Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 17.03.2016

KW_TAGS

Jakie zmiany na rynku szkoleniowym przyniósł rok 2016 ?

Zmian jest wiele. Są one związane z nową perspektywą unijną 2014-2010. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), zastąpiony został przez Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. To co ważne dla sektora biznesu, to fakt, że w związku z tym, będzie dużo mniej pieniędzy na szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw. Pomoc skierowana jest głównie dla osób młodych, bezrobotnych, niepełnosprawnych. W ramach nowej perspektywy, nie będzie można pozyskać pieniędzy na duże kilkumilionowe projekty. Pomoc ma być  ukierunkowana na potrzeby pojedynczych pracowników, którzy będą otrzymywali bony do wykorzystania w firmach szkoleniowych wpisanych do Rejestru Usług Rozwojowych. Choć jak ten system będzie ostatecznie funkcjonował, tak naprawdę nadal jeszcze nie wiadomo.

Co to jest KFSZ i dla kogo jest przeznaczony?

Skrót KFSZ oznacza Krajowy Fundusz Szkoleniowy czyli pieniądze pochodzącego z budżetu Państwa, służące podnoszeniu kompetencje pracowników. Przez chwilę wydawało się, że to dobra alternatywa do funduszy unijnych. W ramach KFSZ nacisk położony został jednak na szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, ale tylko w niewielkim stopniu na szkolenia miękkie, co dla wielu firm, oznaczało ograniczone możliwości skorzystania z tych środków.
Przedsiębiorca może otrzymać 80% dofinansowania do planowanych działań. Wniosek składany jest do powiatowego urzędu pracy zgodnego z miejscem siedziby firmy. W związku z tym, że za dystrybucję środków odpowiadają PUPy, każdy z nich określa własne wytyczne co do zasad aplikowania, wzoru wniosku, etc.

Patrząc z perspektywy trzech pierwszych miesięcy 2016, okazało się, że o pozyskanie środków z KFSZ starało się bardzo wiele firm. W bardzo wielu PUP-ach, pula o którą wnioskowano przewyższała alokację środków, co w praktyce oznacza, że niewiele podmiotów to wsparcie otrzyma lub otrzymało.

Jakie są nowe trendy na rynku usług szkoleniowych?

Rynek szkoleniowy zmienia się. Nowe trendy widoczne są w podejściu do planowania szkoleń oraz w ich organizacji.
Ze współpracy z naszymi klientami, widzimy, że szukają szkoleń dedykowanych pod bardzo konkretne potrzeby swoich pracowników. Z jednej strony nie jest to nic nowego, ale w obecnym czasie są one znacznie mocniej artykułowane. Klienci odchodzą od tematów ogólnych skupiając się na doskonaleniu bardzo konkretnie określonych umiejętności. Dużo większa też jest gotowość do wsparcia indywidualnego, np. w formie coachingu on the job.
Pojawiają się też zapytania dotyczące wykorzystania narzędzi międzynarodowych.

MCS jest partnerem np. Extended Disc, narzędzia wykorzystywanego do analizy typów osobowości, ról zespołowych, predyspozycji menadżerskich i w odpowiedzi na takie zapytania, proponujemy je naszym klientom.
W szkoleniach coraz częściej wykorzystywane są również nowoczesne technologie.

Wchodzimy w nową erę edukacji, w której dzięki wykorzystaniu narzędzi internetowych, możemy się szkolić praktycznie wszędzie i w dowolnym czasie.  Nawet studia wyższe można ukończyć przed ekranem komputera.
Jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest e-learning, a coraz bardziej popularne stają się również platformy/aplikacje  do szkoleń on-line.

W działaniach rozwojowych realizowanych na rzecz naszych klientów, coraz częściej wykorzystujemy je jako wsparcie lub uzupełnienie szkoleń.

Jakie zatem są zalety tego typu narzędzi?

Po pierwsze są to niższe koszty. Myślę, że ta kwestia nie wymaga wyjaśnień począwszy od braku kosztów podróży, hotelu, wynajęcia sali szkoleniowej etc.
Po drugie możliwość uczenia się we własnym tempie i czasie.

Po trzecie dostępność i szybkość. E-kursy są bardzo często proponowane pracownikom muszącym się szybko doszkolić lub przekwalifikować.
Można jeszcze dodać spersonalizowanie - stworzenie lub wybranie modułów, szkoleń, które w bardzo konkretny sposób zaspokajają nawet bardzo specyficzne wymagania.

A jakie są wady takich rozwiązań?

Wada jest jedna, ale istotna. Tradycyjnie szkolenie realizowane jest na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności, postawy.   

Co to oznacza w praktyce?

Posłużę się przykładem, który dla wszystkich nas będzie tak samo zrozumiały czyli nauka jazdy samochodem.
Wiedza – to przekazanie zasad jak się jeździ samochodem. Jak się Państwo domyślacie to nie wystarczy, aby faktycznie móc prowadzić samochód. Zatem bardzo ważne jest, aby te zasady móc przetestować w praktyce, czyli pracować nad umiejętnościami niezbędnymi każdemu kierowcy.

Trzeci poziom to postawa. Oprócz tego, że wiem co i jak, to jeszcze muszę chcieć to wykorzystywać. Wielu moich znajomych ma prawo jazdy, ale samochodu nie prowadzi. Wracając stricte do szkoleń.
Główna wada to taka, że za pomocą tego typu narzędzi, głównie otrzymujemy wiedzę, znacznie trudniej jest zweryfikować czyjeś umiejętności w danym zakresie, a jeśli nawet to w dużej mierze deklaratywnie. To, że będę wiedział, co to jest postawa prokliencka, wcale nie oznacza, że będę się tak potrafił zachować w rozmowie z klientem.  To, że wiem, czym jest parafraza, nie oznacza, że będę potrafił sparafrazować wypowiedź klienta. Prawdziwy trening możliwy jest tylko i wyłącznie na sali szkoleniowej.

Inne wady to to, że niektórzy ludzie uczą się szybciej w tradycyjnych warunkach. Potrzebują interakcji z trenerem i innymi uczestnikami.
Uczestnictwo w tego typu szkoleniach wymaga dużej motywacji i wysokich umiejętności zarządzania własnym czasem.
Wadą mogą być również kwestie typowo techniczne czyli konieczność stałego dostępu do internetu czy jakość łącza.

Co wskazuje na to, że zakończone szkolenie odniosło sukces?

Jest kilka czynników, które decydują o tym, że szkolenie odniosło sukces i wcale nie koniecznie są to tylko dobre oceny w ankietach. Oczywiście są one ważne, ale z własnego doświadczenia wiem też, że zdarza się, iż szkolenie które prowadzimy jest na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, a nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w ocenach. Czasem bywa też dość przewrotnie, że oceny są bardzo dobre, zwłaszcza gdy trener wykorzystuje technikę „dmuchania” w ankietkę. Jest zabawny, miły dla uczestników, opowiada anegdoty, chcąc często w ten sposób zatuszować braki merytoryczne.

Dla mnie dobre szkolenie to takie, w trakcie którego zrealizowaliśmy założone na etapie planowania cele, które dostarczyło pracownikom nowej wiedzy, ale też stworzyło okazję do pracy nad ich umiejętnościami, a nawet postawami. Oczywiście dobra atmosfera w trakcie szkolenia jest bardzo ważna, bo dzięki pozytywnym emocjom ludzie się lepiej uczą. Powstaje tzw. sytuacja edukacyjna.

Jakie projekty jako MCS realizujecie Państwo?

Po pierwsze bardzo zróżnicowane, ze względu na odbiorcę. Zarówno te dedykowane dużym firmom, jak i sektorowi MŚP.
Jednym z największych klientów była firma z branży FMCG. Działania rozwojowe, obejmowały strukturę handlową, która liczy 350 przedstawicieli handlowych, 50 kierowników regionalnych, 5 dyrektorów regionu. W ramach tego projektu realizowaliśmy szkolenia sprzedażowe, efektywnościowe dla PH, wsparcie coachingowe dla kierowników regionalnych i dyrektorów regionów oraz wiele działań doradczych takich, jak: opracowanie indywidualnych planów rozwoju.

Jesteśmy firmą, która oferuje szkolenia w ramach dwóch ścieżek klasycznej i autorskiej, w pięciu obszarach: menadżerskim, sprzedażowym, obsługi klienta, efektywnościowym, oraz HR.
Ścieżka klasyczna to propozycja szkoleń obejmująca najbardziej klasyczne umiejętności, takie które każdy menadżer, handlowiec powinien posiadać.

Ścieżka autorska zawiera programy bazujące na doświadczeniu naszych trenerów. Nie znajdziecie ich Państwo nigdzie indziej.! Uczestnictwo w szkoleniach w ramach tej ścieżki pozwoli spojrzeć na wybrany obszar z innej perspektywy oraz w niestandardowy sposób. Jest to propozycja dla osób, które uczestniczyły już w wielu szkoleniach i chciałby swoją wiedzę odświeżyć w ciekawy sposób.

Zapraszamy do współpracy.

Agata Anneliese-Pawłowska

Dyrektor Działu Merytorycznego i Zespołu Trenerskiego

www.mcs.edu.pl

Komentarze  

Klaus
@ Klaus 08.12.2022 23:01
Is the quantity of customers that the web [cenzura] receives from Google Search and other search engines.


Also visit my web blog; Get uk Backlinks - link building in uk (https://[cenzura]re moteutilities.com/bi trix/redirect.php?go to=https://seohero.u k/seo-services/link- building: https://[cenzura]rem oteutilities.com/bit rix/redirect.php?got o=https://seohero.uk /seo-services/link-b uilding/)
Iona
@ Iona 07.09.2022 10:39
Поэтому лидером можно назвать только одну —
sape. ru, которая внедрила фильтр Sape (в народе его называют Винка) для Mozilla Firefox.Review my webpage :: продвижение сайта англоязычном интернете (Bryan: https://[cenzura]Iaa i.com/Images/ViewAll Images?stockNumber=2 8203522&branchCode=4 43&branchId=443&salv ageId=28652718&Vehic leSearchurl=http%3a% 2f%2ftwitter.com%2Fd v_magic&yearMakeMode l=2006%20ACURA%20TSX %20NAVI)
Mohammed
@ Mohammed 01.09.2022 08:07
Задача заголовка – привлечь и удержать внимание,
чтобы люди, игнорируя все отвлекающие факторы, прочитали и узнали
больше.

Here is my homepage :: seo продвижение сша (kyed62Rafferty.book likes.Com: http://kyed62rafferty.Booklikes.com/)

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Trendy w szkoleniach 2016

Rynek szkoleniowy zmienia się. Nowe trendy widoczne są w podejściu do planowania szkoleń oraz w ich organizacji.

Prawdziwe oblicze marketingu sieciowego w Ameryce

Postrzeganie branży MLM kształtowane jest w dużej mierze przez stereotypy, którym ulegają nawet klienci czy współpracownicy firm sprzedaży bezpośredniej

Tłumacz przysięgły języka angielskiego - ile zarabia i jak nim zostać?

Tłumaczenia przysięgłe to coś więcej niż porozumiewanie się w danym języku czy opanowanie zasad gramatyki i słownictwa używanego na co dzień w...

Multi Level Marketing – alternatywna emerytura w stosunku do ZUS?

Osoby związane z branżą sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego doskonale wiedzą, że taka forma pracy jest alternatywą dla pracy na etacie...

Czy w Polsce złoto też trafi „pod strzechy”?

Pod pewnymi warunkami złoto może być najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Oczywiście nie chodzi o złoto inwestycyjne dostępne od tysięcy lat dla bogatych.

Przyszłość Marketingu Sieciowego – odpowiednie miejsce i czas?

Network Marketing oferuje ci niezależność pod parasolem dużego brata. Firma daje ci wsparcie w postaci, produktów oraz gotowych systemów zarabiania.

Network marketing kontra piramidy finansowe – porównujemy mechanizmy

Większość zarzutów, które ludzie stawiają w odniesieniu do marketingu sieciowego, związana jest z tym, że nie uświadamiają sobie oni różnic pomiędzy nimi