Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 03.09.2019

KW_TAGS

Od 1 listopada obowiązuje nowa lista refundacyjna leków, co to oznacza dla pacjentów?

Refundacja leków zapewnia pacjentom dostęp do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z całkowitym lub częściowym dofinansowaniem przez państwo. Dzięki refundacji, pacjenci podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, mogą te leki kupić taniej.

Czy wszystkie leki są refundowane?

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje produkty, które znajdują się w wykazie stworzonym przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie pierwszeństwo mają leki, które zapewniają najlepsze efekty leczenia przy najniższych kosztach. Lista jest aktualizowana co dwa miesiące i od 1 listopada wchodzi w życie jej 48 aktualizacja. Należy pamiętać, że lista określa również zakres wskazań medycznych do stosowania tych leków i refundacja może nastąpić tylko u chorych na choroby określone w wykazie i przypisane do danego produktu.

Na czym polega aktualizacja listy leków refundowanych?

Każda aktualizacja polega na wprowadzeniu nowych produktów, skreśleniu produktów wycofanych z rynku lub tych, dla których refundacja nie jest kontynuowana. Ponadto ceny leków refundowanych są cenami stałymi i również podlegają okresowej weryfikacji. Razem z aktualizacją listy refundacyjnej uzupełniana i aktualizowana jest lista bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia (lista 75plus).

Jakie są zmiany na nowej liście refundacyjnej od listopada 2019?

Na nowej liście refundacyjnej znajduje się 80 nowych pozycji (łącznie dla refundacji aptecznej, w programach lekowych i chemioterapii), większość z nich to odpowiedniki leków już refundowanych. Oznacza to rozszerzenie zakresu leczenia refundowanego, co zwiększa możliwość wyboru produktu leczniczego, a w niektórych przypadkach może obniżyć koszty leczenia. Listopadowa lista zmniejszy się o 71 pozycji.

Jakie są zmiany w cenach na obecnej liście leków refundowanych?

Dla 631 pozycji od 1 listopada obniżą się dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 107,73 zł). Ta wysoka obniżka dopłaty dotyczy leku Emend (aprepitant) - będzie znów wynosiła 3,20 zł z dotychczasowej 110,93 zł. Dla 408 pozycji wzrosną dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 58,91 zł). Największa dla produktu Infatrini płyn – będzie wynosiła od 1 listopada 62,11 zł (dotychczas 3,20 zł) - podwyżka aż o 58,91 zł.

Co można uznać za największy sukces listopadowej listy refundacyjnej?

W podsumowaniu wrześniowej listy refundacyjnej wspominaliśmy o oczekiwaniu pacjentów chorych na cukrzycę na refundację nowoczesnych doustnych leków przeciwcukrzycowych. I oto po kilku latach czekania mamy - od 1 listopada będą refundowane leki przeciwcukrzycowe z grupy inhibitorów SGLT-2, tzw. flozyny. Są to 3 leki: Forxiga w dawce 10 mg (zawierająca dapagliflozynę), Invokana w dawce 100 mg (zawierająca kanagliflozynę) i lek Jardiance w dawce 10 mg (zawierający empagliflozynę).

Co charakteryzuje tę grupę leków przeciwcukrzycowych?

Flozyny to nowa klasa leków przeciwcukrzycowych, nazywanej inhibitorami kotransporterów sodowo-glukozowych typu 2 (SGLT2). SGLT2 jest głównym transporterem odpowiedzialnym za wchłanianie zwrotne glukozy przez nerki do krwi. Leki z tej grupy zmniejszają wchłanianie zwrotne glukozy w nerkach, prowadząc do wydalania glukozy z moczem i poprawy kontroli glikemii. Flozyny – oprócz działania obniżającego poziom glukozy we krwi – wykazują wyraźny wpływ na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 i z dodatkowymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak: nadciśnienie, palenie papierosów, stwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, zaburzenia gospodarki lipidowej.

Jakie korzyści finansowe dla chorych na cukrzycę przynosi ta zmiana?

Od 1 listopada leki te będą refundowane z odpłatnością 30% dla pacjentów z cukrzycą typu 2 przed włączeniem leczenia insuliną, ale nie wszystkich. Warunki są następujące: pacjenci muszą być wcześniej leczeni co najmniej dwoma doustnymi lekami obniżającymi poziom glukozy od co najmniej 6 miesięcy, wskaźnik HbA1c musi wynosić co najmniej 8% oraz są to pacjenci z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Dopłata pacjenta dla tych leków będzie wyglądała następująco: Forxiga 10 mg (30 tabletek) - 53,44 zł; Invokana 100 mg (30 tabletek) - 60,24 zł; Jardiance 10 mg (28 tabletek) - 54,00 zł.
Dotychczas za te leki pacjenci płacili odpowiednio: Forxiga 10 mg (30 tabletek) – około 155,00 zł; Invokana 100 mg (30 tabletek) – około 245,00 zł; Jardiance 10 mg (30 tabletek) – około 220,00 zł.

Jakie są inne nowości na aktualnej liście refundacyjnej?

Od 1 listopada lek Prolia (denosumab) będzie refundowany w rozszerzonych wskazaniach. Dotychczas refundacja dotyczyła wyłącznie kobiet w wieku powyżej 60 lat z osteoporozą pomenopauzalną po spełnieniu następujących warunków: T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA, wystąpienie złamania osteoporotycznego, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (czyli nietolerancją) do ich stosowania. Od 1 listopada lek będzie refundowany u kobiet w wieku powyżej 60 lat z osteoporozą pomenopauzalną, ale również u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat z osteoporozą. Złagodzone zostały warunki refundacji, aktualne to: T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego), po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancją) do ich stosowania. Lek będzie refundowany z tą samą odpłatnością u kobiet i mężczyzn - 30%, a dopłata pacjenta będzie wynosiła 247,91 zł. Dotychczas mężczyźni z osteoporozą oraz kobiety z osteoporozą pomenopauzalną nie spełniające wszystkich warunków refundacji musieli płacić za lek 832,14 zł. Mimo że lek był refundowany nieodpłatnie dla osób w wieku od 75. roku życia, zaostrzone kryteria refundacyjne zmuszały osoby starsze do ponoszenia bardzo dużych kosztów leczenia lub wręcz uniemożliwiały podjęcie leczenia tym lekiem.

Jakie jeszcze pozycje na liście refundacyjnej zasługują na wyróżnienie?

Warto wspomnieć o produkcie Infatrini Powder, który zastąpi inny dotychczas refundowany produkt - Milupa cystilac. Firma Nutricia zakończyła produkcję produktu Milupa cystilac i od 1 listopada nie będzie on również refundowany. W zamian za to na listach pojawił produkt Infatrini Powder, refundowany z odpłatnością ryczałtową we wskazaniu: postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związane z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6. roku życia, jak: mukowiscydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca. Dopłata pacjenta dla produktu Infatrini Powder będzie wynosiła 3,20 zł.

Od 1 listopada na refundacyjne wraca lek Novo-Helisen Depot do leczenia podtrzymującego, zawierający wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego. Będzie to opakowanie 2 fiolki po 4,5 ml (stężenie 3), a dopłata pacjenta będzie wynosiła 19,41 zł.

A co nowego pojawiło się w programach lekowych od 1 listopada 2019?

Chyba najwięcej zmian mamy w obszarze leczenia stwardnienia rozsianego. Dołączone zostaną kolejne 2 leki do programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego”. Będą to leki: Mavenclad (kladrybina) – stosowany w drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego oraz lek Ocrevus (okrelizumab) – stosowany w drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego oraz w pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.

O kolejne pozycje lekowe zostały rozszerzone obowiązujące programy lekowe. I tak do programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego” został dołączony lek Lonsurf (zawierający triflurydynę i typiracyl). Lek Entyvio (wedolizumab) to kolejna pozycja w programach: „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna” i „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego”. W programie lekowym „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej” mamy nową pozycję - lek Repatha (ewolokumab) obok dotychczasowego leku Praluent (alirokumab). Lek Fasenra (benralizumab) to trzecia pozycja w programie lekowym „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE-zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej” obok leków Nucala (mepolizumab) i Xolair (omalizumab).

Serwis LekInfo24 został zaktualizowany 1 września 2019 r. o nowe dane dotyczące refundacji leków. Zapraszamy do korzystania z serwisu LekInfo24, znajdziecie w nim Państwo szybko i łatwo wszystkie informacje o wszystkich lekach refundowanych, nierefundowanych i bez recepty.

Komentarze  

Irene
@ Irene 16.05.2023 05:50
A lot can be accomplished with out ever possessing to touch your web[cenzura]'s code!


Feel free to surf to my web [cenzura] :: international seo Consultant: http://[cenzura]hans aengsol.co.kr/bbs/bo ard.php?bo_table=fre e&wr_id=26243
Kathlene
@ Kathlene 20.02.2023 02:28
The person you're paired with must be more than a specialist russian translation of death certificate in the uk
(backlinktool.io: https://backlinktool.io/p/03Dkp9vM1siGqetDawrA.html) language just.
Stormy
@ Stormy 07.12.2022 12:16
If a web-[cenzura] we currently trust introduces us to a new web-[cenzura], we’re most likely to trust it too.Feel free to surf to my webpage ... High Da
Link Building For International SEO Practices; Http://Vtv-Group.Ru: http://vtv-group.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://seohero.uk/seo-services/link-building/,
Marcelo
@ Marcelo 31.10.2022 21:44
Агентство по продвижению в РФ,
на рынке с 2001 года, 250 человек в команде.


Here is my webpage продвижение
сша: https://[cenzura]sch oolschoice.org/?q=%D 0%9F%D1%80%D0%BE%D0% B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6 %D0%B5%D0%BD%D0%B8%D 0%B5-%D0%92-Google-C om-%D0%9F%D1%80%D0%B E%D0%B4%D0%B2%D0%B8% D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0 %B8%D0%B5-%D0%90%D0% BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE %D1%8F%D0%B7%D1%8B%D 1%87%D0%BD%D0%BE%D0% B3%D0%BE-%D0%A1%D0%B 0%D0%B9%D1%82%D0%B0- %D0%97%D0%B0-%D0%A0% D1%83%D0%B1%D0%B5%D0 %B6%D0%BE%D0%BC
Charolette
@ Charolette 13.09.2022 01:24
Работа в этом направлении проводится постоянно и комплексно.


Feel free to surf to my [cenzura] ... web [cenzura]: https://404game.ru/user/ShennaMaddox54/
Myrna
@ Myrna 07.09.2022 15:09
Никакую динамику плавного прироста
поисковики не проверяют.

My blog ... продвижение сайта англоязычном интернете, Elinor: http://libproxy.dgist.ac.kr/_Lib_Proxy_Url/dvmagicteam.blogspot.com,
Lois
@ Lois 11.05.2022 20:55
Hi there to every one, the contents existing at this web[cenzura] are
in fact awesome for people experience, well, keep up the nice
work fellows.

Here is my page; Reddit coupon - Boxed: https://redditpromocode.com/boxed.com
Alta
@ Alta 15.11.2021 05:21
Devi trovare іl modo dі farti percepire cօme "unico" nel tuo settore,
e lo puoi fɑre trovando una USP abbinata ad սn "meccanismo unico".


Ꮋere is my web [cenzura]; posizionamento siti web brescia: https://[cenzura]one dreamfriends.com/gro ups/seo-audit-analis i-seo-professionale- analisi-sito-online- web/
Daryl
@ Daryl 20.10.2021 06:13
Potencjalny klient przechodzi długą drogę, zanim
dokona zakupu czy poprosi o ofertę.

Also visit my [cenzura] :: pozycjonowanie stron anglia: https://xn--f1aqem.xn--p1ai/community/profile/dustinskaggs475/
Fernando
@ Fernando 21.05.2020 10:09
Un rato de vacaciones, una conexión increíble, un amigo de patryia o una conexión muy interesante de tu ego (Phelps de amor) con lanzadas o terminan juntos.
Pasa un amigo con este camino. Me gusta en una página y trato de edades más importantes.
Y otros sin goal a Patricia, ellos sabrán a lo largo de él,
pues tenemos que juzgar de manera grata. ¡anuncia!
Nuevo Almería En Almería tengo 29 años, casado y kombordi si hay que pagara mi nombre desee tomar decisiones
reembolse, tomar algo, cuerpo, cenar, etc. Empleo con un fanazamos anteriormente señalado que adentraron al buscar la delicadez y presencia Infallible:
No caerola.
Busco Mujer ciudadana americana para
casarme: https://saiminschastity.monster/h-gcrnx-T3SxGDnY.html

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks