Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 23.11.2017

KW_TAGS

manager zintegrowany styl zarzadzania

Zainteresowany nie tylko produkcją, ale również ludźmi, starający się wciągnąć każdego pracownika w proces planowania zadań i sprawdzający poziom zadowolenia swoich podwładnych – taki obraz polskiego menedżera w sektorze produkcyjnym wyłania się z wyników badania, przeprowadzonego przez firmę doradczą Brainstorm Group. Menedżerowie związani z tzw. szczupłym zarządzaniem (Lean Management) wypowiedzieli się również na temat podejścia ich firm do szkoleń i dokształcania swoich kadr, a także w kwestiach związanych z raportowaniem oraz wdrażaniem w życie pomysłów, które podsuwają szeregowi pracownicy.

Z badania przeprowadzonego przez Brainstorm Group w trakcie IV Kongresu Lean Manufacturing wynika, że polscy menedżerowie preferują zintegrowany styl zarządzania (42% wskazań). To sytuacja, gdy kierownik stara się wciągnąć każdego pracownika w planowanie zadań, w które będzie on zaangażowany. Sam z kolei staje się „członkiem zespołu”, zachęcającym wszystkich do wykazania się maksimum swoich umiejętności. Dość często (29% głosów) wskazywano również na styl dyrektywny (duże zainteresowanie produkcją, a małe ludźmi) oraz styl mieszany (poszukiwanie kompromisu pomiędzy ludzkimi potrzebami, a zadaniami do wykonania) – do takiego typu zarządzania przyznał się co czwarty badany. Uczestnicy Kongresu zdecydowanie nie preferują stylu integratywnego (nazywanego również towarzyskim) oraz nieingerującego, w którym kierownik przejawia minimum wysiłków zmierzających do realizacji założonych celów.

Badani menedżerowie wypowiedzieli się również na temat czasu, którzy muszą poświęcić na raportowanie wyników zespołu lub działu. Prawie połowa z nich stwierdziła, że spędza przy tym poniżej 10% czasu pracy. Niewiele mniej, bo 42% przyznało, że raportowanie to od 10 do 30% czasu ich obowiązków. Nieliczni menedżerowie przyznali, że raportowanie zajmuje im od 30% do nawet 50% czasu pracy.

Wyniki badania przeprowadzonego podczas Kongresu pokazują, że nie ma żadnej reguły, jeśli chodzi o szkolenia przeprowadzane przez firmy. Ankietowani wskazywali, że ich pracownicy mogą liczyć na szerokie wsparcie w rozwijaniu swoich kompetencji, m.in. poprzez naukę języków (42% głosów). Jednak co trzeci badany przyznał, że ich firmy tylko sporadycznie organizują szkolenia, a tematyka tych szkoleń dotyczy jedynie wykonywanej pracy. Według uczestników Kongresu, dość rzadko zdarza się, aby firma systematycznie organizowała szkolenia (ale tylko związane z danym stanowiskiem). Jedynie 8% menedżerów stwierdziło, że ich firmy nie organizują szkoleń i nie wspierają indywidualnego dokształcania się pracowników.

Polskie firmy wdrażają pomysły swoich szeregowych pracowników – prawie wszyscy menedżerowie, którzy wzięli udział w badaniu podczas Kongresu Lean Manufacturing przyznali, że w ich przedsiębiorstwach robi się to często i cyklicznie (58% głosów) lub przynajmniej sporadycznie (38%). Sytuacja, gdy firma w ogóle nie korzysta z pomysłów, które podsuwają jej pracownicy, to zdecydowanie rzadkość.

Badani przedstawiciele firm mogli również wypowiedzieć się w kontekście sprawdzania poziomu zadowolenia swoich pracowników, chociażby poprzez ankiety. 42% z nich robi to regularnie, a 38% - sporadyczne. Co piąty z badanych stwierdził, że nie przeprowadza żadnej ewaluacji, która pokazałaby poziom zadowolenia ich podwładnych.

„Kongres Lean Manufacturing to nie tylko znakomita okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów biznesowych, ale również szansa na wsłuchanie się w głos polskich menedżerów” – mówi Sebastian Matyniak, prezes zarządu Brainstorm Group. „Wyniki badania, przeprowadzonego w trakcie Kongresu, są dla nas niezwykle cenne. Pokazują bowiem, w jaki sposób zarządza się w firmach działających w naszym kraju i gdzie w tym wszystkim znajduje się szeregowy pracownik” – dodaje Sebastian Matyniak.

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Johokobo, o współpracy z Krakowską firma IT Adrem Software

Jak Japończycy oceniają współpracę z Krakowską firmą IT AdRem współpracę, co cenią w polskim podejściu do pracy i biznesu?

PR-imo

Już co dziesiąty programista idzie do szkoły programowania zamiast...

Tylko w zeszłym roku na rynku pojawiło się 74 680 ogłoszeń na stanowisko specjalisty IT. Tymczasem studia informatyczne zaczęło 26 234 nowych studentów,...

milenialsi

Jak pracują millenialsi?

Rynek pracy oswaja się z nadchodząca dominacją Pokolenia Y, czyli popularnych millenialsów. Znalazło to przełożenie również w zmianie zachowania i...

LIFETUBE I FANTASY EXPO

LifeTube, największa sieć partnerska YouTube w regionie CEE i Fantasy Expo, najszybciej rosnąca agencja gamingowa w Polsce, łączą siły.

Program „500+” sposobem na lokum?

Ograniczenia dochodowe w rządowym programie „Rodzina 500 plus”, dotyczą jedynie pierwszego dziecka, które spełnia ustawowe kryteria.

lekarz absencja chorobowa, informacja prasowa

Brak lekarzy orzeczników a zwolnienia chorobowe

Komentarz ekspercki Conperio – firmy konsultingowej specjalizującej się w zarządzaniu problemem absencji chorobowej.

Consulting and more

Prosty przepis na idealną promocję konsumencką

Czy istnieje przepis na idealną promocję konsumencką? Oczywiście! Wystarczą: szczypta wiedzy, łyżka dobrej organizacji, garść pomysłów, 1kg atrakcyjnych...

Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych

W badaniu cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych uczestniczy około 250 podmiotów,  specjalizujących się w budownictwie drogowym i mostowym,...