Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 24.08.2015

KW_TAGS

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku” - Kraków, 3-4 marca 2016

Żyjemy w świecie szybkich i często nieprzewidywalnych zmian. Środowisko społeczne i kulturowe zmienia się w ciągu życia zaledwie kilku pokoleń. Dziś dzielimy się na „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych imigrantów”, dyskutujemy o pogłębiającej się luce pokoleniowej w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Zawrotne tempo zmian społecznych wynika z dynamicznego rozwoju technologii cyfrowej. Efektem powiązania nowoczesnej techniki z ludzkimi działaniami, pragnieniami czy wyobrażeniami są liczne fenomeny obecne w XXI wieku. Serdecznie Państwa zapraszamy do ich przedyskutowania.

Cel konferencji:

Celem konferencji „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku” jest dyskusja nad społecznymi i kulturowymi zjawiskami, mającymi swój początek w XXI wieku, powstającymi na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) i działalności społeczno-kulturowej człowieka. Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji i propozycjach czy wnioskach formułowanych z myślą o przyszłości.

Proponowany obszar tematyczny:

 • Filozofie transhumanizmu i posthumanizmu.
 • Cyborgizacja człowieka.
 • Wirtualne grupy samopomocowe i wolontariackie.
 • Smart city i nowoczesne miasta.
 • Digitalizacja i cyfryzacji artefaktów kulturowych.
 • Świat cyfrowy a bezpieczeństwo danych.
 • Prywatność a technologia.
 • Cyfrowe formy zarobkowania (handel dobrami cyfrowymi, zawody usieciowione itp.).
 • Nowe technologie w procesie realizacji badań jakościowych i ilościowych (​big data, analiza sieci, netnografia).
 • Kompetencje cyfrowe przyszłości.
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych i jej społeczne konsekwencje.
 • Interfejsy człowiek-maszyna.
 • Postcyfrowa perspektywa ​software studies​.

Wymienione zjawiska wyznaczają ramy obszaru tematycznego, który chcielibyśmy przedyskutować na konferencji. Oczywiście lista ma charakter otwarty. Liczymy na Państwa propozycje wystąpień z zakresu humanistyki cyfrowej, STS (​science and technology studies ​ ), informatyki społecznej czy pokrewnych działów badań na styku nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk technicznych.

Komitet organizacyjny:

dr Grzegorz Ptaszek – przewodniczący

 • Damian Gałuszka – wiceprzewodniczący
 • dr hab. Jacek Gądecki
 • dr Dorota Żuchowska-Skiba
 • Maciej Myśliwiec
 • Wojciech Kobylański
 • Kinga Filipiak
 • Kamila Początko
 • Magdalena Krawczyk

  Komitet honorowy:
 • prof. dr hab. Dariusz Jemielniak (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • prof. dr hab. Janusz Mucha (AGH w Krakowie)
 • prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (UP w Krakowie)
 • prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK w Toruniu)
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko (AGH w Krakowie)
 • dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw. (AGH w Krakowie)
 • dr hab. Maria Nawojczyk, prof. nadzw. (AGH w Krakowie)
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet SWPS)

Opłata za konferencję „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku” wynosi: 300 złotych

(dla pracowników naukowych) oraz 150 zł (dla studentów i doktorantów) i obejmuje: posiłki (dwa obiady, udział w uroczystej kolacji dnia pierwszego, przekąski, kawa, herbata, woda podczas przerw na kawę), materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w tomie pokonferencyjnym (po akceptacji recenzentów).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2016 r. O przyjęciu Państwa wystąpienia poinformujemy w liście do 6 lutego 2016 r. Informacja na temat wpłat do 6 lutego 2016 r.

Rejestracja na konferencje: http://wh.uci.agh.edu.pl/konferencje/technologiczno-spoleczne-oblicza-xxi-wieku/

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks