych. W naszym kraju zarejestrowane jest niemal 3 mln. jednoosobowych...

Gdzie przeprowadzamy się najczęściej?

Krajowe media sporo uwagi poświęcają tematowi emigracji zarobkowej. Znacznie rzadziej poruszana jest kwestia migracji w obrębie kraju. Ten interesujący...

Polskie rozwiązanie Webcon BPS uznane za najlepsze w całej Europie!

System klasy BPM został uznany przez użytkowników najlepszym rozwiązaniem na SharePoint w Europie.

Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych

W badaniu cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych uczestniczy około 250 podmiotów,  specjalizujących się w budownictwie drogowym i mostowym,...

milenialsi

Jak pracują millenialsi?

Rynek pracy oswaja się z nadchodząca dominacją Pokolenia Y, czyli popularnych millenialsów. Znalazło to przełożenie również w zmianie zachowania i...