Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 24.03.2021

KW_TAGS

Mariola Dudko

Mądry Polak po szkodzie – to stare przysłowie wypowiedziane z myślą o ubezpieczeniach w branży transportowej nabiera jeszcze mocniejszego znaczenia. Zwykle ograniczanie kosztów działalności wydaje się prostą i skuteczną drogą do podniesienia zysków. I o tyle, o ile to naturalny i zrozumiały odruch, na rynku przewozowym może okazać się bardzo ryzykowny. O to, na jakich ubezpieczeniach nie warto oszczędzać i jak dobrać kompletne i adekwatne do swoich potrzeb, spytaliśmy Mariolę Dudko – specjalistę ds. ubezpieczeń w firmie Transwise, która wspiera przedsiębiorców na drodze do sukcesu w branży transportowej.

Redakcja: Jakie podejście mają dzisiejsi przedsiębiorcy w branży transportowej do ubezpieczeń?

Mariola Dudko: Działalność transportową i spedycyjną cechuje wysokie ryzyko mogące wywołać wymierne szkody o znacznej wartości. Dlatego trudno sobie obecnie wyobrazić funkcjonowanie tej branży bez odpowiednich ubezpieczeń. Na szczęście z roku na rok obserwujemy wzrost świadomości przedsiębiorców, którzy zwracają się do Transwise po wsparcie. Podchodzą do tego tematu coraz bardziej odpowiedzialnie i poza ubezpieczeniem obowiązkowym rozważają dodatkowe opcje, które naprawdę się przydają. Niestety, wielu z nich w dalszym ciągu sugeruje się wyłącznie ceną i często wybiera polisy, które w praktyce nie chronią ich interesów w dostateczny sposób.

Jakie ubezpieczenia w branży transportowej powinien posiadać przedsiębiorca, aby w przypadku zaistnienia szkody uchronić się przed katastrofalnymi skutkami finansowymi?

W transporcie drogowym pojazdami o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony (a z takimi pracujemy na co dzień), jest to przede wszystkim ubezpieczenie OCP – podstawowy dokument, który chroni firmę przewozową od strat wynikłych w związku z prowadzoną działalnością. Bardzo istotne są również ubezpieczenia komunikacyjne. A w związku z tym, że BUS-przewoźnicy, z którymi nawiązujemy współpracę, są użytkownikami samochodów leasingowanych, niezbędny jest ich pełen pakiet.

Jakie ubezpieczenia w transporcie należą do obowiązkowych, a które są dobrowolne?

Posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawowo obowiązuje jedno ubezpieczenie obowiązkowe. Jest to OC komunikacyjne, którym jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Wszystkie pozostałe określane są jako dobrowolne – są jednak nie mniej ważne, niż wspomniane wyżej OC komunikacyjne.

Które z ubezpieczeń dobrowolnych w praktyce są przydatne czy wręcz niezbędne? Na co powinno się zwracać uwagę?

W branży transportowej niezbędne jest OC przewoźnika oraz ubezpieczenia komunikacyjne takie jak Autocasco (właśnie przez wzgląd na użytkowanie samochodów nowych i leasingowych) Assistance oraz GAP, które mocno rekomendujemy.

  • OCP – bardzo ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym, międzynarodowym jak również kabotażowym na terenie Niemiec i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Mimo, że nie jest ustawowo obowiązkowe, to pierwsza rzecz, o którą pytają spedycje przed rozpoczęciem współpracy z przewoźnikiem. Bez niego nie ma możliwości podjęcia zlecenia. Ubezpieczenie OCP chroni właściciela firmy transportowej przed roszczeniami nabywcy ładunku, które związane są z uszkodzeniem lub utratą przewożonego towaru. Zakres odpowiedzialności przewoźnika określa polskie prawo przewozowe oraz międzynarodowa Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym towaru, tzw. CRM.
  • Autocasco (AC) - gwarantuje rekompensatę w przypadku częściowego lub całkowitego uszkodzenia pojazdu, kradzieży czy uszkodzenia pojazdu przez nieznanego sprawcę. Ochrona uzależniona jest od ogólnych warunków oferowanych przez konkretnego ubezpieczyciela.
  • Ubezpieczenie Assistance - z naszego doświadczenia wynika, że to właśnie z niego najczęściej korzystają klienci. Wiemy, jak stresujące może być wzywanie lawety, zwłaszcza jeżeli pojazd uległ wypadkowi. Nie sposób bowiem przewidzieć sytuacji losowych – takich jak awarie czy uderzenia w dzikie zwierzęta. Dlatego przy jego wyborze zwracamy uwagę współpracujących z nami przedsiębiorców na limit kilometrów holowania. Często towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tę opcję za darmo, ale w formie tak ograniczonej, że w praktyce niewiele się przydaje. Holowanie zza granicy samochodu ciężarowego do 3.5 tony jest bardzo drogie – przy przeliczniku 5zł/1km, całkowity koszt transportu auta może sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dobrą praktyką jest też uwzględnienie w ofercie Assistance możliwości skorzystania z auta zastępczego. Przydaje się dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania biznesu nawet po zdarzeniu na drodze.
  • Kolejnym, jak wynika z praktyki, ważnym ubezpieczeniem jest GAP. Pokrywa ono różnicę pomiędzy fakturową ceną pojazdu, a wartością rynkową pojazdu wyliczoną przez ubezpieczyciela AC/OC na dzień zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży. Posiadanie polisy GAP chroni przed efektem spadku wartości pojazdu – a co za tym idzie – umożliwia bezproblemową wcześniejszą spłatę zaciągniętego kredytu lub leasingu, jak również możliwość zakupu nowego pojazdu tej samej klasy lub wartości co utracony pojazd.

Oferty towarzystw ubezpieczeniowych są bardzo zróżnicowane. Jest to szeroki i skomplikowany temat – niemniej jednak szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na wyłączenia. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem doradzamy i staramy się tak skonfigurować zakres ubezpieczenia, aby polisy chroniły przewoźnika optymalnie.

Czy przy wyborze ubezpieczenia warto skorzystać z pomocy doradcy?

Tak. Dla początkujących przedsiębiorców, którym pomagamy rozwijać skrzydła, większość aspektów prowadzenia własnej działalności jest nowych. Łatwo więc się pogubić lub coś przeoczyć. Dlatego w Transwise nie tylko wspieramy naszych klientów w doborze adekwatnego ubezpieczenia, ale przede wszystkim szkolimy i wyposażamy w narzędzia niezbędne do podejmowania samodzielnych i korzystnych decyzji na każdym późniejszym etapie rozwoju firmy. Przekazujemy konkretną wiedzę i jasne instrukcje, jak zachowywać się w określonych sytuacjach. Zawsze jesteśmy w zasięgu ręki.

Na polskim rynku oferta ubezpieczeń w branży transportowej jest bardzo duża. Jednak niezależnie od ubezpieczenia, które rozważa przedsiębiorca, najlepiej kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Należy przeczytać wszelkie podpisywane dokumenty, przygotować się do spotkania i zadawać pytania. Warto zwrócić się do zaufanego doradcy, który dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zwróci uwagę na wszystkie kluczowe aspekty i zadba o to, by niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, rozwiązanie było korzystne i skrojone na miarę potrzeb przedsiębiorcy.

 

Komentarze  

bakar
@ bakar 20.08.2021 06:29
Jak mogę zacząć pracować

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks